IT-rekrytering Göteborg

IT-rekrytering i Göteborg blir allt mer utmanande. Göteborg får allt fler framgångsrika techbolag och bristen på IT-kompetens ökar. För att lyckas med IT-rekrytering i Göteborg bör man använda metoder som säkerställer att man får in tillräckligt många bra kandidater i sin rekryteringsprocess.

IT-rekrytering Göteborg

IT-rekrytering Göteborg blir alltmer vanligt då tech och innovation är ord som ramar i Göteborg. Dels finns de stora, välkänd industri- och fordonsföretagen som digitaliseras och blir till techbolag. Samtidigt dyker det upp allt fler innovativa och spännande Startups. Det enda som hindrar Göteborg från att växa ännu mer inom Tech är bristen på kompetens. Det gör IT-rekrytering i Göteborg till en nyckelfråga för företagen som vill fortsätta  sin tillväxtresa. Som alltid är den lokala närvaron avgörande för att hitta, attrahera och utvärdera rätt kandidater.

Vår metod för IT-rekrytering i Göteborg fungerar. Förra året rekryterade vi på Ants ca 500 personer inom IT-sektorn, där allt fler sker i Göteborg.

Vår metod för att lyckas med IT-rekrytering Göteborg

Ants Tech Recruiters är specialister på IT-rekrytering i Göteborg. Rekrytering inom IT är utmanande då kompetensbristen gjort att allt fler företag kampas om samma kompetens. Vår metod för att lyckas där det är som svårast springer sig ur ett nära samarbete med våra kunder och att vi grundar våra beslut i data.

Men hur gör vi? Nedan har vi listat våra framgångsfaktorer för att lyckas:

Nära samarbete och i kundens namn

När vi startar upp ett nytt uppdrag är det viktigt att vi har ett nära samarbete. Vi blir en inbäddad del av er verksamhet och kontaktar kandidater i ert namn. Det nära samarbetet vi förväntar oss under ett uppdrag ger stora fördelar i att vi kan kommunicera till potentiella kandidater utifrån kundens perspektiv. Allra helst sitter vi på plats hos kunden för att lära känna kulturen och arbetsplatsen på riktigt i detalj.

Innovativ sourcing och annonsering

I många år har vi utvecklat en framgångsrik modell för annonsering i sociala medier och sourcing. Detta är ett framgångsrecept inom techbranschen, då många kandidater är passiva. Vår mycket effektiva attraction strategy tillsammans med kraften av AI, möjliggör att vi når och engagerar toppkandidater inom techbranschen. Genom att visa upp ditt företags unika USP och visa genuint intresse för kandidaternas ambitioner, bygger vi ditt långsiktiga arbetsgivarvarumärke som attraherar rätt talang.

Agilt

Att vi har ett tight samarbete går hand i hand med att vi arbetar agilt i våra uppdrag. För oss betyder det att vi har täta avstämningar genom hela processen från start till slut. Då kan vi tidigt upptäcka om någon del i processen kan göras annorlunda, för att i slutändan nå en lyckad rekrytering.

Datadrivet

Vi arbetar datadrivet i vår rekrytering inom IT. Vi samlar in data och statistik på de rekryteringar vi gör och använder den datan som underlag till våra rekryteringsuppdrag. Det ger oss en stor fördel i att vi kan sätta rätt förväntningar och prognoser i våra uppdrag. Det ger oss en fingervisning i hur det går i nuvarande uppdrag, och möjligheten att ta beslut grundade i data. Varje år tar vi fram Ants statistikrapport som baseras på våra rekryteringar föregående år, och den används som underlag vid nya uppdrag.

 

Rekryteringsprocess vid IT-rekrytering i Göteborg

Som vår statistikrapport visar gör vi hundratals rekryteringar inom IT varje år. Vårt mantra är att vi hela tiden kan bli lite bättre och optimera processen så kommer det leda till fler lyckade rekryteringar och att vi hela tiden utvecklas i vårt arbete. Nedan är ett exempel på hur vår rekryteringsprocess vanligtvis ser ut.

1. Uppstartsmöte och Kravanalys

Innan vi kan sätta igång med rekryteringen så är det viktigt att vi noggrant sätter upp den kravprofil vi ska utgå från. Då går vi bland annat igenom:

  • Kundens behov
  • Krav på tjänsten
  • Kompetenser och erfarenheter som ses som meriterande
  • Lönenivåer, remotearbete och fler praktiska saker som kan vara aktuella

Det skiljer sig åt hur väl förberedd våra kunder är. Vissa vet exakt vad de vill ha redan vid en uppstart, och ibland kommer vi fram till det gemensamt. Det viktiga är att inte låsa sig helt till hur kravprofilen ser ut. Mycket kan hänga längs vägen och ofta inser vi att vissa delar måste skruvas efter att ha träffat några kandidater. Vi har lång erfarenhet av lönenivåer för olika roller och kan hjälpa till där med vår data från vår årliga lönerapport.

