Chefsrekrytering

Chefsrekrytering har länge varit ett specialistområde för Ants. Området ställer höga krav på nätverk, process och kundnärhet och speciellt inom tech och IT har kunder länge föredragit en nischad aktör såsom Ants Tech Recruiters. Men även i samband med rekrytering av andra chefsroller har på senare år kunder lockats till de sofistikerade tillvägagångssätt som vuxit fram inom techrekrytering.

Chefsrekrytering med Ants Executive

Chefsrekrytering är en av de viktigaste händelserna som sker i ett företag. Chefsrekrytering inom tech och IT är inget undantag. En felrekrytering av chef får långtgående konsekvenser. Tidshorisonten för utvärderingen av en chef ligger långt fram i tiden. I många fall är det först när chefen har fått genomföra en långsiktig plan, som man kan mäta resultat. Resultatet inkluderar då ofta den organisation som chefen har byggt.

Påbörja din chefsrekrytering idag

För att lyckas med rekrytering av en chef är nätverk och lokalkännedom en central framgångsfaktor. Det är därför viktigt att de som är involverade i rekryteringen av en chef har ett stort nätverk. Detsamma kan sägas om den bransch som chefsrekryteringen görs inom. Kännedom om branschen, samt de bolag och människor som verkar inom branschen, är viktig. Chefsrekrytering inom tech kräver specialister inom rätt fält. Ants metod för att lyckas är beprövad och leder till lyckade chefsrekryteringar.

Chefsrekrytering med Ants

Tre framgångsfaktorer när man skall rekrytera chef

Alla insatser som kan öka sannolikheten att en chefsrekrytering blir framgångsrik bör utvärderas. Även svulstigare utvärderingssteg som normalt är svåra att räkna hem i rekryteringsarbetet kan vara aktuella i samband med en chefsrekryteringar. Vi kan återkomma till det men som en stor del av rekryteringsprocesser kan chefsrekrytering delas upp i tre framgångsfaktorer: många bra kandidater, positiv kandidatupplevelse och effektiv utvärderingsprocess.

Bra kandidater vid chefsrekrytering

För att säkerställa att du får in rätt kandidater i samband med rekrytering av en chef krävs tre saker: 1. effektiv researchstrategi, 2. effektiv annonsering, 3 rätt nätverk. Även i samband med rekrytering av höga chefstjänster är målgruppen ofta ganska stor. Det är därför ofta både mer tidseffektivt och kvalitativt att nå rätt kandidater genom headhunting och annonsering. Istället för via kontakter och nätverk.

Ansvar för rekrytering och IT strategi ligger ofta på chefer

Rekryteringar är ofta en del av chefsansvaret. Följderna av en felrekryterad chef kvarstår därför i bolaget långt efter att chefen inte längre är kvar. Inom Tech och IT är det ofta cheferna som sätter de tekniska strategierna samt väljer system och stack. Även här gäller därför att en felrekrytering kan bli tung att åtgärda retroaktivt.

Rekrytera Chef med hjälp av annonsering

Annonsering i samband med en rekrytering av chef ger ett märkbart bättre resultat. Med annonsering i sociala medier kan du genom den data som plattformarna besitter, rikta annonserna mot rätt målgrupp. För att få så bra resultat som möjligt krävs dock att ni har den kompetens, verktyg samt tillvägagångssätt som drar maximal nytta av de sociala medierna. För att få så bra resultat av annonseringen är det bra att först se över annonsen. Vi vill inte leda in trafik till en annons som ändå inte genererar några ansökningar. Här är några saker som är bra att se över:

 • Mobilanpassad annons. Se till att texten inte är för lång och att det går att söka jobbet även från mobilen.
 • Textens längd. Försök tighta till texten och skriv bara med det viktigaste. Lägg det viktigaste och mest attraktiva först.
 • Skippa krav som CV och personligt brev. Chefer har ofta inte tid att lägga tid på sin ansökan. Det räcker med en länk till sin Linkedinprofil.
Chefsrekrytering

Positiv kandidatupplevelse i samband med rekrytering av Chef

En positiv kandidatupplevelse bygger ofta på en personlig kontakt tidigt i rekryteringsprocessen. Frustration uppstår lätt om de tidiga kontakterna inte sitter på korrekt och initierad information. Det är därför viktigt att TA-konsult eller researcher arbetar nära rekryterande chefer. På så sätt får denne en god inblick i kultur, teknik, framtidsplaner och andra viktiga aspekter av rollen som ska rekryteras.

