Rekrytera utvecklare med Ants

Rekrytering Utvecklare

Att rekrytera utvecklare idag är utmanande. Den omfattande digitaliseringen leder till brist på de som skall genomföra den. Framför allt gäller det duktiga programmerare och utvecklare. För att lyckas med att rekrytera utvecklare gäller att få in tillräckligt många bra kandidater in i sin rekryteringsprocess. Hur attraherar du utvecklare och programmerar när alla vill anställa dessa?

Talent Acquisition för att rekrytera utvecklare

Ett inhouse Talent Acquisition-upplägg kontaktar kandidater i rätt målgrupp med ett personligt förhållningssätt. Varje kandidat är unik och för att rekrytera programmerare eller utvecklare krävs det att dessa känner att just deras personliga intressen tillvaratas.

Väl utfört kan en reseacher som sitter ute hos kund kontakta ca 20 relevanta och bra kandidater varje dag. Med rätt kännedom om tjänsten samt tekniken och med en förmåga att uttrycka fördelar med tjänsten så att den passar varje individ kan man få till dialog med upp mot 40% av de man kontaktar.

Nyckeltal vid rekrytering av utvecklare

En bit in i arbetet har man därmed en bra volym men rätt kandidater i sin process. För att se till att rekryteringsprocessen är på rätt väg med målet att lyckas rekrytera utvecklare följer vi veckovis relevanta nyckeltal.  Med hjälp av statistiken kan vi se om vi inte når upp till tex. rätt svarsfrekvens eller om vi tappar kandidater på något visst steg i processen. 

Ants Tech Recrutiers rekryterar 100-tals utvecklare varje år och årsvis sammanställer vi även en rapport med relevanta analyser, nyckeltal och statistik. Läs vår senaste rapport: Rapport för nyckeltal vid rekrytering utvecklare Vår kännedom om vad som krävs för att lyckas med just rekrytering av utvecklare är viktig för att sätta upp och säkerställa ett specifikt rekryteringsprojekt i samband med rekrytering av programmerare och utvecklare.

Enligt en rapport från IT&Telekomföretagen kommer det saknas 70 000 utvecklare bara i Sverige år 2022. Genom Ants modell för att rekrytera programmerare och utvecklare går det att lösa kompetensbristen på ditt företag och få in de bästa utvecklarna i er organisation.

Specialister snarare än generalister

Utvecklings- och driftavdelningar är idag ofta uppbyggda av specialister snarare än generalister. För att tillsätta specialister krävs erfarenhet och kompetens från branschen. Ants Tech Recruiters är nischade och ledande inom att korrekt matcha behov mot rådande tillgång på kandidater. Vi är väl insatta i vilka metoder, roller och funktioner som tillämpas i branschen och hur man normalt organiserar sig. Våra egna processer är speciellt framtagna för de förutsättningar som gäller när man vill attrahera, bedöma och lyckas rekrytera programmerare eller utvecklare. 

Searcharbetet gör det lättare att rekrytera utvecklare

Vilken kompetens söker ni?

System development – Ants har stor vana att rekrytera olika sorters skickliga utvecklare både när det kommer till programmerare men även roller som databasutvecklare eller scriptutvecklare.

IT Specialists – Vi rekryterar gärna olika IT Specialister oavsett om du söker en lösningsorienterad IT-arkitekt eller en erfaren systemförvaltare.

Service & support – Inom support så har Ants arbetat med roller som IT-koordinator, PC-technician och 1st and 2nd line support.

Operations & Network/Infrastructure – När det kommer till operations & Network/Infrastructure så rekryterar vi bland annat för teknikertjänster inom drift, nätverk, databaser och communications.

IT Management – Vi tar oss även an uppdrag inom ledningsinriktade tjänster i olika nivåer. Det kan handla om allt från att hitta en kunnig systemförvaltare till att göra en grundlig rekrytering vid en anställning av en ny CIO eller IT chef.

Testare – Oavsett om du behöver en Teknisk Testare eller en Testingenjör kan Ants hitta rätt kompetens.

Ifall kompetensen du är ute efter inte är nämns ovan är du väldigt välkommen att ta kontakt med oss. Vi kan tillsammans definiera ditt behov, bedöma tidsåtgången för en rekrytering och diskutera hur en lämplig searchprocess skulle utformas.

Utvecklare bör rekryteras av en specialist

Sammanfattningsvis är det utmanande att rekrytera utvecklare och programmerare. Det gör att det krävs en speciell insats för att lyckas. Ants Tech Recruiters är marknadsledande. Vi rekryterar 100-tals utvecklare varje år och vår leveransfrekvens på över 96% långt över vad mer externa rekryteringspartners kan uppnå.

Rekrytera utvecklare nära rekryterande chef och i kundens namn

Nyckeln ligger i att arbeta nära kund och rekryterande chef, i kundens namn och arbeta helt personligt i kontakten med utvecklare. Genom att adressera unika egenskaper hos varje invidid (kandidat) upprättar vi en träffsäker dialog. Denna leder till tillräckligt många kandidater i process för att säkerställa att rekryteringen kommer gå i mål.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att lösa ditt personalbehov. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Läs mer om vår IT-rekrytering

Missa inte