Under uppstartsmötet sätter vi även hur rekryteringsprocessen ska se ut, och i vilket steg kunden ska träffa kandidaten. Här ingår även vilka utvärderingssystem som ska ingå i rekryteringsprocessen vid IT-rekrytering i Göteborg.

2. Sourcing av kandidater

Så tidigt som möjligt vill vi komma igång med det uppsökande arbetet av kandidater. Som tidigare nämnt kan behoven ändras längs vägen och vi vill tidigt i processen presentera förslag på kandidater för rollen. Det ger oss en tydlig fingervisning att vi är på rätt väg. Vi är specialister på att hitta kandidater och letar på platser där vi vet att målgruppen finns.

3. Annonsering vid IT-rekrytering Göteborg

Att rekrytera via annons var något som var på väg bort för några år sedan. Idag är det tvärtom. Vi ser en uppgång i antalet tillsättningar som kommer in via annons när vi riktar annonsen mot rätt målgrupp. Via målgruppsanpassad annonsering i sociala medier blir annonsering ett starkt komplement till det uppsökande arbetet.

4. Intervju

Flera intervjuer ingår i våra rekryteringsprocesser vid IT-rekrytering i Göteborg. Det vanliga är att konsulten från Ants sköter första telefonavstämningen innan kunden får träffa kandidaten. Vi har gedigen erfarenhet av intervjuer och kan vara behjälpliga även senare i processen för att utvärdera IT-kompetens.

5. Case

Att inkludera något form av case eller test för att utvärdera den tekniska kompetensen är av stort värde. Vi förespråkar att hålla testet så verksamhetsnära som det är möjligt, för att kunna utvärdera kandidatens kompetens i de områden som hen faktiskt kommer arbeta med. Det är även bra om testet/ caset följs av en intervju där ni tillsammans går igenom och diskuterar svaren och lösningarna.

6. Referenstagning

Vi hjälper er i det viktiga sista steget i rekryteringsprocessen. Vi har en lång erfarenhet av att ta referenser vid tekniska roller och vet vilka frågor som bör ställas.

IT-rekrytering i Göteborg handlar inte bara om att leta lokalt

Som i all IT-rekrytering gäller det även att inkludera kandidater som kan tänka sig flytt i samband med nytt jobb. Det gäller därmed att ha en lokal strategi, en strategi för närområdet, en strategi för hela Sverige och även en global strategi. Ants har med framgång hjälpt kunder rekrytera globalt och via Teams-intervjuer, distansintervjuer m.m. skapat processer som i slutändan löser kompetensbehov med resurser från utlandet.

IT-konsulter finns det gott om men att anställa är svårt

Att anställa egen personal inom IT är betydligt mer utmanande än att ta in konsulter. Detta gäller även IT-rekrytering Göteborg. Ofta finns dock stora fördelar i att lyckas hålla andelen konsulter nere i förhållande till andelen anställda kodare. Därav är det ofta lönsamt att satsa ordentligt på att säkerställa att man lyckas anställa de resursbehov man har inom IT.

40 rekryteringar tillsammans med Hedin IT i Göteborg

Läs mer

Om Ants Tech Recruiters i Göteborg

Ants Tech Recruiters är nischade specialister inom IT-rekrytering. Vi är sedan 2009 ett snabbväxande rekryteringsbolag med målsättning att lösa den akuta kompetensbrist som råder inom IT. Sedan en tid tillbaka finns vi i Göteborg. Vi är ledande i att hjälpa företag attrahera, utvärdera och tillsätta roller på och kring utvecklings- och driftavdelningar. Några av de kunder vi arbetat med i Göteborg är bland annat Polestar, CGM, Captario och Telia. Våra lösningar är framarbetade i nära dialog med våra kunder och innefattar Rekrytering & Hyrköp, Konsult, RPO-lösningar med Talent Acquisition samt Organisationsrådgivning. Allt utförs i våra kunders namn. Vi är även erfarna innovatörer när det kommer till att ge svenska bolag tillgång till global kompetens.

Vi drivs framåt av en glasklar mission: att minska den kompetensbrist som idag bromsar den globala tekniska utvecklingen. En framgångsfaktor som gjort oss till den självklara lösningen för bolag i behov av IT-kompetens idag. Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att lösa ditt personalbehov. Fyll i formuläret längst ned på sidan så kontaktar vi dig!

Lyssna gärna på Avsnitt 61 av Techrekpodden där vi hälsade på Polestar och fick höra om bland annat kompetensbristen i Göteborg.

Läs mer om vår IT-rekrytering.

IT-rekrytering Göteborg med Ants Tech Recruiters
Rekrytering Göteborg är vår specialitet.

Vi är ledande i att hjälpa företag attrahera, utvärdera och tillsätta roller på och kring utvecklings- och driftavdelningar.

