HR Tech

HR Tech är ett område vi tagit fram då vi ser stora fördelar med att stärka upp samarbetet mellan HR och Tech. I den kompetensbrist vi lever i satsar många företag stort på rekrytering, men glömmer att ta hand om sina nuvarande anställda. Att behålla och utveckla befintlig personal bör ses som minst lika viktigt. Vi på Ants har många års erfarenhet av att arbeta med både HR och Tech, och vet hur viktigt det är att båda avdelningarna har ett tight samarbete och arbetar mot samma mål för att skapa motiverande anställda som trivs och utvecklas inom organisationen.

Ants HR Tech
Ants HR Tech har en djup och väl upparbetad kompetens i både HR och Tech. Våra konsulter är den viktiga bryggan som kan vara nödvändig för att lyfta och förstärka samarbetet mellan avdelningarna. För att fortsätta attrahera och behålla talanger behöver arbetsgivaren ligga i framkant med det arbetet. Vi skapar moderna och digitala lösningar som förenklar och moderniserar HR-arbetet. Men en HR Tech-konsult ger vi er det stöd ni behöver för att kunna fatta rätt beslut för er organisation och personal – både idag och imorgon.

Ants HR Tech är samarbetspartnern som hjälper er att navigera i dagens arbetsliv. Oavsett om ni står i vägskälet kring vilket HR-system ni ska implementera, eller om ni behöver stöd i hur ni kan mäta olika HR-insatser, så finns vi här för att guida er. Vårt mål är att vara er stöttepelare och partner i alla HR-relaterade frågor. Vad ni än behöver hjälp med, så är vår främsta målsättning att hjälpa er skapa en organisation där människor frodas, utvecklas, trivs och vill stanna. Vår typiska kund är tech-organisationer som befinner sig i en tillväxt- eller transformationsresa. Vi är gärna med från start och ser till att HR bedrivs datadrivet, strukturerat, automatiserat och med fokus på det viktigaste – människorna.

Alla Ants HR Tech-konsulter har en djup kunskap och förståelse för HR, Tech och Employer Branding.

Vi arbetar med HR Tech

Inhouse HR och TA-funktion

Vår erfarenhet att bygga upp HR och TA-funktioner inhouse och på plats ute hos våra kunder är stor. Den framgångsresa vi har bakom oss vad gäller Talent Acquisition och IT-rekrytering innefattar åtskilliga bolag och tusentals rekryteringar. Ofta har uppdraget inte bara begränsats till ren rekrytering utan även innefattat uppbyggnad av inhouse HR och TA-funktion.

Över åren har vi kunnat systematisera arbetet och inkluderat mängder av best practice men även innovation i takt med den utvecklingen som sker inom HR och Talent Acquisition.

Att ta in en specialist på HR och TA är helt rimligt då det snabbare leder rätt. Men se till att behålla initiativet i huset. Vårt inhouseperspektiv gör att lösningarna i slutändan hamnar hos dig där de hör hemma. Dessutom är det en förutsättning att lyckas med HR och TA att få med ditt företags styrkor och unika egenskaper i lösningarna.

HR och TA har i dagens hårda konkurrens om talanger blivit allt viktigare och du bör överlag säkerställa att du behåller kontrollen över dessa områden och bygger strukturkapitalet inhouse. Läs mer om Inhouse HR och TA-funktion här: HR och TA-funktion

 

Specialister på HR Tech

Vi är specialister inom följande områden:
 • HR Analytics
 • Employer Branding
 • HR-system
 • Strategic recruitment
 • Employee lifecycle
 • Leadership
 • Talent Management

 

Lyssna på Emma Forsberg berätta om Ants HR Tech i Techrekpodden:

 

HR-konsult

Ants HR Tech är sprunget ur vår marknadsledande ställning inom Techrekrytering. En naturlig förlängning av vår roll som techrekryterare är också etablera eller vidareutveckla en rekryteringsfunktion med ett inhouseperspektiv. Inhouseperspektivet är den största framgångsfaktorn inom Techrekrytering. Om man inte inkluderar inhouseperspektivet är det ofta inte ens möjligt att framgångsrikt rekrytera inom ett så hett område som tech.

