Head of Development

Rekrytera Head of Development med Ants

Rekrytera Head of Development

Att rekrytera en Head of Development kräver en genomtänkt och noggrann rekryteringsprocess. Om rätt person kommer in i rollen kan det ge många positiva fördelar då arbetet ofta innefattar ledarskap över utvecklingsteamet som har stor påverkan i vilken riktning bolaget tar. Vi på Ants är vana vid rekrytering av Head of Development och vet att vår metod för tunga roller fungerar.

Arbetsuppgifterna för en Head of Development består ofta av att ansvara för och leda utvecklingsteamet. Där ingår att ta tekniska beslut, coacha teamet i rätt riktning, rekrytering av ny IT-kompetens och resursplanering. Det är en komplex roll i och med att det både krävs ledarskap för att coacha teamet och hög teknisk kunskap. Personen är involverad i både rekryteringsbeslut och inverkan på om den nuvarande personalen vill stanna. Det innebär att ett stort ansvar ligger på Head of Development hur mycket avdelningen kan växa.

Rekrytera Head of Development med Ants

Ants modell för en lyckas rekrytering

Vid rekrytering av en Head of Development är det viktigt att säkerställa att det blir en lyckad rekrytering. Rätt person kan ta utvecklingen till nya höjder, medans en felrekrytering kan leda till motsatt effekt och stora kostnader.

Kompetensbristen har gjort det till en utmaning att rekrytera inom IT. Ants rekryteringsmodell vid rekrytering av Head of Development går ut på ett uppsökande kontaktarbete mot relevanta profiler. Eftersom vi arbetar datadrivet i vår rekrytering så kan vi sätta rätt förväntningar mot våra kunder. Det ger oss även möjlighet att felsöka och arbeta agilt under processens gång. När vi märker att något går fel, som att kandidater hoppar av vid ett visst steg, så kan vi vara snabba på att förändra oss för att nå ett lyckat resultat. Vid tyngre roller inom Chefsrekryteringar är det extra viktigt att snabbt kunna förändra sig för att säkerställa en lyckad rekrytering. Det kan även vara aktuellt att lägga till ett case eller ett passande test för att säkerställa att rätt person rekryteras.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.


    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

    Läs mer