Träning utomhus med Ants

IT-rekrytering – Hur lyckas man?

Historiskt anlitades rekryteringsbolag framför allt för bedömning och utvärdering av kandidater. Fortfarande viktigt men verkningslös om intervjustolen gapar tom. Uppdraget blir allt mer att attrahera rätt personer till er techavdelning. Ett hårt och tidskrävande arbete där våra Researchers gör merparten av jobbet. De söker upp, kvalitetssäkrar och attraherar rätt kandidater till er rekryteringsprocess. Våra erfarna Rekryteringskonsulter genomför intervjuer och säkerställer att rätt personer väljer att gå vidare in i den tekniska utvärderingen.

Tre huvudförklaringar till vår unika leveransnivå kan alla relateras till försäljning:

  • Vi gör vårt arbete på plats hos våra kunder. Vi måste förstå vad du har att erbjuda och vad de du vill rekrytera kommer lockas av. Ni är ju produkten. För att lära känna dina unika förutsättningar vill vi sitta så nära dig som möjligt när vi gör vårt jobb.
  • Vi förstår, hittar och attraherar din målgrupp. Vi använder i omfattande skala digital information för att hitta, kvalificera och personligt och individanpassat närma oss rätt kandidater. Att attrahera de du vill anställa är vår specialistkompetens.
  • Vi arbetar agilt. Ants älskar nyckeltal och såsom våra kunder arbetar vi agilt. Vi mäter och optimerar vårt arbete i realtid. Den samlade erfarenhet vi tillskansat oss som erfaren specialist justeras utifrån varje uppdrags unika förutsättningar. Alltid i nära dialog med dig som kund.

Sa vi att vi älskar nyckeltal? Får vi bjuda på ett axplock av vad vi uppnår? Vi genomför nästan 30 rekryteringar per månad. Alla är roller det råder brist på. Per tillsättning kontaktar Ants i genomsnitt 220 prospekterade och kvalificerade kandidater. 5% blir de 11 som genomgår en förstaintervju där hälften går vidare in i teknisk utvärdering. 2-3 blir slutkandidater som ger en lyckad anställning. Stabilt i över 90% av fallen.

Vi på Ants gifter ihop försäljning med rekrytering! Där hittas förklaringen till varför vi är ledande i hjälpa företag bygga framgångsrika techavdelningar.

P.S. Om du undrar är Ants självklart även marknadsledande att utvärdera kompetenser inom IT.

Techrekpodden