Techrekrytering, IT-rekrytering och rekrytering av systemutvecklare i Stockholm och Göteborg har utvecklats till ett specialistområde som kräver erfarenhet och speciella metoder.

Talent Acquisition

Ants Tech Recruiters har många kunder med ett omfattande behov av att attrahera, bedöma och anställa utvecklare eller drifttekniker. Tillsammans med dessa kunder har Ants utvecklat flera tjänster som ser till att även stora expansiva utvecklar- eller driftavdelningar får tillgång till de specialister som efterfrågas trots den bristsituation som råder på kvalificerad arbetskraft inom IT.

Talent Acquisition Inhouse eller Recruitment Process Outsourcing

Vill du växa organiskt men saknar resurserna?
Vi stärker din organisation med de resurser, processer och verktyg du saknar. All rekrytering sker i ditt namn och hos dig. Därmed får du en inhouse rekryteringsprocess från start till mål: specifikation, sourcing, selection, intervjuer, produktion av anställningsavtal, referenstagningar, bakgrundskontroller, verifiering av meriter, samt onboarding. Dessutom hjälper vi dig att bygga ett attraktivt varumärke som arbetsgivare genom en strategi för Employer Branding samt sätter ett effektivt system för rekrytering på plats inför framtiden.

 

Förutom rekrytering hjälper vi gärna till med att hitta nyexaminerade utvecklare och drifttekniker för traineeprogram.
Talent Acquisition betyder att ha en inhouse säljenhet som hittar och attraherar specialister att anställa

Egen Talent Acquisition-enhet

Några av våra kunder har så stora och långsiktiga behov av utvecklare att de bygger upp egna Talent Acquisition-enheter. Syftet är att inhouse ha kapacitet att attrahera talanger i den utsträckning som krävs för planerad expansion. Även mycket stora organisationer kommer inte i närheten av de över hundra tillsättningar av specialiserade utvecklare och drifttekniker Ants Tech Recruiters genomför varje år. All vår erfarenhet och samlade kunskap är eftertraktad och på senare år har vi involverats i flera projekt där vi åt våra kunder bygger upp interna Talent Acquisition-enheter. På så vis drar våra kunder nytta av att vi ständigt utvecklar våra processer, sökvägar och nätverk. Vår volym ger oss förutsättningar att utvärdera flera söksystem och tjänster per år och vi investerar omfattande i de system som ger utdelning i vårt arbete att tillsätta tjänster hos våra kunder. Allt detta och de samlade erfarenheterna och kontakterna hos vårt team av researchers och rekryteringskonsulter ger dig värdefull konsultation.

Talent Acquisition

Ants jobbar enligt en Talent Acquisition-modell och skapar en specialiserad inhouse-enhet hos våra kunder som attraherar, utvärderar och tillsätter bristkompetenser. Med ett nära samarbete skapar vi förutsättningar för att skräddarsy rekryteringsprocessen och hitta de bästa kandidaterna.
Tre framgångsfaktorer i Talent Acquisition:
1. På plats. På plats kan vi på ett trovärdigt sätt agera genuint och trovärdigt i erat namn. Det gör det möjligt för oss att skräddarsy kandidatupplevelsen och rekryteringsprocessen men är även ett sätt att jobba mer effektivt.
2. Agila. Kundunika och föränderliga förutsättningar hanteras genom en arbetsmetodik med närvaro och kontinuerliga avstämningar. Uppdragsspecifika nyckeltal stäms av mot de förväntade och ger oss input till förbättring i budskap, sökmetoder och kravprofil.
3. Specialiserade. Våra konsulter har god förståelse för kundens bransch, organisation och teknik. Detta bidrar till att konsulterna har en stor förståelse för rollerna och att all kontakt med kandidater blir avsevärt mycket mer genomtänkt.

Över 96% lyckade rekryteringar

Vår leveranssäkerhet och vår kvalitet är helt unik när det kommer till att tillsätta svåra roller. Där andra levererar på drygt hälften av sina uppdrag kan vi stolt säga att vi gör tillsättningar i över 96% av våra rekryteringsuppdrag. Det gör oss till Stockholms mest framgångsrika IT- rekryterare.

Vi tillsätter 96 % av våra rekryteringsuppdrag
Vår leveranssäkerhet och kvalitet är helt unik

Konsultroller

Rekryteringskonsulten har det övergripande ansvaret för rekryteringsprojektet. Typiskt genomför rekryteringskonsulten de första intervjuerna och deltar i alla moment där det bedöms att det finns behov en mer erfaren resurs. En stor del av arbetet handlar om att ge researchern löpande stöd och coachning.
Researchern kommer sitta på plats hos kunden och ansvarar för inflödet av kandidater samt administration av rekryteringsprocessen. Den största delen av arbetstiden är inriktat på aktivt uppsökningsarbete.

Den agila rekryteringscykeln

En ingående och genomtänkt uppstartsprocess, täta avstämningar och ständiga justeringar.

Nyckeltalsanalys

Ants mäter kontinuerligt nyckeltalen för pågående rekryteringsprocesser och kunden bör få en tydlig förväntansbild redan i uppstarten av vilka nyckeltal som kan förmodas gälla i var och en av kundens processer. Nyckeltalen påverkas bland annat av omvärlden och vilken process som kunden beslutar om.
Som exempel på nyckeltal så har utfallet för rekryteringar av utvecklare till produktbolag under det senaste året legat på 96%.

Förväntade nyckeltal
Timmars research per uppbokad intervju: 10

Antalet första intervjuer per tillsättning: 12

Del av kandidaterna som går vidare från första intervjun: 50 %

Del av kandidaterna som går vidare från andra intervjun: 45 %

Timmars administration per rekrytering: 20

Läs mer om vår IT-rekrytering

Missa inte