Executive Search Göteborg

Executive Search Göteborg med Ants

Executive Search i Göteborg är både viktigt och utmanande. Vid högt uppsatta roller är det av största vikt att rekryteringen blir rätt från början. Det kan kosta både mycket tid och pengar vid en felrekrytering. Därför bör rekryteringsprocessen vid Executiva rekryteringar vara genomtänkt redan från början. Vi på Ants arbetar datadrivet. Vi vet svart på vitt att vår modell för att lyckas med Executive Search i Göteborg fungerar.

Vår bakgrund finns i rekrytering av de allra tuffaste rollerna inom IT-sektorn. Där har vi sedan länge utvecklat en metod som gör att vi blivit marknadsledande på området och lyckas i 96% av fallen. Att vi även började med Executiva rekryteringar föll sig ganska naturligt. Genom att fortsätta med den metod vi vet fungerar för utvecklare, och samtidigt komplettera den med att utnyttja vårt stora nätverk av chefer går det att rekrytera även högt uppsatta roller. Vi vet hur viktigt det är att dessa rekryteringar blir rätt redan från början. Vid rätt rekrytering kan företaget vinna mycket och tvärtom om fel person kommer in. Vid Executive Search i Göteborg arbetar vi alltid utefter en gedigen process. Vi säkerställer så gott det går att det blir en långsiktig och framgångsrik rekrytering.

Executive Search Göteborg med Ants Executive

Hur lyckas med Executive Search i Göteborg?

Som nämnt tidigare skiljer sig tuffa rekrytering inom IT inte allt för mycket från rekrytering av högt uppsatta roller. Vi arbetar med ett uppsökande kontaktarbete av kandidater med rätt profil för tjänsten. För att det ska lyckas är det viktigt att direkt vid första kontakten vara personlig och sälja in tjänsten. Vi arbetar helst tätt tillsammans med kunden. Detta för att kunna vara trovärdiga i vår kontakt med kandidater vilket ger bättre fler svar och bättre resultat.

När vi startar upp ett nytt uppdrag startar vi alltid i ett uppstartsmöte. Där tar vi tillsammans fram en kravprofil att utgå från. Det är dock ofta profilen ändras längs rekryteringsprocessens gång. Därför arbetar vi alltid agilt med veckovis avstämningar för att nå det slutgiltiga målet med en lyckad rekrytering. Vi arbetar alltid utefter vår statistik och nyckeltal, och det gäller även vid Executive Search Göteborg. Det ger oss en stor fördel i att vi kan se vart i processen vi kan lyckas bättre.

Executive Search Göteborg med Ants

Rekrytering via nätverk och riktad annonsering

Att utnyttja sitt nätverk är ofta effektivt vid Executive Search i Göteborg. Genom åren har vi både arbetat med och rekryterat många chefer, vilket gett oss ett brett chefsnätverk. Det är inte ovanligt att vi hittar rätt person för tjänsten i vårt eget nätverk, vilket vi ser som ett bra komplement till det uppsökande arbetet.

Det är även effektivt att komplettera med en skarp annons att rikta mot den målgrupp vi vill rekrytera inom. Då kan vi nå de som inte aktivt söker arbeten via annons. Det har länge varit en trend att annons inte fungerar, men gör man det på rätt sätt är det ett starkt komplement till resterande rekryteringsinsatser.

Läs mer om hur vi arbetar med Chefsrekrytering, eller kontakta oss via formuläret nedan om ni är i behov av hjälp med Executive Search.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.


    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

    Läs mer