Talent Acquisition Stockholm

Talent Acquisition i Stockholm har blivit allt vanligare sedan digitaliseringen på riktigt satte fart. I och med att utvecklarna är färre än det enorma behov som finns har det blivit svårare att rekrytera. Detta gäller inte minst i Stockholm där det finns flest företag, och störst konkurrens om IT-kompetensen. Ants har länge arbetat med Talent Aquisition i Stockholm för att bygga upp framgångsrika IT-avdelningar.

Mathilda och Amanda från Ants sitter bredvid varandra och arbetar med rekrytering på en laptop.

Talent Acquisition skiljer sig ofta mot klassiskt rekrytering i att det finns ett mer långsiktigt tänk. Först och främst behöver behoven av vilka kompetenser som behövs på företaget ses över. I det andra steget gäller det att söka upp och hitta vart den här kompetensen finns, och börja kontakta dessa. Efter utvärdering av kandidaterna och fyller man behoven som fanns med rätt kandidat. Eftersom det ofta är längre cykler vid rekrytering inom IT är det vanligt att teamet arbetar löpande med att se över vilken kompetens som behövs för att snabbt kunna starta upp processen och gå in kompetensen på företaget. För att underlätta arbetet är det även vanligt att teamet arbetar med företagets Employer branding. Med ett starkt Employer kommer fler kandidater svara vilket gör hela processen mer effektiv, men även det är ett långsiktigt arbete som måste ses över och arbetas med löpande.

Talent Acquisition Stockholm med Ants Tech Recruiters

Vi på Ants har länge arbetat med Talent Acquisition framförallt i Stockholm. Vi vet att det är grunden till en långsiktig och välfungerande inflöde av talanger inom tech och IT. När vi startar upp ett uppdrag hos en kund så ansluter vi och stärker upp till en TA-avdelning som redan finns på plats, eller startar upp den själva om den inte finns i dagsläget. Vi skräddarsyr sedan rekryteringsprocessen efter företagets unika behov. Vår modell för att lyckas med Talent Acquisition i Stockholm kan skalas ner till följande faktorer:

• Vi är specialiserade på IT. Det gör att vi kan kommunicera med kandidaterna med en annan förståelse för dess arbete och tekniken de arbetar med. Som ett resultat får vi stora fördelar i att kommunikationen blir bättre och ökar både trovärdighet och antalet som vill gå vidare i process.

• Vi gör vårt arbete på plats och i kundens namn. När vi startar upp ett uppdrag så gör vi det tillsammans med er, och vi blir en del av ert företag under uppdragets gång. Det ökar trovärdigheten ut mot kandidaten och gör hela processen mer effektiv.

• Vi arbetar agilt genom hela processen. Mycket kan hända längs vägen och vi arbetar med löpande avstämningar för att hela tiden veta att vi är på väg mot målet. Genom att vi arbetar datadrivet kan vi även gå in och ändra på specifika delar i processen där vi ser att det finns förbättringspotential.

Talent Acquisition Stockholm med Ants

Ta hjälp av nyckeltalen

För att lyckas med Talent Acquisition i Stockholm utgår vi på Ants Tech Recruiters alltid från våra nyckeltal. Vi gör över 400 rekryteringar varje år och utgår från den datan i våra kommande rekryteringar. Det ger oss möjligheten att tidigt se om vi måste förändra någon del av processen för att nå målet med en lyckad rekrytering.

Är ni i behov av Talent Acquisition i Stockholm? Kontakta oss så bokar vi in ett möte där vi ser över era behov.

Vanligt förekommande frågor om Talent Acquisition Stockholm

 

Vad är Talent Acquisition?

Talent Acquisition är ett arbetssätt där man identifierar vilka behov som finns för att sedan föra in den in i företaget. TA-teamet är ofta ansvariga för hela kedjan från behovsanalys, rekrytering och onboarding.

Är Talent Acquisition mer utmanande i Stockholm?

I och med att det finns flest företag i Stockholm så blir det en större konkurrens om talangerna. Det blir även viktigare att ta hand om de som redan är anställda på bolaget så att de väljer att stanna kvar hos dig.

Behöver jag ta in extern hjälp för att lyckas med Talent Acquisition?

Det beror på behoven och hur mycket ditt företag vill fortsätta att växa. Om det redan finns ett TA-team på plats går det att komplettera detta med extern hjälp för att till exempel söka upp kandidater. Det går även att ta in extern hjälp för att sätta upp en TA-avdelning tillfälligt.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!