Executive Search Stockholm

Ants Tech Recruiters är ledande inom Executive Search Stockholm, med specialiserad expertis och hundratals framgångsrika tillsättningar varje år. Genom att kombinera avancerad techrekrytering med skräddarsydda lösningar för Executive Search, fortsätter Ants att växa och leverera resultat för både tech-företag och organisationer inom olika branscher. Med en beprövad rekryteringsmodell och datadrivna insikter och förgreningar hela vägen in i det högsta ledarskapet i Stockholm är vi stolta över att vara partners i framgångsrika chefsrekryteringar på toppnivå.

VD och Vice VD från Ants står och ler mot kameran. I bakgrunden är det en läktare där några anställda sitter.

Ants Executive Search Stockholm hjälper dig hitta framtidens ledare 

Ants Executive Search Stockholm utmanar status quo inom ledarskapsrekrytering och Executve Search. Vi går bortom traditionella metoder och personliga nätverk för att hitta de ledare som formar vår framtid. 

Våra rötter inom tech förenar oss med framtidens ledarskapsbehov. Länge har Executive Search-branschen lutat sig mot personliga nätverk, en praxis som ofta förbiser diversitet och innovation. Ants Executive Search strävar efter att förändra detta genom att öppna dörrar till en bredare, mer diversifierad talangpool. Vi vill utmana traditionen inom Executive Search. Vi arbetar dessutom med AI inom vår chefsrekrytering för att bli mer effektiva. Kombinationen av AI med vår expertis inom relationsskapande och attraktionskraft av eftertraktade kandidater gör att vi kan hjälpa dig hitta rätt ledare.

Vårt åtagande: Bättre och mänskligare ledare 

Vi bär ett tungt ansvar i vårt uppdrag att rekrytera morgondagens ledare. Därför använder vi de senaste digitala lösningarna för att säkerställa att vi inte bara hittar de mest kvalificerade kandidaterna, utan också de som bäst matchar era unika behov och kultur. 

Säkra framtiden med Ants Executive Search Stockholm

Välj Ants Executive Search för en partner som: 

  • Utmanar det etablerade: Vi ifrågasätter gammaldags metoder och omfamnar teknik för att ge dig tillgång till de bästa ledarkandidaterna. 
  • Drivs av data: Vårt arbete bygger på noggrann analys och forskning, vilket resulterar i välunderbyggda och framgångsrika rekryteringar. 
  • Prioriterar diversitet och innovation: Vi utmanar gamla normer för att upptäcka ledare med potential att verkligen göra skillnad. 

Din framtida partner 

Ants Executive Search står redo som din strategiska partner, inte bara som en tjänsteleverantör. Med insikt i både nuvarande utmaningar och framtida möjligheter, vägleder vi er genom den digitala erans komplexitet. Tillsammans skapar vi ledarskap som formar en ljus morgondag. 

Techrekrytering och Executive Search i framgångsrik symbios

Executive Search Stockholm genomgår en tydlig förändring mot att integrera teknik och AI i rekryteringsprocessen. Då är det inte förvånande att efterfrågan på partners som kan kombinera traditionell Executive Search med techrekrytering blir allt större. Denna utveckling är särskilt framträdande med tanke på den konkurrensutsatta naturen inom Stockholms rekryteringsbransch. Att förstå och hantera de specifika förutsättningarna inom techrekrytering blir allt viktigare för att ligga i framkant i branschen.

Ants Tech Recruiters och Executive Search Stockholm

Med mer än 15 års närvaro och framgång i Stockholms techsektor, har Ants etablerat sig som en ledande aktör inom området Executive Search. Vår erfarenhet sträcker sig över ett brett spektrum av roller, från tekniska specialister till strategiska ledarpositioner. Vår djupa förståelse för Stockholms arbetsmarknad och dess unika utmaningar har möjliggjort för oss att skapa skräddarsydda lösningar för varje kund. Det är viktigt med ett brett kontaktnät bland Stockholms IT-chefer och vår mångåriga erfarenhet av chefsrekrytering i Stockholm har byggt upp just det.

