IT-rekrytering Stockholm

IT-rekrytering är speciellt utmanande i Stockholmsregionen. Stockholm ligger långt fram i den digitala utvecklingen och efterfrågan på specialister inom IT är mycket stor. Trots detta har intresset för utbildningar inom IT varit relativt lågt och därav är bristen på IT-kompetens extra akut just i Stockholm. Det gör IT-rekrytering Stockholm till en utmaning som kräver erfarenhet och rätt tillvägagångsätt.

Två personer sitter i en soffa och pratar med kollegor om IT-rekrytering Stockholm

Ants Tech Recruiters är en erfaren leverantör av IT-rekrytering Stockholm med specialisering att hitta de svårfångade talangerna, som utvecklare och drifttekniker. Vi vet vad som krävs för att genomföra framgångsrika rekryteringar av IT-kompetens och genomför runt 500 tillsättningar per år. Våran spetskompetens är bland annat IT-rekrytering Stockholm.

Innehållsförteckning

Rekrytering Stockholm inom tech är vår specialitet

Våra IT rekryterare gör det bästa av de förutsättningar som de har att arbeta med och ser till att ditt företag får de bästa möjliga resurserna att välja mellan.

Kontakta oss om du är intresserad av att rekrytera ny kompetens inom IT. Vi hjälper dig bygga en kunnig och framåtblickande IT-avdelning med bred kunskap inom allt från drift och support till programmering och systemutveckling.

 

Carl-Johan Hamilton och Hugo Leichsenring berättar om hur vi arbetar med IT-rekrytering Stockholm. 

Om IT rekrytering Stockholm – Vi hittar de bästa kandidaterna

Bristen på personal inom IT-sektorn i Stockholm gör att IT rekryterare måste vara både kreativa och kunniga för att hitta kompetenta resurser. Att utföra lyckade rekryteringar kräver mycket mer än bara ett stort nätverk och goda kontakter. Man måste skapa sig en övergripande helhetsbild över situationen för både potentiella kandidater och den arbetsplats som söker ny kompetens. Detta involverar allt från löneanspråk till placering och existerande utbud av arbetskraft. Stockholm har exempelvis generellt sett en högre lönebild än övriga landet och det är därför extra viktigt att man som rekryterare även kan sätta ihop ett attraktivt erbjudande för att locka de specialister som har den kompetens som efterfrågas på marknaden. Var, rent geografiskt, en arbetsgivare är placerad i Stockholmsområdet kan även det starkt påverka möjligheterna att lyckas med IT-rekrytering Stockholm.

Bristen på personal inom IT-sektorn i Stockholm gör att IT rekryterare måste vara både kreativa och kunniga för att hitta kompetenta resurser.

Det finns många faktorer som påverkar rekryteringsprocessen. Här listar vi några av de viktigaste:

  • Attraktivitet – Hur ser det ut på arbetsmarknaden för den här typen av IT-jobb? Är det mer eller mindre attraktivt i jämförelse med genomsnittet? Brukar denna typ av tjänst locka många kandidater?
  • Lönebild – Vilken lön kan företaget erbjuda och vilka förväntningar kan eventuella kandidater ha på en eventuell ingångslön?
  • Utbud på arbetskraft – Hur ser det ut inom detta kompetensområde i Stockholm? Var finns kandidaterna och hur stort utbud finns det att tillgå? Kan det vara av intresse att rekrytera från andra geografiska områden?
  • Placering – Arbetsplatsens placering har även den en viktig inverkan på vårt arbete. Rekryteringsprocessen till ett tech-företag på Östermalm kan skilja sig markant från den till ett liknande företag i Kista eller Sundbyberg.
  • Förståelse av målgruppen – Vad är viktigast för målgruppen? Vilka förväntning finns på arbetsplatsen? Bra lön? Utmanande arbetsuppgifter? Sammansvetsat team? En grundad förståelse av vad våra kandidater efterfrågar är A och O när det kommer till att locka rätt kompetens till rätt plats.

Vi förstår att det är viktigt att ta alla faktorer i beaktning vid en rekrytering. Det är detta som gör oss så framgångsrika. Den helhetsbild som våra rekryterare tar fram hjälper både företag och arbetssökande att fatta rätt beslut.

Tre personer sitter i varsin fotölj och ler. De jobbar på Ants med IT-rekrytering i Stockholm.

IT-rekrytering i Stockholm jämfört med övriga landet

Även om sökprocesserna är extra utmanande i en storstad som Stockholm och rekrytering Stockholm är i hård konkurrens finns det även många fördelar med att vara placerad i händelsernas centrum. Vi har nära till utbildningssäten, ledande företag inom IT, Tech & utveckling samt stora kontor för internationella företag och globala koncerner. Detta gör att vi snabbt kan följa utvecklingen och alltid ligga i framkant när det kommer till det senaste, oavsett om det handlar om nya programmeringsspråk, marknadsstrategier eller smarta lösningar inom UX.

