Headhunting Göteborg

Headhunting Göteborg är en stor del av Ants Tech Recruiters verksamhet. Vi arbetar med att rekrytera de tuffaste rollerna inom IT och för att lyckas krävs ofta ett uppsökande arbete av kandidater med rätt erfarenhet och kompetens.

Datadriven rekrytering
När en organisation ska bygga upp sin IT-avdelning krävs det en lyckad rekrytering. I och med globaliseringen, så har behovet av IT-kompetens vuxit. Det i sin tur har lett till att konkurrensen om kandidaterna har blivit tuffare. Nu räcker det inte längre att lägga ut en annons. På Ants Tech Recruiters använder vi headhunting som ett verktyg för att lyckas tillsätta även de allra tuffaste rollerna. När behovet i Göteborg nu växer är det en självklarhet att även vi finns på plats.

Headhunting Göteborg med Ants Tech Recruiters

Headhunting är en viktig del för att vi ska lyckas i våra rekryteringar. Idag är IT-specialister inte längre i behov av att själva söka nya jobb. Därför behöver vi istället leta upp och kontakta potentiella kandidater. Tidigare var headhunting Göteborg enklare i jämförelse med Stockholm, men det börjar bli tuffare nu. Fler företag är i behov av att rekrytera inom IT, vilket ökar konkurrensen kraftigt. Ants har lång erfarenhet av headhunting och tack vare vår metod har vi en tillsättningsgrad stabilt över 90%.

Våra framgångsfaktorer

För att lyckas med Headhunting i Göteborg har vi på Ants utvecklat en metod som vi vet fungerar. Nedan följer våra framgångsfaktorer för att lyckas med Headhunting i Göteborg.

På plats – Vi vill ha ett nära samarbete med våra kunder. Allra helst vill vi bli en del av kunden under uppdraget och vara på plats när vi utför vårt arbete. Det gör oss mer trovärdiga när vi kontaktar och pratar med kandidater. Vi har märkt att intresset hos kandidaten ökar när vi kan svara på frågor som hur kulturen är, eller hur rutinerna ser ut.

Specialister – För att lyckas med Headhunting Göteborg kräver det att vi vet vad vi pratar om. Även om vi inte kan koda själva så kan vi prata samma språk som utvecklarna. Det skapar en större trovärdighet mot kandidaterna. Att vi har en så stark nisch mot IT gör även att vi lär oss av varandra och hela tiden utvecklar vår kunskap om IT och utvecklarspråk.

Datadrivet – Vi arbetar alltid med datadriven rekrytering och mäter vad vi gör. På då sätt kan vi säkerställa att vi går i mål med en lyckad rekrytering. I vår statistikrapport använder vi föregående års rekryteringar, för att se hur vi bör ligga till i rekryteringsprocessen. På så sätt kan vi tidigt se om någon del i processen inte går som förväntat och justera den delen direkt. Att arbeta datadrivet ger oss också möjlighet att sätta rätt förväntningar på uppdraget, i vår kommunikation med kunden.

Agilt – Mycket kan hända under ett rekryteringsuppdrag. Ofta kan till exempel kravprofilen ändras när kunden har träffat några kandidater. Varje vecka har vi därför en avstämning med kunden, där vi går igenom uppdraget samt hur statistiken ser ut. På så sätt kan vi löpande justera och optimera processen för att nå slutmålet med en lyckad rekrytering.

 

 

Headhunting Göteborg

Rekryteringsprocessen

När vi tar ett uppdrag för headhunting i Göteborg så börjar vi alltid med ett uppstartsmöte. I uppstartsmötet går vi grundligt igenom rollen som ska tillsättas och skapar en kravprofil. Därefter skriver vi en annons, om det inte redan finns. Nyckeln till en bra start är att snabbt komma igång med sökarbetet av kandidater. Genom att tidigt presentera några kandidater för kunden kan vi lära oss mer om vad det är för kandidater kunden efterfrågar. Headhunting Göteborg är en utmaning och för ett lyckat resultat är det viktigt att komma upp i stora volymer snabbt. Eftersom vi utgår från statistik så vet vi att vi behöver volym för att få ett inflöde av kandidater som vill ta en första intervju.

Sourcing som verktyg för headhunting Göteborg

När vi arbetar med headhunting i Göteborg så sourcar vi kandidater via de kanaler där vi vet att målgruppen finns. Vi ser sourcing som ett hantverk och försöker alltid hitta nya sökvägar där vi kan kontakta kandidaterna. Genom att hitta alternativa sökvägar kan vi skilja oss från andra rekryterare och på sätt öka intresset hos kandidaten. Alla våra rekryterare går en sourcingutbildning när de börjar hos oss. Kunskapen byggs sedan på med vidareutbildningar och ett kontinuerligt lärande av varandra.

Komplettera med annons på rätt sätt

För att lyckas med headhunting Göteborg är sourcing det effektivaste tillvägagångssättet. Det betyder dock inte att det är den enda kontaktvägen till kandidater. Att komplettera din headhunting i Göteborg med en annons i sociala medier ökar chansen av en tillsättning. Annonsering i sociala medier tillåter dig att målgruppsrikta annonsen. Vi kan se att antalet tillsättningar har ökat markant sedan vi började annonsera på LinkedIn, Facebook och Instagram. Idag tillsätter vi över 30% av våra rekryteringar via annonsering i sociala medier. För att lyckas tillsätta en IT-specialist rekommenderar vi därför att arbeta med både annonsering och headhunting i Göteborg.

Läs mer om hur vi arbetar med IT-rekrytering och kontakta oss om du är i behov av hjälp med headhunting i Göteborg.

 

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!