Det är också viktigt att det finns en röd tråd i vad som sägs tidigt i processen, vad som sägs i intervjuer och vad som sedan upplevs i anställningen. Överraskningar och felaktig kommunikation skapar osäkerhet. I värsta fall kan det leda till att fel person blir rekryterad och avslutar sin anställning i förtid.

Lyssna gärna på vår podcast Techrekpodden där Ants grundare Carl-Johan Hamilton pratar med Linn Halmstrand om hur man kan lyckas få till en bra kandidatupplevelse:

Medarbetare på Ants som jobbar med chefsrekrytering sitter i en beige soffa

Utvärderingsprocess när man skall rekrytera chef

Eftersom en chefsrekrytering är så pass betydelsefull för ett bolag är det viktigt att säkerställa att det finns maximala förutsättningar att utvärdera kandidater. Det absolut viktigaste steget i processen vad gäller utvärdering är caset. Ett bra case ger många fördelar, både i utvärdering av kandidater, men även för kandidatupplevelsen. Därför bör du alltid lägga stor vikt vid att säkerställa ett bra case i samband med en chefsrekrytering.

Case och tester i samband med chefsrekrytering

Detta gäller inte minst om rollen är inom tech eller IT. Ett bra case i chefsrekryteringssammanhang är ofta ganska öppet. Dvs. även om rollen är en techroll så är tekniska frågeställningar ofta en mindre del av caset. Frågor bör innefatta chefsrelaterade frågeställningar såsom planering, strategi, ledarskap m.m. Det kan till och med vara relevant att inkludera olika typer av personlighetstester. Notera dock att det är viktigt att ni vet hur ni hanterar personlighetstestet. Om det används fel kan det orsaka betydligt mer skada än nytta.

Läs mer om hur vi arbetar med Executive Search. 

Chefsrekrytering är en av de viktigaste händelser som sker i företag. Chefsrekrytering inom tech och IT är inget undantag.

Vanligt förekommande frågor om chefsrekrytering

Vad är viktigt att tänka på vid chefsrekrytering?

För att lyckas med att rekrytera en chef är nätverk och lokalkännedom en central framgångsfaktor och därmed gäller det att de som är involverade i rekryteringen av en chef har ett stort nätverk. Detsamma kan säga om den bransch som chefsrekryteringen görs inom. Kännedom om branschen och de bolag och människor som verkar inom branschen är viktig.

Vilka är framgångsfaktorerna när man ska rekrytera en chef?

För att lyckas i rekryteringen av en chef är nätverk och lokalkännedom en central framgångsfaktor. Det gäller alltså att de som är involverade i rekryteringen av en chef har ett stort nätverk. Detsamma kan sägas om den bransch som chefsrekryteringen görs inom. Kännedom om branschen samt de bolag och människor som verkar inom branschen är viktig.

Hur får man till en positiv kandidatupplevelse i samband med chefsrekrytering?

En positiv kandidatupplevelse bygger ofta på en personlig kontakt tidigt i rekryteringsprocessen. Det är också viktigt att kommunikationen har en röd tråd genom hela processen. Det gäller i allt från vad som sägs tidigt i processen, vad som sägs i intervjuer och vad som sedan upplevs i anställningen.

Behöver jag ta in experthjälp för att rekrytera en chef?

Om du behöver experthjälp eller inte beror helt på bransch och vilka krav som ställs på chefen. För att säkerställa en lyckad rekrytering kan det vara bra att använda dig av en specialiserad rekryteringsbyrå. De vet sedan tidigare vilket arbete som krävs för en lyckad rekrytering.

Läs mer om Ants IT-rekrytering. Du kan även lyssna på vår podd där många avsnitt berör chefsrekrytering. Vi pratar även om andra aspekter av att bygga framgångsrika organisationer, både på chefsnivå såväl som operativt.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

  Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

  Läs mer

  Hej, och välkommen att signa upp dig till Ants nyhetsbrev! 👋

  Vi gillar att kunskapsdela och vill gärna göra det med dig! Om du signar upp på vårt nyhetsbrev kommer du en gång i månaden få ta del av våra bästa tips och insights om techrekrytering och techbranschen.

  Fyll i din mejladress så ses vi i inkorgen inom kort! ✉️

   Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.