IT-rekrytering Umeå

Ants rekrytering

ANTS Tech Recruiters har öppnat kontor i Umeå för att hjälpa till att möta bristen på IT-kompetens. Även i Umeå blir IT-rekrytering alltmer utmanande. Ett resultat av digitaliseringens framfart visar på att allt fler företag och organisationer är i behov av att anställa de som kan utföra arbetet. Efterfrågan överstiger den IT-kompetens som finns vilket har lett till den kompetensbrist vi idag lever i. För att lyckas med IT-rekrytering i Umeå bör man använda metoder som säkerställer att man får in tillräckligt många bra kandidater i sin rekryteringsprocess.

Ants Tech Recruiters är marknadsledande inom IT-rekrytering. Vi vet att vår metod för att lyckas fungerar i och med att vi mäter alla rekryteringar vi gör. Genom att arbeta datadrivet och följa nyckeltal kan vi sätta rätt förväntningar inför uppdraget. Detta ger oss även fördelen att under uppdragets gång kan vi kontinuerligt utvärdera rekryteringsprocessen och i ett tidigt stadie göra korregeringar för att nå slutmålet med en lyckad IT-rekrytering.

Anpassa din IT-rekrytering för att lyckas i Umeå

IT-rekrytering i Umeå handlar inte bara om att leta lokalt.  Som i all IT-rekrytering gäller det även att inkludera kandidater som kan tänka sig en flytt eller en arbetspendling i samband med nytt jobb. Detta gör att IT-rekrytering behöver innefatta en lokal strategi, en regional strategi. en nationell strategi och även en global strategi.

Ants Tech Recruiters är specialiserade på rekrytering av framförallt utvecklare och drifttekniker och våra processer, nätverk och verktyg utvecklas ständigt för att lösa våra kunders behov trots de utmanande förutsättningarna. När vi för några år sedan var mer generella tillsatte vi drygt hälften av de efterfrågade resurserna inom de mest utmanande kompetensområdena. Idag tillsätter vi över 96% av våra uppdrag vilket är en direkt följd av vår specialisering.

 

 

IT-rekrytering av konsulter är enkelt men att anställa är svårt

Att anställa in-house kompetens inom IT är betydligt mer utmanande än att ta in konsulter. Detta gäller även IT-rekrytering i Umeå. Ofta finns dock stora fördelar i att lyckas hålla andelen konsulter nere i förhållande till andelen anställda kodare. Därav är det ofta lönsamt att satsa ordentligt på att säkerställa att man lyckas anställa de resursbehov man har inom IT.

Om Ants Tech Recruiters i Umeå

Ants Tech Recruiters är nischade specialister inom IT-rekrytering. Vi är sedan 2009 ett snabbväxande rekryteringsbolag med målsättning att lösa den akuta kompetensbrist som råder inom IT. Vi är ledande i att hjälpa företag attrahera, utvärdera och tillsätta roller på och kring utvecklings- och driftavdelningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nu finns vi även i Norrlands huvudstad Umeå för att bistå er med IT-rekrytering och att hitta rätt kompetens för dina behov.

Rekryteringsprocessen

Vi utvecklar kontinuerligt våra processer, metoder och verktyg inom IT-rekrytering. Nedan har vi lyft fram några exempel på olika steg i rekryteringsprocessen som vanligtvis inkluderas i våra uppdrag:

 

Kravanalys

Innan vi kan påbörja processen att attrahera kandidater så inventerar vi ditt behov och upprättar en kravprofil. Viktiga diskussionsområden är hur kraven ser ut för tjänsten, vilka kompetenser och erfarenheter som är meriterande samt vilka lönenivåer som kan vara aktuella. Vi hjälper dig även att stämma av dina behov mot förutsättningarna att attrahera rätt kompetens samt har insikter i hur löneläget ser ut för intressanta kandidater.

Kravanalysen kan leda till insikter om ett beslut kring teknikval eller organisation bör fattas inför rekryteringen. Här kan vi ge stöttning i form av relevant konsultexpertis.