Vårt vanligaste konsultuppdrag blir därmed att hos kunden bygga eller vidareutveckla en rekryteringsfunktion. Men vår strategiska och operativa förmåga har med åren breddats.

Läs mer om våra konsulter här: HR-konsult

 

HR analytics

Det är viktigt för en HR-funktion att kunna fatta bra, affärsmässiga besult med tydlig effekt, baserat på data. Men hur gör man? Våra HR Tech-konsulter hjälper er att hitta rätt i djungeln av områden att mäta. De ger er dessutom rätt verktyg för att kunna läsa och tolka resultaten, samt omsätta de i praktiken. Några exempel på områden inom HR analytics är bl.a. personalomsättning, rekrytering, medarbetarnas välmående, sjukfrånvaro, ESI (Employee Satisfaction Index) och eNPS (Employee Net Promoter Score) dvs. hur nöjda era medarbetare är.

 

Employer Branding

Att techbranschen är en konkurrenskraftig arbetsmarknad är ingen hemlighet. För att lyckas attrahera och behålla medarbetare, behöver företag därför komplettera sitt rekryteringsarbete med en långsiktig Employer Branding-strategi.

Ants HR Tech-konsulter hjälper er att sticka ut från era konkurrenter genom skräddarsydda strategier och aktiviteter, som stärker ert arbetsgivarvarumärke. Arbetet kan vid behov ske internt, genom att utvärdera och medvetandegöra hur era anställda upplever er som arbetsgivare. Våra HR Tech-konsulter hjälper också till att skapa interna ambassadörer för att öka engagemanget. Vi arbetar även med ert arbetsgivarvarumärke externt. Det görs delvis genom regelbunden produktion av relevant innehåll och närvaro i sociala medier, samt deltagande i event. Men också genom sponsrade kampanjer och uppsättning av en attraktiv karriärsida.

I en bransch där konkurrensen är stor om arbetskraften behöver bolag idag komplettera sitt rekryteringsarbete med långsiktiga Employer Branding-strategier för att attrahera och behålla personal.

HR Tech – Implementering av digital HR

Med rätt system blir HR-arbetet digitaliserat, automatiserat och mer modernt. Arbetet blir dessutom användarvänligt för både arbetsgivaren och de anställda. Vi hjälper er att välja rätt system för er organisation, från identifierat behov till implementering och användning.
Våra HR Tech-konsulter är experter på olika typer av system som förenklar HR-arbetet. Det kan vara rekrytering, digital signering, medarbetarundersökningar och andra relevanta HR system. Vi hjälper er helt enkelt att digitalisera och automatisera era processer för att effektivisera och spara in på kostnader, så att ni ska uppnå era affärsmål.
Läs mer om att välja och implementera HR-system och digital HR:
Daniel jobbar med HR Tech på Ants

HR Tech och Strategic recruitment

En framgångsrik rekryteringsstrategi säkerställer att ni får ut maximal effekt av er rekrytering, samt uppnår både kortsiktiga och långsiktiga mål. Rekryteringsprocessen behöver samtidigt hålla en hög kvalitet. Rekrytering är ett brett område som berör många olika verksamhetsområden. Därför är det viktigt att beakta samtliga områden för att uppnå bästa resultat.

Ants HR Tech-konsulter hjälper er att arbeta strategiskt med rekrytering. Vi tar fram skräddarsydda, kvalitativa och effektiva rekryteringsprocesser, som både ni och kandidater trivs i. Det kan till exempel göras genom psykometriska tester, kompetensbaserade intervjuer och arbetsprov.

