Varför ska du testa kandidaten tidigt vid Executive Search?

Känner du igen dig i att ”Chefer och ledare inte vill bli eller ska behöva bli” testade tidigt? Vår erfarenhet är den motsatta. I den här texten delar vi med oss av varför du ska testa kandidaterna tidigt i rekryteringsprocessen även vid Executive search.

Två personer diskuterar Recruitment Marketing. En av dom skrattar och den andra ser vi bara i förgrunden.

Executive Search är en komplex och viktig process för att hitta rätt person för en ledande position. En viktig del av processen är att rekryteringstester för att identifiera kandidatens styrkor och svagheter, bredda sökningen och undvika felrekryteringar.  När man väl har hittat en potentiell kandidat är det viktigt att testa dem tidigt i rekryteringsprocessen. Här är fem skäl till varför.

1. Identifiera kandidaternas styrkor och svagheter

Genom att testa kandidaterna tidigt i rekryteringsprocessen kan man identifiera deras styrkor och svagheter på ett tidigt stadium. Detta kan ge rekryteraren en bättre förståelse för kandidaternas kompetenser, vilket kan hjälpa till att matcha dem med rätt position. Det kan också hjälpa rekryteraren att identifiera eventuella svagheter hos kandidaten som behöver utvecklas eller förbättras, vilket kan ge en mer realistisk bild av deras förmåga att utföra jobbet. Enligt en studie av Aberdeen Group minskade felrekryteringar med 73% när man använde verktyg för att mäta kandidaters färdigheter i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen.

2. Möjliggör för kandidater med potential att komma fram i processen

Alltför ofta fokuserar man på kandidaternas erfarenhet och kunskaper, vilket kan begränsa mångfalden i sökningen och cementera befintliga strukturer. Genom att testa kandidaterna tidigt i processen kan man upptäcka kandidater som saknar det perfekta CV:t men som har stor potential att komma fram i processen. Detta kan hjälpa till att bredda poolen av kandidater och hitta personer med olika bakgrund och erfarenheter. Enligt en studie av SHL ökade mångfalden i sökningen när man använde verktyg för att mäta kandidaternas potential och förmåga i tidiga skeden av rekryteringsprocessen.

Ludvig är väldigt glad över att berätta om arbetet med att rekrytera HR Chef

3. Öka kandidatens engagemang

När kandidaterna testas tidigt i rekryteringsprocessen visar man att man är seriös om rekryteringsprocessen och att man lägger tid och resurser på att hitta rätt person för jobbet. Detta kan öka kandidaternas engagemang och vilja att delta i processen. Kandidater som känner att de blir uppskattade och behandlade på ett professionellt sätt är också mer benägna att engagera sig i organisationen och bidra till dess framgång.

4. Få en bättre förståelse för kandidaternas personlighet och kulturpassning

En av de största utmaningarna i Executive Search-processen är att hitta en kandidat som inte bara har rätt kompetenser och erfarenhet, utan också passar in i organisationens kultur. Genom att testa kandidaterna tidigt i rekryteringsprocessen kan man få en bättre förståelse för deras personlighet och kulturpassning. Detta kan hjälpa till att undvika att anställa kandidater som inte passar in i organisationen och minska risken för hög personalomsättning.

5. Skapa en mer transparent rekryteringsprocess

Testning tidigt i rekryteringsprocessen kan också öka transparensen i processen och ge kandidaterna en bättre förståelse för vad som förväntas av dem. Detta kan också ge kandidaterna möjlighet att ställa frågor och få feedback på ett tidigt stadium. En mer transparent rekryteringsprocess kan bidra till en mer positiv upplevelse för kandidaterna och öka deras engagemang i processen. Enligt en studie av SHRM ökade möjligheten att ge feedback under rekryteringsprocessen kandidaternas upplevelse av processen och minskade tiden som krävdes för att anställa en kandidat.

Sammanfattningsvis kan man säga att testning av kandidater tidigt i Executive Search kan vara avgörande för att hitta rätt person för jobbet. Genom att testa kandidaternas styrkor och svagheter, öka deras engagemang, få en bättre förståelse för deras personlighet och kulturpassning, bredda sökningen efter kandidater med potential och undvika att missa potentiella kandidater kan man skapa en mer mångsidig och effektiv rekryteringsprocess som gynnar både kandidaterna och organisationen. Och genom att använda tester som är gjorda för screening, tydlig kommunikation och transparens kan man öka chanserna att lyckas med sin rekrytering.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!