För att lyckas som rekryteringsföretag inom tech idag handlar det om att säkerställa leveranssäkerhet och kvalitet, oavsett om du sitter i Stockholm eller Göteborg eller i någon av landets mindre städer. Ants Tech Recruiters såg tidigt att den främsta framgångsfaktorn för att tillsätta roller inom IT är att säkerställa att kunden får träffa rätt kandidater, direkt. Därför ser vi alltid till att tillräckligt många bra kandidater bokas in i rekryteringsprocessen och att de har rätt förväntningar på den aktuella rollen. Det bygger ett grundintresse från båda sidor som är långsiktigt gångbart. Att hitta tillräckligt många kandidater kan ibland kräva att man letar utanför den geografiska plats där företaget är placerat. Med rätt förutsättningar kan vi locka hit kompetens som normalt sett inte hade sökt sig till exempelvis Stockholm eller Göteborg.

Allt mer krävande i Stockholm

IT rekrytering i Stockholm och även annan rekrytering Stockholm har från att ha legat på en redan utmanande nivå blivit än mer utmanande när den digitala sektorn och startup-scenen klivit fram och satt Stockholm på IT-kartan även globalt. Redan under den första IT-boomen kring millenieskiftet var Stockholm framträdande som en plats för visionära projekt i den nya digitala tidsåldern. Tekniken och marknaden var då dock inte mogen för att skapa omsättning och lönsamhet i branschen.

Stockholm är framträdande inom tech

Idag är situationen helt annorlunda och vi ser en våg av nya företag och startups i hela området som kombinerar framgång med innovation och utveckling. Denna gång verkar även förutsättningarna finnas att kombinera kraftig tillväxt med framtida lönsamhet. IT-undret i Stockholm har bidragit till att även bristen på de eftertraktade IT-kompetenserna blivit allt större. I en rapport av TechSverige varnas det om att Sverige behöver ett tillskott av 18 000 specialister inom IT per år.  Då blir IT-rekrytering Stockholm utmanande, speciellt inom tech.

Två personer håller ett webinar framför varsin dator om IT-rekrytering i Stockholm.

Våra IT-rekryterare håller en hög leveransnivå inom IT-rekrytering Stockholm

Att vi på Ants kan hålla en så hög nivå inom rekrytering av IT-personal bygger på ett gediget arbete av våra IT rekryterare från grunden med såväl kandidater som med arbetsgivare. År av erfarenhet i Stockholm har lett oss fram till det vi, högst ödmjukt, ser som det perfekta teamet för att bedriva högkvalitativ och effektiv IT-rekrytering i Stockholm. Till varje uppdrag sätter vi samman ett team bestående av rätt operativa resurser, som har relevant erfarenhet och lämplig, strategisk förmåga.

Ants Tech Recruiters höga leveransnivå inom IT-rekrytering byggs upp av följande faktorer:

  • Vi utför vårt arbete på plats hos våra kunder i Stockholm. Vi måste förstå vad ni har att erbjuda som de olika kandidaterna kommer att lockas av. För att lära känna era unika förutsättningar vill vi sitta så nära er som möjligt när vi gör vårt jobb. Helhetsbilden som vi bygger upp efter att ha gjort ordentlig research skapar de bästa förutsättningarna för en effektiv och lyckad rekrytering.
  • Vi hittar rätt kandidater genom bred och individanpassad sökning. Vi använder digitala medel för att hitta, kvalificera och personligt, individanpassat närma oss rätt kandidater. Genom att själva vara nära tekniken kan vi fånga deras intresse. De ni vill anställa ska vilja vara med i processen, alltid.
  • Vi bygger relationer. Våra rekryterare arbetar nära kandidaterna för att få en bra bild av vad som driver dem och vad de söker efter hos en arbetsgivare. Detta i kombination med en bra helhetsbild av arbetsplatsen ger oss fördelar i den hårdnande konkurrensen om kompetent arbetskraft inom IT-sektorn.
  • Vi bokar bra intervjuer. Vår erfarenhet ger oss de verktyg som krävs för att sätta upp kvalitativa intervjuer där såväl kandidater som arbetsgivare ska känna sig trygga och förstådda. För att få ut det bästa av kandidaterna är det viktigt att skapa förutsättningar för dem att presentera sin kompetens i en trygg miljö.
  • Vi arbetar datadrivet. Vi drivs av nyckeltal och agila arbetsprocesser lika mycket som våra kunder. Vi mäter och optimerar vårt arbete i realtid. Vi justerar och optimerar det löpande, i nära dialog med dig som kund.