 

Employee lifecycle

En medarbetares första vecka på jobbet är för många självklar att planera. Men ofta slutar onboardingen tyvärr redan där. Vi vet att det krävs mer än så för att skapa en positiv onboardingupplevelse för nyanställda. Våra HR Tech-konsulter hjälper er att sätta upp en pre-boarding, onboarding och offboarding-process. Där säkerställs en bra upplevelse för nyanställda, såväl som för nuvarande medarbetare. Vid en längre frånvaro, som till exempel föräldraledighet, är det också viktigt med en bra nystart. Vi hjälper er därför att skapa en bra process även vid re-boarding.
Andra viktiga delar vi hjälper er med är exempelvis aktiviteter för kompetensutveckling, så som utbildningar och workshops.
Med element som dessa ökar ni chansen att skapa nöjda och motiverade medarbetare. Men även chansen att de som slutar blir så kallade ”happy leavers”.
HR Tech med Ants

Leadership

Framgångsrikt ledarskap är en nyckel till nöjda medarbetare och en väl fungerande kultur, där anställda motiveras och utvecklas. Duktiga ledare skapas inte av en slump utan formas med stöd från organisationen och HR. Det kan vara genom ledarskapsutbildningar, coachning och en struktur som får vardagen att fungera bättre. Vi hjälper er att sätta tydliga processer och ramar, samt ger era ledare rätt verktyg för att kvalitetssäkra sitt ledarskap.
Våra HR Tech-konsulter har kompetens i att stötta och coacha ledare i deras dagliga utmaningar. Vi skräddarsyr workshops och ledarskapsutbildningar som stärker era ledare, samt hjälper de att möta både nuvarande och framtida utmaningar. Alla utbildningar är anpassade efter er organisation och behov.

Läs mer om våra chefsutbildningar, vårt ledarskapsprogram och annan chefsutveckling:

https://ants.se/utbildning-hr-tech-ledarskapsprogram-och-chefsutveckling/

 

Talent Management

Talent Management är ett hantverk. Det handlar om att identifiera nyckelpersoner i organisationen, och se till att behålla den kompetensen.
Genom att arbeta aktivt med Talent Management kan ni få duktiga medarbetare att stanna. Det gör också att ni kan prestera i linje med era önskemål. Att attrahera, behålla och utveckla medarbetare är tre centrala delar inom Talent Management och HR.

Ants HR Tech-konsulter hjälper er att identifiera, utveckla och behålla nyckelpersonerna i er organisation. Vi sätter upp traineeprogram såväl som karriärcoachning och mentorsprogram. Vi hjälper er också att börja arbeta aktivt med kompetensöverföring, 360 graders feedback och teambuilding.

Kontakta oss om ni är i behov av att stärka upp er HR-funktion med hjälp av en HR Tech-konsult från Ants.

HR Business Partner

HR Business Partner är en viktig och klassisk roll inom HR. Kraven blir allt större för att lyckas som HR Business Partner. Att följa med i utvecklingen kräver åtskilligt i form av utbildning och kompetensutveckling. Att även ha en HR Business Partner-modell som innefattar HR Tech Specialist är en väg att undvika att hamna efter i utveckling. Läs mer om det här: https://ants.se/hr-business-partner/

Vanligt förekommande frågor om HR Tech

Vad är HR Tech?

Det är som det låter, kopplingen mellan HR och Tech. Idag finns det många lösningar för att underlätta arbetet för HR. Vi ser även att det finns stora vinningar i att HR och utvecklingsteamet arbetar i nära samarbete.

Hur kan man arbeta med HR Tech?

Det finns många delar i området. Vanligt är att arbeta med att modernisera HR-system, HR Analytics, automatisera rekryteringsprocessen samt Talent Management.

Vilka borde arbeta med HR Tech?

Ofta finns det ett stort behov av att stärka upp sin HR-funktion på tillväxtbolag där området inte prioriterats. Där finns stora vinningar i att arbeta aktivt med att behålla sin personal.

 

 

 

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 


  Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

  Läs mer

  Hej, och välkommen att signa upp dig till Ants nyhetsbrev! 👋

  Vi gillar att kunskapsdela och vill gärna göra det med dig! Om du signar upp på vårt nyhetsbrev kommer du en gång i månaden få ta del av våra bästa tips och insights om techrekrytering och techbranschen.

  Fyll i din mejladress så ses vi i inkorgen inom kort! ✉️


   Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.