Chefsrekrytering Stockholm

För att lyckas med chefsrekrytering Stockholm så är det viktigt att ha ett stort närverk inom rätt bransch och utgå från en strukturerad och proffsig rekryteringsprocess. Det är viktigt att rätt person rekryteras då det kan få stor påverkan på verksamheten med en ny chef. Ants metod för att lyckas rekrytera rätt person till organisationen är både beprövad och leder till lyckade chefsrekryteringar.

Chefsrekrytering Stockholm med Ants

När en ny chef ska anställas så är det av största vikt att det blir rätt direkt. Rätt person kan påverka bolaget positivt för flera år framåt, och samma sak gäller om fel person rekryteras till en chefstjänst. För en lyckad rekrytering krävs en gedigen rekryteringsprocess och ett sökarbete inriktat på rätt kandidater. Det är extra viktigt att processen vid chefsrekrytering Stockholm är genomtänkt och att rätt förväntningar ges direkt.

Rekrytera er nästa chef i Stockholm

Vi på Ants har länge varit störst på IT-rekrytering i Stockholm, och nu har vi även börjat rekrytera fler och fler chefer då vår rekryteringsmetod fungerar lika bra där och det finns ett stort behov hos våra kunder. För att lyckas med chefsrekrytering Stockholm utgår vi från tre extra viktiga parametrar. Dessa är att få in många duktiga kandidater i processen, att dessa har en bra kandidatupplevelse från start till slut och att vi har en effektiv utvärdering på plats. Vi arbetar även datadrivet och agilt i vår rekryteringsprocess vilket gör att vi snabbt kan styra om ifall det skulle gå åt fel håll. Fortsätt gärna läsa mer om vår rekryteringsprocess för chefsrekrytering Stockholm nedan, eller kontakta oss om du redan nu är i behov av att stärka upp din organisation med en duktig chef.

Chedsrekrytering Stockholm

Hur går framgångsrik chefsrekrytering i Stockholm till?

På Ants har vi rötterna i IT-rekrytering och är vana att rekrytera de allra tuffaste rollerna. När det kommer till chefsrekrytering Stockholm så finns det mycket synergier till rekrytering inom tech som vi kan ta med oss. Bland annat så är det viktigt att tidigt i processen kontakta många och få in kandidater i rekryteringsprocessen. Parallellt kan det vara effektivt att samtidigt utnyttja sitt nätverk och goda kännedom om den specifika branschen där personerna aktuella för tjänsten verkar.

Att söka nästa chef via annons fungerar även det som vid rekrytering inom IT. Om du bara lägger upp en annons via de vanliga kanalerna så kommer de bästa kandidaterna inte att hitta eller söka tjänsten, utan du måste annonsera målstyrd specifikt mot målgruppen och göra det enkelt att skicka in sin ansökan. De duktigaste cheferna är precis som de bästa utvecklarna inte i behov av nya jobb, så det gäller att träffa rätt med budskapet direkt.

Chefsrekrytering

Glöm inte kandidatupplevelsen

En positiv kandidatupplevelse är alltid viktig, och det gäller inte minst vid chefsrekrytering Stockholm. För att åstadkomma detta är det viktigt att få en bra och personlig kontakt redan från början med kandidaten. Vi på Ants arbetar alltid tätt tillsammans med våra kunder för att få en inblick i hur det är på företaget, vilket leder till förståelse och bättre kommunikation till kandidater i processen.

Det är även viktigt att hela tiden vara transparent i sin kommunikation och en röd tråd i vad som kommuniceras i de olika stegen av rekryteringsprocessen. Om fel förväntningar ges så kan det sluta med en felrekrytering och kort anställning som vid chefsrekryteringar kostar både mycket tid och pengar. Rekryteringsteamet bör ha ett tight samarbete under hela processen för att säkerställa att kommunikationen stämmer överens och för att det ska vara möjligt att ändra sig under projektets gång. Om hela teamet arbetar tätt ihop underlättar det arbetet och ger per automatik en bättre kandidatupplevelse.

Om hela teamet arbetar tätt ihop underlättar det arbetet och ger per automatik en bättre kandidatupplevelse.

Lita på nyckeltalen

För att veta vart vi är på väg i en rekryteringsprocess så mäter vi på Ants vår rekrytering. Då kan vi snabbt se om vi är på väg i rätt riktning eller om vi måste ändra någon i processen längs vägen. Varje år tar vi fram en rapport med statistik och nyckeltal från förra årets alla rekryteringar. Dessa hjälper oss att bli bättre och kunna förändra oss genom hela rekryteringsprocessen vid chefsrekrytering Stockholm.

Vi på Ants är specialister på chefsrekrytering Stockholm. Fyll i kontaktformuläret nedan om du är i behov av att rekrytera en chef i Stockholm, eller läs mer om hur vi jobbar med chefsrekrytering.

Vanligt förekommande frågor om Chefsrekrytering Stockholm

Är det svårt att rekrytera en chef i Stockholm?

Det kan vara utmanande att hitta och locka till sig duktiga chefer. Eftersom chefsrekryteringar kan påverka bolaget så mycket är det extra viktigt att vara noggrann i rekryteringsprocessen.

Hur rekryterar man en chef i Stockholm?

Det är viktigt att få in många duktiga kandidater i processen, att dessa har en bra kandidatupplevelse från start till slut och att vi har en effektiv utvärdering på plats.

Skiljer sig chefsrekryteringar från andra rekryteringar?

Chefsrekryteringar skiljer sig mot rekrytering generellt i att det är svårare att hitta rätt kandidater. Det kräver ofta ett uppsökande arbete istället för att rekrytera via annons.

Är det svårare att rekrytera en chef i Stockholm?

I Stockholm finns mycket fler företag än i andra städer i Sverige. Det gör att fler tampas om de duktigaste cheferna vilket kan göra det svårare att rekrytera och behålla en chef i Stockholm.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.


    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

    Läs mer