Att anlita ett IT-rekryteringsföretag i Stockholm

Om man behöver ta hjälp av ett IT rekryteringsföretag beror på vilken typ av roll som ska rekryteras, och hur det egna Talent Acquisition-teamet ser ut. Vid tuffare roller att lyckas med själv kan vi som ett IT rekryteringsföretag vara till stor hjälp med våra specialistkunskaper inom IT. Om det redan finns en rekryteringsfunktion på plats kan vi även bli en del av den och vara behjälpliga till de roller som inte hinns med av företaget. Det kan även vara aktuellt att ta in en rekryteringskonsult vid enklare roller för att frigöra tid till företaget att fokusera på sin egen affär.

Goda resultat som mäts i nyckeltal

Vi har järnkoll på vilka av våra aktiviteter som leder till framgång. Vi börjar med slutresultatet: Ants Tech Recruiters levererar på 92,5 procent baserat på 700 uppdrag. Till störst del handlar det om IT-rekrytering Stockholm.

Vår arbetsprocess är nyckeln. Vi prospekterar, kontaktar, intervjuar och genomför tekniska utvärderingar på fler techkandidater än någon annan IT-rekryteringsfirma vi känner till. Men det är inte mängden som är viktigast, det är antalet slutkandidater som sedan anställs som räknas. Genom att kunna redovisa tydliga resultat löpande genom hela processen ger vi våra kunder en trygghet och en god överblick som hjälper dem i framtida beslutsfattande.

Vår filosofi har alltid varit att strukturerna och processerna inom försäljning bör komma närmare IT-rekrytering. Det innebär också att vi sätter höga mål. Vi är stolta över att ha levererat 90 procent under flera år, men vi jobbar alltid för att hela tiden bli bättre och bättre. Det är så vi hjälper våra kunder att bygga framgångsrika techavdelningar.

Ju mer utmanande det blir att rekrytera i Stockholm desto mer kan vi som IT rekryterare tillföra.

En person sitter och arbetar med IT-rekrytering Stockholm vid sin dator

IT-rekrytering Stockholm: ofta Inbound Recruitment

Kompetensbristen har länge varit hög i Stockholm. Då allt fler verksamheter, i allt snabbare takt, börjat arbeta med digitalisering har rekryteringen inte helt hunnit med att möta den nya efterfrågan på kompetent IT-personal. Digitaliseringen har skapat en brist på de som utför arbetet. Lösningen för de som vill lyckas bygga en framgångsrik techorganisation och rekrytera i Stockholm handlar om att arbeta med många metoder och strategier. Den modell som ger bäst effekt är inhouse Talent Acquisition. Nästan alla kundsamarbeten inleds med att man får en researcher på plats hos kunden som söker och kontaktar kvalificerade kandidater.

När samarbetet fortskrider ökar man med även mer långsiktiga insatser. IT-rekrytering Stockholm är så pass utmanande att techsektorn i Stockholm kommit långt i att arbeta fram effektiva metoder att bygga upp starka relationer med en utvald målgrupp. Dessa metoder går under samlingsnamnet Inbound Recruitment. Ants är en erfaren aktör i att hjälpa bolag bygga såväl inhouse Talent Acquisition-enheter såsom väl fungerande Inbound Recruitment-lösningar.

Viktigt med flexibilitet i en föränderlig bransch

Det är ingen nyhet att IT-rekrytering Stockholm numera skiljer sig markant från annan typ av rekrytering. Snabbare omsättning och ständigt föränderliga kunskapskrav skapar unika förutsättningar för branschen. Svunna är tiden då endast IT-bolagen behövde duktiga programmerare och IT-specialister. Idag letar nästan alla efter techtalangerna. Från startups och tillväxtbolag till globala koncerner, vidare till offentlig sektor. Behovet är stort, kandidaterna få. Kompetensbristen är idag som störst i Stockholm och Göteborg, i och med att många av företagen som söker techkompetens verkar där, men behovet av duktiga utvecklare och specialister omfattar hela landet. Så, hur gör man för att lyckas? Ants Tech Recruiters har svaret.

När branschens behov, eller förutsättningar, förändras – på kort eller lång sikt – anpassar vi direkt teamets uppsättning för att mappa in mot en uppdaterad kontext. Vi är vana vid att agera flexibelt jämte samtliga våra kunder. Att rekrytera inom IT kan alltmer ofta innebära tvära kast; tillsammans hjälper vi er att komma i mål med de IT-rekryteringar ni behöver hjälp med. Som IT-rekryteringsföretag idag är det en självklarhet, som vi ser det, att förändras i takt med utvecklingen.