 

Processen för IT-rekrytering i Umeå

Tillsammans beslutar vi om en intervju- och screeningprocess för varje rekrytering. Vilka utvärderingsmoment bör ingå och vilka är beslutsfattare i rekryteringsprocessen? Många av våra kunder har en tydlig bild av hur de vill utvärdera kandidaterna men vissa vill ha hjälp med att utforma processen. Vi stöttar med allt ifrån utformandet av tekniska case till intervjumallar, personlighetstester och logiska/analytiska tester. Vårt mål är att du efter en rekryteringsprocess med oss ska ha satt en struktur för hur ni ska rekrytera framöver.

 

Annonsering

Via annonser attraheras ca 20% av de kandidater som vi tillsätter. Annonser är med andra ord sällan nog att attrahera de kandidater man vill få tillgång till för en lyckad rekryteringsprocess. Även om annonser sällan är nog är det ändå en viktig del som det är värt att lägga fokus på. Vi hjälper dig välja rätt annonsplatser och utformning för att skapa ett informationsmaterial som är användbart under processen och framöver.

Talent Acquisition Consultant

Våra TACs kontaktar kandidater på alla möjliga tänkbara sätt i alltifrån nischade kanaler till självklara nätverk som Linkdin eller GitHub. Ants Tech Recruiters har i dagsläget 4 researchers som är specialiserade på search av utvecklare och drifttekniker. Tillsammans utvecklar de kontinuerligt och sina verktyg för att hålla sig ajour angående vilka nätverk som för stunden är mest relevanta för olika typer av kompetenser och roller.

 

Talent Acquisition Manager

Alla våra TAMs är seniora Inom IT-rekrytering och har en gedigen erfarenhet av att intervjua och rekrytera utvecklare och tekniker. Ofta får våra rekryteringskonsulter stort ansvar hos våra kunder då de tillför ett initierat perspektiv om vad som krävs för att lyckas med rekryteringar trots att bristen på kompetens är så uppenbar. Små detaljer gör stor skillnad och det är därför viktigt att alla delar i rekryteringsprocessen utvärderas under arbetets gång. I syfte att kontinuerligt utveckla processen har vi med våra kunder avstämningsmöten en gång i veckan där rekryteringskonsult och researcher deltar.

Referenstagning

Vi är vana att ta referenser och vet var kryphålen kan finnas. Referenstagning är mycket svårare än vad man kan tro och en avgörande del för en grundlig rekrytering.

Second Opinion

Att driva en rekryteringsprocess kan vara omfattande och tidskrävande. Second Opinion är alternativet för dig som befinner dig i slutskedet av en rekryteringsprocess och vill säkerställa att du väljer rätt person att anställa bland flera slutkandidater.

Vår Second Opinion genomförs av seniora rekryteringskonsulter som utvärderar kandidaterna med hjälp av vetenskapliga test och verktyg för personbedömning. Låt oss hjälpa dig att utmana din magkänsla!

Employer Branding

Du har ett varumärke som arbetsgivare, ditt ”Employer Brand”. Det är en av de viktigaste faktorerna när du vill locka talanger till din organisation. Arbetsgivare har mycket att vinna på att jobba med Employer Branding. Ants Tech Recruiters har omfattande erfarenhet att kartlägga fördelar och nackdelar med en arbetsplats. Vårt arbete leder till att lyfta fram fördelar som tidigare kommunicerats otydligt samt att hantera eventuella nackdelar klokt. På så vis ökar intresset märkbart bland intressanta sökanden. Vår specialisering gör att vi har en initierad bild av vad utvecklare och drifttekniker värdesätter när de söker ett nytt jobb, ofta handlar det om faktorer som våra kunder tidigare inte uppmärksammat.

När en kartläggning är genomförd ser man över alla kontaktytor som man har mot potentiella arbetstagare, vilket innefattar bland annat:

• Utformning av  annonserad tjänst
• Bemötandet på hemsidan eller mail vid en ansökan
• Kontaktformuleringar med eventuella kandidater i en searchprocess
• Utformning av  intervjuer
• Presentationen av arbetsplatsen för en kandidat

 

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 


  Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

  Läs mer

  Hej, och välkommen att signa upp dig till Ants nyhetsbrev! 👋

  Vi gillar att kunskapsdela och vill gärna göra det med dig! Om du signar upp på vårt nyhetsbrev kommer du en gång i månaden få ta del av våra bästa tips och insights om techrekrytering och techbranschen.

  Fyll i din mejladress så ses vi i inkorgen inom kort! ✉️


   Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.