Chefsrekrytering

Chefsrekrytering har länge varit ett specialistområde för Ants. Utmaningen att rekrytera chef ställer höga krav på nätverk, process och kundnärhet och speciellt inom tech och IT har kunder länge föredragit en nischad aktör såsom Ants Tech Recruiters. I samband med rekrytering av andra chefsroller lockas fler och fler kunder av de sofistikerade tillvägagångssätt som vuxit fram inom techrekrytering. Ants Executive är chefsrekrytering med gedigen erfarenhet av att just rekrytera chef men med teknik och AI som kommer ur Ants bakgrund inom techrekrytering.

Chefsrekrytering med Ants Executive

Chefsrekrytering är en av de viktigaste händelserna som sker i ett företag. Rekrytera chef fodrar dessutom en komplex process och genomförandet kan innefatta många fallgropar som leder till fel rekrytering. Chefsrekrytering inom tech och IT är inget undantag utan snarare mer komplext än att rekrytera chef inom andra segment.

Chefspositioner är ofta nyckelroller som kräver hög kompetens och erfarenhet för att säkerställa att företaget kan nå sina mål. Därför är det viktigt att företag lägger ner tillräckligt med tid och resurser på chefsrekryteringsprocessen för att hitta den bästa kandidaten. En felrekrytering kan inte bara leda till ekonomiska förluster, utan också påverka företagskulturen och medarbetarnas motivation negativt. Se där med till att ha rätt stöd när det är dags att rekrytera chef. Det kommer vara värt kostnaden att ta hjälp av en partner som är erfaren inom chefsrekrytering.

Här är exempel på chefsroller vi kan hjälpa dig rekrytera

Innehållsförteckning

Påbörja din chefsrekrytering idag

För att lyckas med rekrytering av en chef är nätverk och lokalkännedom en central framgångsfaktor. Det är därför viktigt att de som är involverade i rekryteringen av en chef har ett stort nätverk. Detsamma kan sägas om den bransch som chefsrekryteringen görs inom. Kännedom om branschen, samt de bolag och människor som verkar inom branschen, är viktig. Chefsrekrytering inom tech kräver specialister inom rätt fält. Ants metod för att lyckas är beprövad i över 15 år och leder till lyckade chefsrekryteringar. Vi är en av de mest erfarna aktörerna i konsten att framgångsrikt rekrytera chef.

 

Tre framgångsfaktorer när man ska rekrytera chef

Alla insatser som kan öka sannolikheten att en chefsrekrytering blir framgångsrik bör utvärderas. Även mastigare utvärderingssteg som normalt är svåra att räkna hem i rekryteringsarbetet kan vara aktuella i samband med en chefsrekryteringar. Vi kan återkomma till det, men som en stor del av rekryteringsprocesser kan chefsrekrytering delas upp i tre framgångsfaktorer:

  1. Många bra kandidater
  2. Positiv kandidatupplevelse
  3. Effektiv utvärderingsprocess

Bra kandidater vid chefsrekrytering

För att säkerställa att du får in rätt kandidater i samband med rekrytering av en chef krävs tre saker:

  1. Effektiv researchstrategi
  2. Effektiv annonsering
  3. Rätt nätverk

Även i samband med rekrytering av höga chefstjänster är målgruppen ofta ganska stor. Det är därför ofta både mer tidseffektivt och kvalitativt att nå rätt kandidater genom headhunting och annonsering. Istället för via kontakter och nätverk. En förutfattad mening och ett snävt urval kommer försämra chanserna att lyckas när det kommer till att rekrytera chef.

Ansvar för rekrytering och IT-strategi ligger ofta på chefer

Det finns som sagt all anledning att grundligt och genomtänkt ta sig an utmaningen med att rekrytera chef. Rekrytering är ofta en viktig del av chefsansvaret. Chefsrekrytering kommer därmed inte bara introducera en ny chef i ditt bolag. Den kommer även styra andra rekryteringar som din chefsrekrytering ansvarar för. Följderna av en felrekryterad chef kan kvarstå i bolaget långt efter att chefen har lämnat. Inom tech- och IT-branschen har rekrytering av rätt personer för ledarskapspositioner blivit allt viktigare. Detta eftersom cheferna är ansvariga för att sätta de tekniska strategierna och välja rätt system och tech stack, vilket har en avgörande roll för att uppnå framgång inom branschen.