Ants hittar rätt med de mest utmanande rekryteringarna

Vår tjänst Executive Search Stockholm är noggrant utvecklad för att möta de specifika behoven hos företag som söker kvalificerad personal i ledande positioner. Vi förstår att utmaningen inte bara är att hitta rätt kandidat, utan också att locka och engagera dem. Vår process innefattar en grundlig analys av klientens företagskultur och ledningsstil, vilket säkerställer att de kandidater vi presenterar inte bara har rätt kompetens, utan som också matchar kulturen på bolaget.

Executive Search Stockholm med Ants

Utmaningar inom Executive Search Stockholm

En av de största utmaningarna med Executive Search i Stockholm är att navigera i en extremt dynamisk och konkurrensutsatt arbetsmarknad. Stockholm, som ett ledande tech och ekonomiskt centrum i Norden, skapar en unik utmaning vid rekrytering av ledarskapsroller. Företagen står inför utmaningen att inte bara identifiera, utan också engagera och behålla högkvalificerade ledare som kan navigera i det snabbföränderliga affärslandskapet.

Executive Search Stockholm kan de lokala förutsättningarna

För att framgångsrikt hantera dessa utmaningar, måste Executive Search-företag i Stockholm ha en djupgående förståelse för lokala marknadsförhållanden. Executive Search i just Stockholm är mycket konkurrensutsatt och komplext. Det kräver en djuplodande erfarenhet för en specialist inom Executive Search att bygga det nätverk och det kunnande om företag och branscher som är relevanta för ledare som är verksamma i Stockholm.

En aktör inom Executive Search måste också kunna erbjuda skräddarsydda strategier och lösningar som tillgodoser både kandidaternas och företagens specifika behov och förväntningar. Detta innebär att hitta rätt balans mellan teknisk expertis, ledarskapsförmåga och kulturell passform, vilket är avgörande för att säkerställa långsiktig framgång och tillväxt för både organisationen och den individuella ledaren.

En annan viktig aspekt är förmågan att snabbt anpassa sig till nya trender och teknologiska framsteg, vilket är särskilt relevant i Stockholms techintensiva miljö. Det kräver att rekryteringsfirmor kontinuerligt uppdaterar sin kunskap och sina nätverk för att hålla sig i framkant och effektivt möta dessa utmaningar. Därför är Executive Search Stockholm inte bara en process av att rekrytera talang, utan även ett strategisk partnerskap som bidrar till kundernas långsiktiga affärsmål och framgång.

Insights Executive Search

Här kan du läsa insights om Executive Search som är värdefulla att ha med sig när du ska rekrytera ledare.

Varför välja Ants Executive för era rekryteringsbehov?

Att välja Ants Executive Search för era rekryteringsbehov innebär mer än att bara fylla en position; det handlar om att skapa en varaktig och framgångsrik samarbetsrelation. Vår metod skiljer sig från traditionell rekrytering genom att vi inte bara fokuserar på att hitta kandidater, utan på att hitta den perfekta matchningen för er organisation. Nyckelfaktorer som gör Ants Executive Search till ett föredraget val inkluderar:

  • Fördjupad search: Vi tar på oss ansvaret att söka och attrahera de bästa ledarrollerna på marknaden. Detta sparar er både tid och resurser, och garanterar att ni når en bredare och mer kvalificerad kandidatpool.
  • Expertis i kandidatutvärdering: Vår expertis ligger inte bara i att identifiera kvalificerade kandidater, utan även i att noggrant utvärdera dem för att säkerställa att de har de rätta egenskaperna och färdigheterna för att framgångsrikt leda er organisation.
  • Skräddarsydda rekryteringslösningar: Varje organisation är unik, och därför anpassar vi vår rekryteringsprocess för att möta era specifika behov. Vi förstår betydelsen av digital transformation och de specifika krav som ställs vid rekrytering av ledare inom teknik och marknadsföring, vilket gör oss till en ideal partner i er sökning.
  • Agilt och personligt: Vårt team kombinerar gedigen erfarenhet med en proaktiv och personlig metod. Vi strävar efter att förstå både era affärsmål och företagskultur för att säkerställa att den kandidat vi presenterar inte bara fyller en position, utan blir en värdefull tillgång och en del av ert team.

Genom att välja Ants Executive Search får ni inte bara tillgång till en tjänst, utan en partner som är engagerad i er långsiktiga framgång. Vårt mål är att säkerställa att ni inte bara får en kandidat, utan den rätta kandidaten som kommer att bidra till er organisations tillväxt och framgång.