10 års erfarenhet av rekrytering i Göteborg

Ants har sysslat med rekrytering i över 10 år. På senare år har Ants mer och mer specialiserats mot svårhittade roller. I en tid av kompetensbrist är hjälp med roller som är svåra att tillsätta mycket efterfrågat. De flesta av Ants kunder återfinns i Stockholm men sedan många år Göteborg.

Även innan Ants hade kontor i Göteborg för mer än tio år sedan var rekrytering en ganska enkel verksamhet att bedriva. Arbetet handlade mycket om att skapa annonser för att sedan granska de ansökningar som kom in. Stort fokus lades vid olika typer av utvärderingsmodeller såsom personlighetstest och dylikt.

I takt med att kompetensbristen ökat har den påverkat vad företag framför allt behöver hjälp med i samband med rekrytering. Numer är det som är mest efterfrågat från Ants Rekrytering Göteborg att få hjälp med att få in bra kandidater till intervjuer.

Ants Rekrytering Göteborg handlar ofta om Talent Acquistion

Ants Rekrytering Göteborg har en modell för rekrytering som i första hand lägger vikt vid att säkerställa bra kandidater in i processerna. Hur detta sker är genom att en researcher sitter på plats ute hos kund. Researchern kontaktar personer i rätt målgrupp med ett personligt budskap som skapar intresse och dialog. Det är i den dialogen som intervjuer bokas och i samband med detta arbete säkerställer man även att det är rätt personer som kunden får in i sina processer.

IT-rekrytering Göteborg

Utvärdering av kandidater – IT-rekrytering i Göteborg

Utvärdering av en kandidat är ju självklart i slutändan avgörande för att inte felrekrytera. Man bör absolut ha höga förväntningar av ett rekryteringsföretag att man har verktyg och kompetens att skapa ett tryggt beslutsunderlag vid anställningsbeslutet.

Ants Rekrytering Göteborg har självklart även omfattande metoder, verktyg och kompetenser för att utvärdera vilka kandidater som bör anställas av kunder. Utvärderingsprocessen är viktig men stora delar av denna bör utföras av nyckelpersoner hos kunden. I slutändan är det alltid kunden som i första hand vet vem man vill anställa, dock med rätt beslutsunderlag i form av tester, referenser och andra lämpliga verktyg och bedömningar.

Chefsrekrytering och Executive Search Göteborg

När man rekryterar chefsroller är det mer eller mindre en självklarhet att man bör ta hjälp av experter. Executive Search bygger på att en chefsrekryterare med gedigen erfarenhet av just chefsrekrytering säkerställer kandidatflöde och utvärderingsprocess. Vår modell av Executive Search springer ur vår specialitet på IT-rekrytering i Göteborg. Vi nöjer oss inte bara med att använda vårt nätverk av chefer, utan använder våra specialistkunskaper inom sourcing och hittar de rätta kandidaterna.

Felrekrytering av chefsroller får mycket långsiktigt negativa följdverkningar och allt man kan göra för att öka förutsättningarna att lyckas räknas därmed hem i rekryteringen.

Executive Search är headhunting i Göteborg

Ants IT-rekrytering Göteborg har gedigen erfarenhet av chefsrekrytering och vår executive search bygger på chefsrekryterare med mångårig bakgrund inom området. Framför allt gäller det självklart alla IT och techroller såsom CTO, CIO, utvecklingschef, techlead, lead developer och liknande. Rekrytering av IT-chefer har dock lett till att vi får allt fler andra chefsroller och vår Executive Search och Headhunting är anpassad till att säkerställa ledarskap på ett generellt plan.

Vi satsar nu allt mer på Executive Search i Göteborg och med vår bakgrund inom IT och vår lokalkännedom i Göteborg är vi ett tryggt val för denna typ av rekrytering.

IT-rekrytering Göteborg

Vanligt förekommande frågor om IT-rekrytering i Göteborg

Är det svårt att rekrytera inom IT i Göteborg?

Det är en utmaning att rekrytera IT, och det gäller inte minst i Göteborg. Kompetensbristen och digitaliseringen har gjort att behovet att IT-kompetens är mycket större än hur många personer som finns med kompetensen.

Hur lyckas man med IT-rekrytering i Göteborg?

För att lyckas med sin rekrytering så krävs det ett tidskrävande och uppsökande arbete av kandidater med rätt kompetens. Det är även viktigt att direkt vid första kontakten trycka på rätt saker som kan locka företaget.

Behöver jag ta in experthjälp för IT-rekrytering i Göteborg?

För en lyckad rekrytering kan det vara bra att ta in experthjälp av en rekryteringsbyrå specialiserad på IT-rekrytering. IT är en av de tuffaste branscherna att rekrytera inom och kräver ofta ett tungt searcharbete.

Vilka roller inom IT är svårast att rekrytera?

Kort sagt så är det svårast att rekrytera roller där minst kompetens finns. Med ett litet urval av personer så gäller det att vara extra noga med sin kommunikation till kandidaterna och sälja in rätt saker.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!