Executive Recruitment Göteborg

Executive Recruitment i Göteborg handlar om att rekrytera centrala chefspositioner och säkerställa rätt kandidater in i rekryteringsprocessen. Vi på Ants Tech Recruiters har många års erfarenhet av executive rekrytering inom IT och tech, där våra chefsrekryterare har utvecklat ett gediget nätverk och god kontakt med IT-chefer. Genom att sourca kandidater som besitter rätt kompetens och erfarenhet kan vi hjälpa er med Executive Recruitment i Göteborg.

Rekryterare på Ants

Vad är Executive Recruitment?

Executive Recruitment Göteborg bygger på att säkerställa rätt kandidater in i rekryteringsprocessen. ROI ligger oftast långt fram i tiden och en felrekrytering kan leda till negativa följder för organisationen, företagskulturen och planering. Därför är det av stor vikt att ett bolags chefsrekrytering genomförs på ett genomarbetat och framgångsrikt sätt.

Ants Tech Recruiters har gedigen erfarenhet av Executive Recruitment i Göteborg och kan hjälpa er att rekrytera chefer inom tech och IT. Både när det kommer till chefspositioner inom teknik- och utvecklingsavdelningen men även på högre nivåer. Genom vår sourcing och vårt kandidatnätverk kan vi hitta kandidater som besitter rätt kompetens och erfarenhet för uppdraget.

Executive Recruitment på Ants kontor i Göteborg

Executive Recruitment i Göteborg är vårt snabbast växande affärsområde

Efter flera års arbete med chefsrekrytering har Ants Tech Recruiters tagit fram en fristående Executive Recruitment modell i Göteborg.

Hur skiljer sig Executive rekrytering från IT-rekrytering?

I takt med att kompetensbristen ökat har den påverkat vad företag framför allt behöver hjälp med i samband med rekrytering. IT-rekrytering i Göteborg har under en lång tid varit utmanade vilket resulterat i att komplexa och ambitiösa strategier har varit avgörande för framgångsrika rekryteringsprojekt.

I flera års tid har Ants haft en marknadsledande hire rate över 92,5% gällande att rekrytera programmerare och utvecklare. Vår Executive Recruitment Göteborg kan dra stor nytta av vår etablerade modell inom IT och tech. Dels eftersom affärsmodellen rör sig inom IT och tech. Men även på ett mer generellt plan är likheterna många mellan chefsrekrytering och IT-rekrytering.

Några likheter mellan Executive rekrytering och IT-rekrytering:

● Förmågan att attrahera rätt kandidat för tjänsten är avgörande.

● Kandidatupplevelsen bör vara personlig och i relation med rekryterande part. Upplevelsen att gå via rekryteringsbolag skapar distans om inte samarbetet sker inhouse.

● Det mest centrala utvärderingsverktyget kretsar kring ett eller flera case.

Executive Recruitment bygger på att säkerställa rätt kandidater in i rekryteringsprocessen.

Ants Executive Recruitment modell i Göteborg

Inom vår Executive Recruitment modell finns det fyra stycken moment vi jobbar med för att genomföra framgångsrika chefsrekryteringar för våra kunder. Dessa moment är chefsnätverk, Executive search, annonsering och case.

1. Vikten av ett brett chefsnätverk

För oss på Ants är det viktigt att våra chefsrekryterare har och skapar ett omfattande nätverk bland IT-management i Göteborg. Trots detta är det avgörande att man även har starka strategier för att få ”kalla” kontakter att bli intresserade av chefstjänsten. Nya ledare tillkommer kontinuerligt och efterfrågan efter duktiga utvecklare i chefstjänster ökar. Det är därför viktigt att parallellt som man bibehåller det nätverk man har, implementerar och utför bra strategier för att säkerställa kandidatflödet och genomföra en bra Executive Recruitment i Göteborg.

2. Executive Search

För att hitta bra kandidater använder vi oss av olika kanaler, där Executive Search är den viktigaste kanalen inom Executive Recruitment i Göteborg. Executive Search är tidskrävande och det är viktigt att våra chefsrekryterare har framgångsrika formuleringar och rätt förutsättningar att bedriva detta personligt mellan kandidater och arbetsgivare.

Eftersom att kandidatunderlaget är stort i Göteborg kan man inte enbart förlita sig på sitt personliga nätverk. För att säkerställa rätt kandidater in i rekryteringsprocessen är det viktigt att ha en bred strategi och kontakt med många kandidater, detta gäller både för vår generella IT-rekrytering såväl som för när vi rekryterar högre positioner.

Det är även av högsta vikt att arbeta med aktuell data och profiler, eftersom framgångsrika ledare inom IT och tech ofta kommer från tekniksidan. Detta gör att strategin för Executive Search bör innehålla tillvägagångssätt som attraherar kandidater med relevanta erfarenheter som ligger någorlunda nära i tiden.

3. Annonsering

I takt med utvecklingen inom sociala medier har även möjligheter till träffsäker annonsering vuxit fram, något som vi på Ants ser som en fördel att använda inom Executive Recruitment i Göteborg. Big Data i sociala medier ger förutsättningar att rikta budskap träffsäkert mot olika typer av målgrupper.

Numera är annonsering en av de viktigaste kanalerna under förutsättning att budskap, bilder och filmer A/B-testas mot målgruppen. Detta gör att annonseringen sker kostnadseffektivt med hög konverteringsgrad.

4. Case i samband med chefsrekrytering på hög nivå

Ett av det viktigaste utvärderingsverktygen för Executive Recruitment i Göteborg är ett bra case. Genom ett väl utformat case får kandidaten en god uppfattning av vad som förväntas av anställningen samt hur intressant chefspositionen är. En viktig faktor är att caset alltid är framtaget unikt för varje rekrytering. Att lägga mycket tid och arbete på att skapa ett bra case ger tillbaka i form av mer intresserade kandidater samt ett mer korrekt utvärderingsunderlag.

Chefsrekryterare på Ants kontor i Göteborg

Kontakta oss idag så kan vi prata mer om ert behov inom Executive Recruitment i Göteborg.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!