IT-rekrytering Umeå

Kompetensbristen inom IT- och techindustrin blir allt mer påtaglig och har spridit sig över hela landet. IT-rekrytering i Umeå och övriga Norrland har därför blivit mer utmanande och ställer höga krav. För att lyckas med IT-rekrytering i Umeå behövs metoder som säkerställer ett tillräckligt stort kandidatinflöde. Ants har lokal närvaro och kan hjälpa er att rekrytera techspecialister och ingenjörer i Umeå med omnejd.

Emelie är anställd på Ants och fokuserar på IT-rekrytering Umeå och utmaningarna framåt. Hon sitter vid sin dator och i bakgrunden syns en växt.

Norr- och Västerbotten står inför den största samhällsförändringen i Europa på väldigt länge. Industrin ska investera 1000 miljarder kronor. Det i kombination med Västerbottens låga arbetslöshet om ca 4% gör att bolag står inför en stor utmaning i sina techrekryteringar.

Ants Tech Recruiters är specialister på IT- och techrekrytering. Vår metod är väl genomarbetad och vi vet att den fungerar. Förra året rekryterade Ants över 600 personer inom IT-sektorn. Genom ett datadrivet arbetsätt, där vi följer nyckeltal kan vi sätta rätt förväntningar redan från start. Det ger oss dessutom möjlighet att kontinuerligt utvärdera prognosen, för att nå målet med en lyckad rekrytering.

Anpassa rekryteringsprocessen för IT-rekrytering i Umeå

Rekryteringsföretag finns det många av. Men den konkurrensutsatta marknaden ställer höga krav på IT-rekrytering i Umeå. Idag krävs en ordentlig insats för att hitta personer som kan uppfylla kravprofilen.

Det finns rekryteringar som inte ger oss utrymme att endast leta lokalt. Ibland behöver vi inkludera kandidater som kan tänka sig en flytt, eller arbetspendling, i samband med ett nytt jobb. IT-rekrytering i Umeå bör därför innefatta flera olika strategier. En lokal strategi, en strategi för närområdet, en strategi för hela Sverige och ibland även en global strategi. Ants har med framgång hjälpt kunder med globala rekryteringar genom åren. Med hjälp bland annat digitala intervjuer har vi skapat processer som i slutändan har löst kompetensbehov med resurser från utlandet.

Lyckas med IT-rekrytering i Umeå

Att anställa in-house kompetens inom IT och tech är betydligt mer utmanande än att ta in konsulter. Däremot finns det stora fördelar i att lyckas hålla andelen konsulter nere, i förhållande till antalet anställda utvecklare. Det gäller även IT-rekrytering i Umeå. Därför är det ofta lönsamt att göra en ordentlig insats för att anställa sina resursbehov inom IT.

För att lyckas attrahera och rekrytera IT-kompetens i den rådande bristen krävs en specialisering. Ants Tech Recruiters är specialiserade inom IT- och techrekrytering.

Hur lyckas vi på Ants? Nedan har vi listat tre av våra framgångsfaktorer för att lyckas med IT-rekrytering i Umeå med omnejd.

 

1. Nära samarbete och i kundens namn

För oss är det viktigt att ha ett nära samarbete med våra kunder. Under rekryteringsuppdraget blir vi därför en del av er organisation. För att lyckas attrahera kandidater i det konkurrenskraftiga bruset arbetar vi i ert namn. På så sätt kan vi bättre kommunicera med potentiella kandidater utifrån er som arbetsgivare. Allra helst sitter vi på plats hos er, för att lära känna kulturen och arbetsplatsen på riktigt.

 

2. Datadrivet

Vi arbetar med datadriven IT-rekrytering. Det innebär att vi samlar data och statistik i alla rekryteringar vi gör. Datan använder vi sedan som underlag i alla våra uppdrag. Genom att utgå från nyckeltalen kan vi sätta rätt förväntningar redan från start, och löpande uppdatera prognosen. Det ger oss dessutom möjlighet att kunna fatta beslut grundade på data.

