Executive Search Stockholm

Ants Tech Recruiters är nischade specialister inom IT-rekrytering i Stockholm, Göteborg och Malmö med hundratals tillsatta chefsrekryteringar per år. Att rekrytera IT-chef är vanligt och kombinationen av teknik och chefskap är vår specialitet.

Merparten av de rekryteringar vi hjälper våra kunder med handlar om utvecklare och drifttekniker men vi utför även en hel del chefsrekrytering. Speciellt i Stockholm men även en hel del i övriga landet.

Sedan många år har vi tagit fram en tydlig produkt för rekrytering IT-chef som vi kallar Ants Executive Search Stockholm.

Den strategiska utmaningen då man söker operativ personal är att hitta och attrahera kandidater. I samband med chefsrekrytering är utvärderingsprocessen det viktigaste även om det självfallet alltid bör säkerställas att man får rätt ansökningar i samband med rekrytering.

Det är viktigt med ett brett kontaktnät bland Stockholms IT-chefer och vår mångåriga erfarenhet av chefsrekrytering i Stockholm har byggt upp just det.

Ants Executive Search Stockholm

Utvärderingsprocessen är avgörande vid rekrytering IT-chef

När det kommer till chefsrekrytering är den största utmaningen att korrekt bedöma om en kandidat har de rätta egenskaperna för att bli en bra och framgångsrik chef. Det är viktigt att man har helt andra processer i Executive Search än vad som är fallet inom generell Talent Acquisition. Förväntan bland kandidaterna är även den annorlunda och det är exempelvis mer accepterat med personlighetstester och dyl. än vad som är fallet när man rekryterar rena utvecklare.

Caset är ett viktigt moment vid Executive Recruitment

Det viktigaste steget i utvärderingsprocessen är att ha ett bra case. När man rekryterar chef bör man använda sig av ett mer öppet case. Enklast men också mest effektivt är ofta att be kandidaterna presentera hur de tänker ta sig an sitt uppdrag. Om man inte kan övertyga en rekryteringspanel om att man är rätt person att leda en techenhet kommer man inte heller kunna övertyga sina anställda. Vid rekrytering av rena utvecklare gäller det att förstå att förutsättningarna vid utvecklingsarbete och att delta i en rekryteringsprocess är helt olika. Detta gäller inte i lika hög grad i samband med chefstjänster då man kan förvänta sig krav på presentationsförmåga och förmåga att hantera skarpa lägen och pressade situationer.

Ants Executive Search inom olika IT områden. IT-chef rekrytering, CTO rekrytering, CIO rekrytering, COO rekryteringScrum master rekrytering, IT management rekrytering.
Ants Tech Recruiters är erfarna inom Executive Search och IT-management i Stockholm. Vi rekryterar regelbundet projektledare, CTO, CIO, COO, Tech lead, Scrum master och liknande roller.

Executive Search Stockholm inom IT

För de flesta är det självklart att ta hjälp av specialister när det kommer till chefsrekryteringar. Gärna en lokal specialist i just Stockholm om det är där som rekryteringen skall genomföras.

Kostnaderna som uppstår vid felrekrytering av en chef är mycket stora och det tar ofta mycket lång tid att åtgärda om man landar fel. När det handlar om att tillsätta en tjänst inom IT-Management så är en genomtänkt och grundlig rekrytering avgörande. Det är speciellt viktigt för verksamheten är det när det handlar om att anställa en ny utvecklings eller IT chef. Alla tjänster inom IT-Management är viktiga och följderna om man rekryterar fel chef in i organisationen är alltid ödesdigra. Ants har genuin och omfattande erfarenhet av executive search av CTO, projektledare, Systemförvaltare eller Scrum master till just ditt företag.

Det är även av högsta vikt att den part man använder för rekrytering av chef till en IT-enhet även är rätt för att bedöma vilka roller som kommer vara relevanta i samband med uppbyggnad av enheten. Därav får man stora fördelar om man ser till helheten och redan tidigt tar fram roller, lönenivåer och dyl. För detta krävs ofta att man arbetar med en erfaren aktör IT-rekrytering. Därför är det ofta så att kunder föredrar att arbeta med en och samma rekryteringspartner för såväl Executive som operativa roller.

Exempel på roller inom kategorin IT-Management som vi ofta rekryterar i Stockholm: IT chef, CTO, CIO, Systemförvaltare, Projektledare IT and Finance, Test Manager, Teknisk Projektledare, Processledare, IT Managers, Scrum Master, System Owner.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att lösa ditt personalbehov. Fyll i formuläert längst ned på sidan så kontaktar vi dig!

Ants Executive Search Stockholm

Aktuella exempel på chefsrekryteringar:

Area Sales Manager på Excillum

Head of Research på Excillum

Utvecklingschef till IP-Only

Head of Cyber Security för Atg

Strategisk Enterprise arkitekt, Svenska spel

IT säkerhets ansvarig, Svenska Spel

Chief Application Architect Svenska Spel

Product Manager, Leica

Delivery Manager, Telia

Partnership Directors på Tink

ServiceDesk, Acne

Solution Architect, Scandic

Team Lead, PFC

Executive Search börjar i ett uppstartsmöte

Det är ofta bråttom i samband med rekrytering. Dock är det avgörande att tidigt i processen säkerställa att Ants tillsammans med kunden har rätt förutsättningar för att genomföra rekryteringen framgångsrikt. I samband med uppstarten brukar även planen formeras för hur enheten skall byggas upp och vilka roller som är relevanta att rekrytera när väl chefen är på plats. Eftersom en rekrytering normal tar strax under 10 veckor från uppstart till signering och kandidater ofta har 1-3 månaders uppsägningstid är det ofta så att man påbörjar rekrytering av ytterligare roller innan man är helt i mål med rekryteringen av chef.

Läs mer om vår rekryteringsprocess.

Missa inte