Fullstackutvecklare

En fullstackutvecklare har kunskap inom både backend och frontendutveckling, vilket gör deras
kompetenser väldigt attraktiva och svåra att rekrytera. Fullstackutvecklare har en bred kunskap inom
alltifrån användargränssnitt till databasutveckling. Vid rekrytering av fullstackutvecklare så är det
viktigt att löpande stämma av hur rekryteringsprocessen går, vilket vi gör på kortare möten varje
vecka. Det är bra att tidigt definiera vilka kunskaper och programmeringsspråk som är viktigast
vilket vi på Ants gör vid ett uppstartsmöte.

Missa inte