IT-rekrytering Stockholm

Om IT-rekrytering Stockholm

IT-rekrytering är speciellt utmanande i Stockholmsregionen. Stockholm ligger långt fram i den digitala utvecklingen och efterfrågan på specialister inom IT är mycket stor. Trots detta har intresset för utbildningar inom IT varit relativt lågt och därav är bristen på IT-kompetens extra akut just i Stockholm.

Ants Tech Recruiters är en erfaren leverantör av IT-rekrytering med specialisering på utvecklare och drifttekniker. Vi vet vad som krävs för att genomföra framgångsrika rekryteringar av IT-kompetens och genomför runt 300 tillsättningar per år. Speciellt utmanande är sökprocesserna då bristen på personal inom IT-sektorn gör att man måste vara kreativ och kunnig för att hitta de resurser man behöver och genomföra lyckade rekryteringar. Stockholm har även generellt en högre lönebild än övriga landet och det är viktigt att man kan sätta ihop ett attraktivt erbjudande som lockar de specialister som man eftersträvar. Var, rent geografiskt, en arbetsgivare är placerad i Stockholmsområdet kan även det starkt påverka möjligheterna att hitta personal så arbetsplatsens placering är en viktig faktor som påverkar attraktiviteten hos en arbetsgivare.

IT-rekrytering i Stockholm
Ants Tech Recruiters är specialister på IT-rekrytering i Stockholm

IT-rekrytering Stockholm: Ofta Inbound Recruitment

Kompetensbristen har länge varit hög i Stockholm. Digitaliseringen har skapat en brist på de som utför digitaliseringen. Lösningen för de som vill lyckas bygga en framgångsrik techorganisation handlar om att arbeta med många metoder och strategier. Den modell som ger bäst effekt är inhouse Talent Acquisition. Nästan alla kundsamarbeten inleds med att man får en researcher på plats hos kunden som söker och kontaktar kvalificerade kandidater. När samarbetet fortskrider ökar man med även mer långsiktiga insatser. IT-rekrytering Stockholm är så pass utmanande att techsektorn i Stockholm kommit långt i att arbeta fram effektiva metoder att bygga relation med in utvald målgrupp. Dessa metoder går under samlingsnamnet Inbound Recruitment. Ants är en erfaren aktör i att hjälpa bolag bygga såväl inhouse Talent Acquisition-enheter såsom väl fungerande Inbound Recruitment-lösningar.

IT-rekrytering – Allt mer krävande i Stockholm

IT-rekrytering i Stockholm har från en redan utmanande nivå blivit än mer utmanande när den digitala sektorn och startup-scenen klivit fram och satt Stockholm på IT-kartan även globalt. Redan under den första IT-boomen kring årsskiftet var Stockholm framträdande som en plats för visionära projekt i den nya digitala tidsåldern. Tekniken och marknaden var då dock inte mogen för att skapa om sättning och lönsamhet i branschen men nu kommer en våg av nya företag och startups och denna gång verkar förutsättningarna finnas att kombinera kraftig tillväxt med framtida lönsamhet. IT-undret i Stockholm har bidragit till att även bristen på de eftertraktade IT-kompetenserna blivit allt större. I en rapport från IT&Telecomföretagen befaras en brist på 70 000 personer till 2020 på en nationell nivå.

Är lösningen att ta in konsulter istället för att anställa?
Att anställa egen personal inom IT är betydligt mer utmanande än att ta in konsulter. Detta gäller speciellt i Stockholm. Många ser dock inte konsulter som ett alternativ och då är man tvungen till att hitta strategier för att lyckas locka IT-specialister exempelvis utvecklare och drifttekniker trots att bristen på dessa är stor.

Mer om IT-rekrytering Stockholm

Läs mer om vår IT-rekrytering

Missa inte