Fullstackutvecklare

Ants Executive Search Stockholm

Rekrytera Fullstackutvecklare

Att rekrytera fullstackutvecklare är något många företag är i behov av idag, vilket också gör det till en stor utmaning då antalet fullstackutvecklare i Sverige inte når upp till efterfrågan. På Ants har vi stor erfarenhet av att jobba med att rekrytera fullstackutvecklare och därför mycket kunskap om vad som lockar och attraherar målgruppen. I och med att fullstackutvecklare har en stor bredd av kunskaper och principer inom mjukvaruutveckling gäller det att veta hur man bör lägga upp sin rekrytering av fullstackutvecklare för att locka, attrahera och nå den tänkta målgruppen, något vi på Ants har stor erfarenhet av.

Vad gör en Fullstackutvecklare?

En fullstackutvecklare sitter inne på en bred kunskapsbank inom mjukvaruutveckling, alltifrån att skapa och använda databasstrukturer till att ta fram användargränssnitt. En fullstackutvecklare kan därför användas i ett team med front- och backendutvecklare för att hjälpa till där det behövs, eller att hela teamet är uppbyggt av fullstackutvecklare där alla i teamet överser hela processen.

Termen ”fullstack” kommer ifrån att man som utvecklare ska vara kunnig inom både frontend- och backendutveckling, alltså har man ”full” kunskap inom hela ”stacken”. Begreppet kan innebära olika krav på kompetenser, vissa menar att serverhantering är en del av fullstackutvecklarens uppgifter, andra inte. Därför är det bra att definiera vad just ni menar med ”fullstack”, då begreppet annars kan vara väldigt stort.

Ants gjorde under våren 2020 ett samarbete med SALT där deras elever förklarade tech-begrepp. Här förklarar Liam vad Full Stack är. 

Behöver jag en Fullstackutvecklare?

Om ni satsar på en rekrytera en fullstackutvecklare så kommer personen kunna hjälpa företaget att designa och bygga användarvänliga mjukvaror och webbapplikationer. Som bolag får ni ofta en person vars expertis är både bred och flexibel, vilket kan vara en stor tillgång. Vi på Ants är vana vid att rekrytera fullstackutvecklare, läs gärna mer om vårt arbetssätt vid IT-rekrytering eller fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig.

Är du istället mer i behov av att rekrytera specialiserade utvecklare inom Front- eller Backend?

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.


    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

    Läs mer