Varje år sammanställer vi datan från föregående års rekryteringar i det vi kallar ”Ants statistikrapport”. Den används som underlag vid både nya och pågående uppdrag. Läs vår senaste statistikrapport här nedan.

 

3. Agilt

Vi arbetar agilt i alla våra uppdrag. Vi har kontinuerliga avstämningar genom hela processen, från start till slut. På så sätt kan vi tidigt upptäcka om någon del i processen behöver justeras för att nå slutmålet med en lyckad rekrytering.

Person på Ants jobbar med IT-rekrytering

Rekrytera IT-kompetens till Umeå med hjälp av internationell rekrytering

Det råder brist på kompetens inom många yrken i Sverige, framförallt inom IT-sektorn, och Norrland är inget undantag. Samtidigt lever vi i en värld där digitalisering och globalisering ökar i en allt snabbare takt. Detta leder till såväl utmaningar som möjligheter för både arbetsgivare som arbetstagare. Vi hjälper våra kunder att hitta den bästa kompetensen, bland annat genom att söka efter den i andra delar av världen. För att lyckas med det behöver vi ofta vidga vårt arbets- och tankesätt, men med det kommer ofta positiva effekter.

Vi vet till exempel att mångfald stärker en organisation. Att rekrytera internationellt kan ge tillgång till ytterligare sätt att tänka. Med intryck från ett annat land och företagsklimat kan en nyanställd komma med nya perspektiv på verksamheten. Ofta kan nya infallsvinklar vara lösningen på problem, eller utveckla produkter.

Vi hjälper och stöttar gärna våra kunder i processer med internationell rekrytering. Oavsett om ni vill ha de anställda i ett annat land, hjälpa kandidater med relocation eller ansöka om nya, alternativt förlänga ett arbetstillstånd. Det sistnämnda gör vi gärna i samråd med våra samarbetspartners som har spetskompetens i området – NIM.mersion och DEEL.

 

Läs mer om hur vi hjälper våra kunder med internationell rekrytering här.

Personer på Ants har workshop och diskuterar hur man bäst lyckas med IT-rekrytering i Umeå.

Undvik felrekryteringar med ett kvalificerat kandidatinflöde och utvärdering av kandidater

Vår modell för IT-rekrytering i Umeå lägger stor vikt vid att säkerställa bra kandidater i processen. Våra Talent Acquisition Consultants kontaktar därför bara kandidater med rätt kompetens. Genom välformulerad copywriting med budskap som skapar intresse och dialog bokas intervjuer. I samband med detta säkerställer vi självklart att det är kvalificerade kandidater som kommer in i processen.

Att utvärdera kandidater är avgörande för att undvika en felrekrytering. För att skapa ett tryggt beslutsunderlag vid anställning krävs rätt verktyg och kompetens. Vi har omfattande metoder, verktyg och kompetenser för att på bästa sätt kunna utvärdera kandidaters lämplighet. Utvärderingsprocessen är viktig och stora delar av den bör utföras av nyckelpersoner hos kunden. I slutet är det kunden som i första hand vet vem de vill anställa. Däremot kan beslutsunderlag i form av tester, referenser och andra lämpliga verktyg hjälpa er i er bedömning.

Chefsrekrytering i Umeå

Vid rekrytering av chefsroller är det ofta klokt att ta hjälp av experter. Executive Search bygger på att en rekryterare med erfarenhet av chefsrekrytering kvalitetssäkrar både kandidatinflöde och processen för utvärdering av kandidater. Vår modell för Executive Search sträcker sig utanför vår specialitet på IT-rekrytering i Umeå. Vi använder inte endast vårt nätverk av chefer. Vi använder även våra specialistkunskaper inom sourcing för att hitta rätt kandidater till era processer.

En felrekrytering av chefsroller får ofta långsiktiga, negativa konsekvenser. De faktorer som går att påverka för att öka förutsättningarna att lyckas bör därför åtgärdas.

 

Vi satsar nu allt mer på Executive Search. Med vår bakgrund inom IT och vår lokalkännedom i Umeå är vi ett tryggt val för er chefsrekrytering.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!