En felrekrytering kan leda till förödande effekter för bolaget, särskilt när det gäller teknik- och IT-bolag, där konkurrensen är hög och utvecklingen snabb. Felrekryteringar inom ledarskapet kan påverka organisationens prestation och produktivitet negativt, och det kan ta tid och resurser att åtgärda eventuella skador som uppstår.

Rekrytera chef med hjälp av annonsering

Annonsering i samband med en rekrytering av chef ger ett märkbart bättre resultat. Med annonsering i sociala medier kan du genom den data som plattformarna besitter, rikta annonserna mot rätt målgrupp. För att få så bra resultat som möjligt krävs dock att ni har den kompetens, de verktyg samt det tillvägagångssätt som drar maximal nytta av de sociala medierna. För att få så bra resultat av annonseringen är det bra att först se över annonsen där kandidaten kan ansöka. Vilken målgrupp är rätt för att rekrytera chef i just din situation? Är annonsen anpassad för att rekrytera personer i just den målgruppen? Vi vill inte leda in trafik till en annons som ändå inte genererar några ansökningar. Här är några saker som är bra att se över:

  • Mobilanpassad annons. Se till att texten inte är för lång och att det går att söka jobbet även från mobilen.
  • Textens längd. Försök tighta till texten och skriv bara med det viktigaste. Lägg det viktigaste och mest attraktiva först.
  • Skippa krav som CV och personligt brev. Chefer har ofta inte tid att lägga tid på sin ansökan. Det räcker med en länk till sin LinkedIn-profil.
Chefsrekrytering

Positiv kandidatupplevelse i samband med rekrytering av chef

En personlig kontakt tidigt i rekryteringsprocessen är ofta en nyckelfaktor för att skapa en god kandidatupplevelse. Detta kräver att executive recruitment-konsulten har tillgång till korrekt och initierad information om företaget och rollen som ska rekryteras. För att skapa en positiv kandidatupplevelse är det även viktigt att executive recruitment-konsulten arbetar nära rekryterande chefer. Detta för att få en god inblick i kultur, teknik, framtidsplaner och andra viktiga aspekter av rollen som ska rekryteras. Konsulten kommer därmed kunna ge en korrekt bild av företaget och rollen till kandidaten.

Det är också viktigt att det finns en röd tråd i vad som sägs tidigt i processen, vad som sägs i intervjuer och vad som sedan upplevs i anställningen. En inkonsekvent eller felaktig kommunikation kan leda till överraskningar och osäkerhet. Det kan skapa frustration och i värsta fall leda till att fel person blir rekryterad och avslutar sin anställning i förtid. Det är därför viktigt att säkerställa att alla berörda parter, inklusive executive recruitment-konsulten och rekryterande chefer, är väl informerade och kommunikationen är öppen och transparent under hela rekryteringsprocessen.

Lyssna gärna på vår podcast Techrekpodden där Ants Tech Recruiters grundare Carl-Johan Hamilton pratar med Linn Halmstrand om hur man kan lyckas få till en bra kandidatupplevelse:

Medarbetare på Ants som jobbar med chefsrekrytering sitter i en beige soffa

Utvärderingsprocess när man ska rekrytera chef

Eftersom en chefsrekrytering är så pass betydelsefull för ett bolag är det viktigt att säkerställa att det finns maximala förutsättningar att utvärdera kandidater. Det absolut viktigaste steget i processen vad gäller utvärdering är caset. Ett bra case ger många fördelar, både i utvärdering av kandidater, men även för kandidatupplevelsen. Därför bör du alltid lägga stor vikt vid att säkerställa ett bra case i samband med en chefsrekrytering.

Case och tester i samband med chefsrekrytering

En effektiv metod för att bedöma kandidaters praktiska och analytiska förmågor är genom att utföra caseintervjuer i verksamhetsnära situationer. Normalt sett ges kandidaten en casebeskrivning någonstans i mitten av rekryteringsprocessen. Detta ger kandidaten möjlighet att förbereda sig och skapa underlag inför en välstrukturerad caseintervju där nuvarande utmaningar och möjligheter diskuteras. Denna process hjälper både rekryterande part och kandidat att fatta välgrundade beslut om matchning och anställning.

