IT Koordinator

IT Koordinator kallas ibland aven för IT-samordnare, och är den person som har ett helhetsansvar
över IT-avdelningen. Arbetsuppgifterna kan bestå av agera support, uppgradera programvara och
ansvara för att allting på IT-avdelningen fungerar som det ska. Att ha rätt person med koll på vad
som pågår är viktigt, vilket gör att det är avgörande att få in rätt person till rollen vid rekrytering av
en IT Koordinator.

Missa inte