Caset är ett viktigt moment för att utvärdera ledarna

Det viktigaste steget i utvärderingsprocessen av en ledare är att ha ett bra case. När man rekryterar chef bör man använda sig av ett mer öppet case. Enklast men också mest effektivt är ofta att be kandidaterna presentera hur de tänker ta sig an sitt uppdrag. Om man inte kan övertyga en rekryteringspanel om att man är rätt person att leda en techenhet kommer man inte heller kunna övertyga sina anställda. Vid rekrytering av rena utvecklare gäller det att förstå att förutsättningarna vid utvecklingsarbete och att delta i en rekryteringsprocess är helt olika. Detta gäller inte i lika hög grad i samband med chefstjänster då man kan förvänta sig krav på presentationsförmåga och förmåga att hantera skarpa lägen och pressade situationer.

Två konsulter kan hjälpa till med Executive Search i Stockholm

Executive Search Stockholm inom IT

För de flesta är det självklart att ta hjälp av specialister när det kommer till Executive Search Stockholm. Gärna en lokal specialist i just Stockholm om det är där som rekryteringen skall genomföras.

Kostnaderna som uppstår vid felrekrytering av en chef är mycket stora och det tar ofta mycket lång tid att åtgärda om man landar fel. När det handlar om att tillsätta en tjänst inom IT-Management så är en genomtänkt och grundlig rekrytering avgörande. Det är speciellt viktigt för verksamheten är det när det handlar om att anställa en ny utvecklings eller IT chef. Alla tjänster inom IT-Management är viktiga och följderna om man rekryterar fel chef in i organisationen är alltid ödesdigra. Ants har genuin och omfattande erfarenhet av executive search av CTO, projektledare, Systemförvaltare eller Scrum master till just ditt företag.

Det är även av högsta vikt att den part man använder för rekrytering av chef till en IT-enhet även är rätt för att bedöma vilka roller som kommer vara relevanta i samband med uppbyggnad av enheten. Därav får man stora fördelar om man ser till helheten och redan tidigt tar fram roller, lönenivåer och dyl. För detta krävs ofta att man arbetar med en erfaren aktör IT-rekrytering. Därför är det ofta så att kunder föredrar att arbeta med en och samma rekryteringspartner för såväl Executive som operativa roller.

Exempel på roller inom kategorin IT-Management som vi ofta rekryterar i Stockholm: IT chef, CTO, CIO, Scrum Master och vd.

Vill du veta mer?
Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att lösa ditt personalbehov. Fyll i formuläret längst ned på sidan så kontaktar vi dig!

En person sitter mitt emot och lyssnar på en annan person som pratar om Executive Search Stockholm

Executive Search börjar i ett uppstartsmöte

Det är ofta bråttom i samband med rekrytering. Dock är det avgörande att tidigt i processen säkerställa att Ants tillsammans med kunden har rätt förutsättningar för att genomföra rekryteringen framgångsrikt. I samband med uppstarten brukar även planen formeras för hur enheten skall byggas upp. Här ingår även vilka roller som är relevanta att rekrytera när väl chefen är på plats. Eftersom en rekrytering normal tar strax under 10 veckor från uppstart till signering och kandidater ofta har 1-3 månaders uppsägningstid är det ofta så att man påbörjar rekrytering av ytterligare roller innan man är helt i mål med rekryteringen av chef.

Läs mer om vår rekryteringsprocess.

Vanligt förekommande frågor om Executive Search Stockholm

Vad är viktigt att tänka på vid Executive Search?

Den strategiska utmaningen då man söker operativ personal är att hitta och attrahera kandidater. I samband med chefsrekrytering är utvärderingsprocessen det viktigaste även om det självfallet alltid bör säkerställas att man får rätt ansökningar i samband med rekrytering.

Hur lyckas du med Executive Search?

När det kommer till chefsrekrytering är den största utmaningen att korrekt bedöma om en kandidat har de rätta egenskaperna för att bli en bra och framgångsrik chef. Det är viktigt att man har helt andra processer i Executive Search än vad som är fallet inom generell Talent Acquisition.

Behöver jag ta in experthjälp vid Executive Search?

För de flesta är det självklart att ta hjälp av specialister när det kommer till Executive Search Stockholm. Gärna en lokal specialist i just Stockholm om det är där som rekryteringen skall genomföras.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!