Vi på Ants Executive Search är experter på att skapa casebeskrivningar som är skräddarsydda efter våra kunders unika verksamhet. På så sätt kan vi garantera att du som kund möter de mest relevanta kandidaterna i en anpassad miljö. Vi erbjuder även intervjucoachning för att säkerställa att du får ut det mesta av detta viktiga steg i processen.

Personlighetstest och psykometriska tester

Ingen chefsrekrytering blir trygg om du inte säkerställer bra utvärdering av kandidater när du skall rekrytera chef. Förutom caseintervjuer kan det vara värdefullt att inkludera andra tester i rekryteringsprocessen, såsom personlighetstester och psykometriska tester. Dessa tester är ett utmärkt komplement till intervjuer för att bedöma ledarskapsförmågor och strategiska egenskaper.

Tack vare vårt partnerskap med Alva Labs kan vi erbjuda användarvänliga tester som är forskningsgrundade och utvärderar både personlighet och logisk förmåga utifrån ett ledarperspektiv. Testprocessen är automatiserad och ger omedelbar feedback till både kandidat och rekryterare. Detta ger oss en objektiv och vetenskapligt grundad analys av våra kandidater och hjälper oss att göra en helhetsbedömning.

Bakgrundskontroll och referenstagning

För att kunna säkerställa att den rätta kandidaten väljs för en ledande position, erbjuder vi på Ants Executive Search även bakgrundskontroller och referenstagning som en del av våra rekryteringsprocesser. Vi har en gedigen erfarenhet av att genomföra referenstagning för ledande roller, vilket hjälper oss att få en djupare insikt i kandidatens erfarenhet och arbetsstil. Vi samarbetar också med Scandinavian Recruitment Intelligence, en leverantör som tillhandahåller bakgrundskontroller. Hos oss som kund kan ni själva välja vilken omfattning som passar er organisation.

Ants Executive för trygg chefsrekrytering

Det finns mycket mer att säga om chefsrekrytering och utmaningarna med att rekrytera chef. Djävulen ligger i detaljerna och de flesta är överens om att det är självklart att ta in en erfaren specialist för den typen av nyckelpersonsrekrytering som chefsrekrytering per definition är. Ants Executive har sedan många år varit en trygg partner för bolag som står inför behovet att rekrytera chef.

Chefsrekrytering är en av de viktigaste händelser som sker i företag. Chefsrekrytering inom tech och IT är inget undantag.

Vanligt förekommande frågor om chefsrekrytering

Vad är viktigt att tänka på vid chefsrekrytering?

För att lyckas med att rekrytera chef är nätverk och lokalkännedom en central framgångsfaktor och därmed gäller det att de som är involverade i rekryteringen av en chef har ett stort nätverk. Detsamma kan säga om den bransch som chefsrekryteringen görs inom. Kännedom om branschen och de bolag och människor som verkar inom branschen är viktig.

Vilka är framgångsfaktorerna när man ska rekrytera en chef?

För att lyckas i rekryteringen av en chef är nätverk och lokalkännedom en central framgångsfaktor. Det gäller alltså att de som är involverade i rekryteringen av en chef har ett stort nätverk. Detsamma kan sägas om den bransch som chefsrekryteringen görs inom. Kännedom om branschen samt de bolag och människor som verkar inom branschen är viktig.

Hur får man till en positiv kandidatupplevelse i samband med chefsrekrytering?

En positiv kandidatupplevelse bygger ofta på en personlig kontakt tidigt i rekryteringsprocessen. Det är också viktigt att kommunikationen har en röd tråd genom hela processen. Det gäller i allt från vad som sägs tidigt i processen, vad som sägs i intervjuer och vad som sedan upplevs i anställningen.

Behöver jag ta in experthjälp för att rekrytera en chef?

Om du behöver experthjälp eller inte beror helt på bransch och vilka krav som ställs på chefen. För att säkerställa en lyckad rekrytering kan det vara bra att använda dig av en specialiserad rekryteringsbyrå. De vet sedan tidigare vilket arbete som krävs för en lyckad rekrytering.

Läs mer om Ants IT-rekrytering. Du kan även lyssna på vår podd där många avsnitt berör chefsrekrytering. Vi pratar även om andra aspekter av att bygga framgångsrika organisationer, både på chefsnivå såväl som operativt.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!