Rekrytera Product manager

Att rekrytera Product Manager kräver ofta att kandidater med rätt erfarenhet och kunskap söks upp och kontaktas. Att endast rekrytera via annons leder inte alltid till relevanta ansökningar vid rekrytering av Product Manager. Genom Ants rekryteringsmetod får vi in rätt kandidater i processen som leder till lyckade tillsättningar.

En Product Manager, eller Produktchef, arbetar med organisationens produkter och produktutveckling. Den har ofta det övergripande ansvar över produkten och hanterar allt från lansering, vidareutveckling och vilken planen är framåt för produkten. Ofta ingår det även att agera kravställare mot till exempel utvecklingsteamet och styra projektet i rätt riktning. En Product Manager behöver ha en bra insikt på hur marknaden ser ut och tänka framåt i hur den kan utveckla sig framöver.

Produktchefen har en central och viktig roll i organisationer vilket ställer högre krav när det är dags att rekrytera Produktchef. Nedan kan ni läsa om hur vi på Ants arbetar med rekrytering av Produktchefer.

IT-rekrytering blir viktigare

Hur lyckas man rekrytera Product Manger?

Ants arbetssätt vid rekrytering kan summeras i tre nyckelfaktorer som gör att vi lyckas med över 95% av våra uppdrag. För det första arbetar vi på plats hos våra kunder. Det ger oss möjligheten att lära känna företaget och underlättar även samarbetet. Vi arbetar även agilt med tighta avstämningar för att kunna förändra oss under uppdragets gång. För att veta vad vi behöver förändra, så mäter vi relevanta nyckeltal i rekryteringsprocessen. Genom vår statistikrapport kan vi jämföra siffrorna mot hundratals andra rekryteringar och ändra på delar som för oss närmare målet.

I och med att produktchefen idag har en så viktig roll i en organisation är det av extra vikt att rekryteringen blir långsiktig och lyckad. Med rätt person på rätt plats går det att vidareutveckla sin produkt och växa.

Läs mer om hur vi på Ants arbetar med chefsrekrytering.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.


    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

    Läs mer