Historiskt anlitades rekryteringsbolag framför allt för bedömning och utvärdering av kandidater. Det är fortfarande viktigt, men likväl verkningslöst om intervjustolen gapar tom. Ett modernt IT-rekryteringsbolag idag bör utvärderas helt och fullt på vilket inflöde av duktiga kandidater de levererar till sina kunder samt förmågan att möta den ständigt skiftande efterfrågan på kompetens. Det tycker åtminstone vi.

Två personer arbetar med IT-rekrytering i Stockholm vid sina datorer

Är lösningen att ta in konsulter istället för att anställa?

Att anställa egen personal inom IT är betydligt mer utmanande än att ta in konsulter. Detta gäller speciellt i Stockholm. Många ser dock inte konsulter som ett alternativ och då är man tvungen till att hitta strategier för att lyckas locka IT-specialister exempelvis utvecklare och drifttekniker trots att bristen på dessa är stor. Konsulter kan fungera bra som en kortsiktig lösning men för att skapa en stabil och effektiv IT-avdelning behövs kompetent personal som har tid att lära sig företagets kultur, affärsidé och mål från grunden.

En ny typ av annonsering i sociala medier ger kandidater

Idag ser spelplanen helt annorlunda ut. Det är (tech)kandidaternas marknad. Detta betyder dock inte att vi enbart måste använda telefon eller mail för att nå dem. Idag kan vi nå ut till potentiella kandidater genom en heltäckande digital insats, där vi applicerar målgruppsanpassad annonsering i sociala medier, nyckeltalsstyrning, A/B-testning med mera. Detta självklart i kombination med mer traditionella metoder. Rätt hanterat kan den digitala insatsen boosta rekryteringsprocessen med upp till en tredjedel av kandidatinflödet.

Vill du ha hjälp med IT-rekrytering i Stockholm eller övriga landet? Kontakta oss på Ants Tech Recruiters redan idag!

Nya kanaler för IT-rekrytering i Stockholm

Låt oss ta en tyst minut för den gamla generationens annonsering. Den som fungerade så bra för tio år sedan. Man satte ut en annons som basunerade ut att man ville rekrytera utvecklare, gallrade bland ansökningar, intervjuade, utvärderade och anställde. Som vilken rekryteringsprocess som helst. Rekrytering i Stockholm var ofta en annons och sedan väntan på kandidater.

Annonsering i sociala medier ger kandidater

Idag ser spelplanen helt annorlunda ut. Det är (tech)kandidaternas marknad. Detta betyder dock inte att vi enbart måste använda telefon eller mail för att nå dem. Idag kan vi nå ut till potentiella kandidater genom en heltäckande digital insats, där vi applicerar målgruppsanpassad annonsering i sociala medier, nyckeltalsstyrning, A/B-testning med mera. Detta självklart i kombination med mer traditionella metoder. Rätt hanterat kan den digitala insatsen boosta rekryteringsprocessen med upp till en tredjedel av kandidatinflödet.

Vill du ha hjälp med IT-rekrytering i Stockholm eller övriga landet? Kontakta oss på Ants Tech Recruiters redan idag!

Vanliga frågor om IT-rekrytering i Stockholm

Hur lyckas man rekrytera inom IT i Stockholm?

För att lyckas med IT-rekrytering i Stockholm krävs det ofta ett uppsökande av kandidater med rätt kompetens. Redan vid första kontakt med kandidaten är det viktigt att vara personlig och sälja in tjänsten på rätt sätt.

Hur skiljer sig IT-rekrytering mot annan rekrytering?

IT-rekrytering är generellt svårare och mer utmanande än annan rekrytering. Det beror på att kandidaterna ofta blir kontaktade av rekryterare och det blir svårare att sticka ut ur mängden. Det är vanligt att företag tar hjälp av en rekryteringsbyrå specialiserad på rekrytering inom IT för att lyckas anställa rätt personen.

Är det effektivt med jobbannonser i IT-rekrytering?

Det fanns en period när det knappt var lönt att skapa en jobbannons inom IT då kandidaterna oftast inte söker tjänster själva. Dock kan man lyckas om man riktar sina annonser mot rätt målgrupp och med rätt budskap, samt gör det enkelt att söka tjänsten.

Behöver jag ta in extern hjälp för att lyckas med IT-rekrytering?

I Stockholm finns det mängder av företag som slåss om kandidaterna med kompetenser inom IT. För att lyckas rekrytera de bästa så kan det vara aktuellt att ta hjälp av ett rekryteringsföretag specialiserade på IT.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!