Headhunting

På Ants Tech Recruiters har vi länge arbetat med att ta fram en modell för Headhunting som vi vet fungerar. För att lyckas med de allra svåraste rekryteringarna vet vi att det krävs både ett fokuserat sökarbete riktat mot profiler med rätt kompetenser, och ett insäljande budskap mot dessa profiler. Dessutom mäter vi alla steg underlättar för att kunna vara agil och ändra på delar i rekryteringsprocessen längs vägen.

Headhunting

Headhunting har länge varit ett effektivt sätt att rekrytera då kandidaterna är selekterade och besitter rätt kompetens för jobbet. I många branscher idag räcker det inte längre att bara rekrytera via annons. Det kommer helt enkelt in för få matchande ansökningar eller med fel kompetenser. Detta gäller inte minst i IT-branschen som vi på Ants har verkat länge inom. Kompetensbristen har gjort Headhunting till ett måste för att lyckas tillsätta rollerna där kandidaterna är för få för det behovet som finns på arbetsmarknaden.

Hur går Headhunting till?

Det går att arbeta med Headhunting på olika sätt. Kort så går det ut på att leta upp och hitta personer med en matchande profil för tjänsten. Rekryteraren kan hitta kandidater på olika platser som i en CV-bank, genom sitt nätverk eller i olika nätverk och communitys där personer med rätt egenskaper brukar finnas. Därefter följer att kontakta de utvalda personerna för att sälja in tjänsten. I och med kompetensbristen har det idag blivit viktigt att lägga mer tyngd på den här biten.

Fördelarna med Headhunting som metod är att de profiler som kommer in i rekryteringsprocessen har rätt kompetens och erfarenhet. Administrationstiden för att gå igenom ansökningar som inte är relevanta för tjänsten minskar.

Ants Headhunting

Hur arbetar vi på Ants med headhunting?

På Ants har vi länge arbetat med Headhunting och främst inom IT och Tech. Vi gjorde tidigt ett val i att bli bäst på att rekrytera de allra svåraste rollerna. Det har gjort att vi utvecklat en metod som ger resultat även när det kommer till riktigt tunga roller. I vår senaste statistikrapport går det att läsa att av de 332 rekryteringar vi gjorde 2019 så kom 68 % från sourcade kandidater. Det visar att det är det effektivaste sättet att rekrytera på inom IT.

Hitta

Själva kärnan i ett lyckat Headhuntingarbete är att lyckas hitta kandidaterna. Den vanligaste kanalen att sourca kandidater är via Linkedin Recruiter där vi har hittat de flesta av våra tillsättningar. Att inte bara låsa sig till en kanal är dock viktigt. Inom IT finns det många andra platser där utvecklare går att hitta. Github, Meetup och Google är bara några av de platser där bra profiler för den tjänst vi ska tillsätta finns.

Kontakta

Rekrytering av tuffare roller kräver att rollen säljs in mer. Speciellt rekrytering inom IT där kandidaterna är vana att få många meddelanden om jobb från rekryterare. Det gäller att hitta vad som sticker ut med just er som företag som kan vara attraktivt för den vi söker. Samma sak gäller med den arbetsrollen. Att lyckas hitta och trycka på rätt punkter som kan få personen att vilja gå vidare till en första intervju.

Mäta

När vi jobbar med Headhunting så är det av största vikt att arbeta datadrivet i våra processer. Vi mäter antalet kontaktade, hur många av dessa som svarat och hur många som visat intresse att gå vidare. Det möjliggör att vi under ett uppdrags gång kan se om något inte stämmer och om vi bör styra om och ändra någon del av processen. Att arbeta datadrivet ger oss även en fördel i att vi kan sätta träffsäkra prognoser med hundratals rekryteringar i ryggen.

Vad är skillnaden mellan headhunting och rekrytering?

Det som kännetecknar headhunting är att det är ett uppsökande arbete av kandidater med relevanta kunskaper. Ofta är grundtanken att sälja in jobbet till kandidaten, istället för att kandidaten ska behöva sälja in sig till företaget. Det ha blivit allt vanligare att arbeta med Headhunting vid mer utmanande roller där kandidaterna själva inte är benägna att söka arbetet. Det ger en stor fördel i att man själv kan välja ut kandidater med rätt kompetenser och erfarenheter. Vi på Ants ser Headhunting som en del av en större rekryteringsprocess. För att öka chanserna att lyckas arbetar vi både på klassiskt vis med annonsering, men med främsta fokus på att leta upp och headhunta kandidater. Annonsering har även blivit mer effektivt sedan vi börjat med att rikta annonsen mot den relevanta målgruppen i sociala medier.

Kompetensbristen har gjort Headhunting till ett måste för att lyckas tillsätta rollerna där kandidaterna är för få för det behovet som finns på arbetsmarknaden.

Arbetsgivarvarumärket allt viktigare

Att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke ger stora fördelar vid Headhunting. De med kunskaper inom IT är idag vana vid att bli kontaktad av rekryterare. Om du som företag kan visa på att ni är en bra och schysst arbetsgivare med ett gott rykte inom branschen så kommer det leda till fler svar och ett större kandidatflöde. Nyckeln till ett effektivt arbete med Headhunting är att kontakta rätt kandidater. Det ger dock ingenting om inget intresse finns att arbeta för företaget på grund av ett dåligt rykte om arbetsgivarvarumärket. I och med kompetensbristen arbetar allt fler företag idag mer aktivt på sitt varumärke mot potentiella kollegor för att öka chansen till ett effektivt Headhuntingarbete.

Vanligt förekommande frågor om Headhunting

Vad är Headhunting?

Headhunting är när kandidater söks upp och kontaktas direkt av rekryteraren. Det skiljer sig mot det mer klassiska sättet att rekrytera via annons där det förväntas att kandidaten själv ska söka tjänsten.

Är det effektivt att arbeta med Headhunting?

Det är ett effektivt sätt att rekrytera svårare roller där kandidaterna själva inte är benägna att söka jobbet via annons. Då bara profiler med rätt kompetens och erfarenhet kontaktas så minskar den administrativa delen av arbetet i att screena CV:n som inte passar rollen.

Går det att komplettera med rekrytering via annons?

Ja. För att maximera chanserna till en tillsatt rekrytering är det bra att både arbeta med Headhunting och annons.

Till vilka roller passar Headhunting?

Det passar att använda sig av Headhunting vid svårare roller där kandidaten självmant inte söker via annons. Ofta används metoden till roller av högre befattning där det är extra viktigt att få in rätt person på positionen.

Vi på Ants är specialister på Headhunting. Kontakta oss om du är i behov av att rekrytera.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!