Executive Recruitment Stockholm

Är ni i behov av hjälp med Executive Recruitment i Stockholm? Vi på Ants är specialister på att rekrytera högt uppsatta chefsroller inom IT. Genom åren har vi arbetat med många företag och IT-chefer i Stockholm, vilket har gett oss ett brett nätverk. Vi arbetar även med att sourca kandidater som besitter rätt kompetens och erfarenhet för rollen ni rekryterar.

VD och Vice VD från Ants står och ler mot kameran. I bakgrunden är det en läktare där några anställda sitter.

Få rekryteringar är så avgörande som när man rekryterar chefer. Tidshorisonten på roi är långt fram och en felrekrytering får följdverkningar i organisation, kultur och planering som i stort sett är reversibla. Förmågan att rekrytera rätt management är en avgörande framgångsfaktor oavsett om vi prata generellt eller specifikt inom IT och tech.

Ants har mångårig erfarenhet av Executive Recruitment Stockholm. I början var det just chefsrekrytering nära tech och IT dvs. nära tekniken och utvecklingsavdelningen som var vanligt förekommande. Men ju mer erfarenhet våra chefsrekryterare får desto oftare rekryterar vi även positioner på högre nivå.

Executive Recruitment Stockholm med Ants

Executive Recruitment i Stockholm är vårt snabbast växande affärsområde

På senare år har Ants Tech Recruiters även isolerat tagit fram en ren Executive Recruitiment modell. Nu har vi kommit så långt att vi påbörjar lancering av Executive Recruitment Stockholm som eget affärsområde.

Vilka likheter finns i jämförelse med IT-rekrytering?

IT-rekrytering i Stockholm har länge varit så utmanande att avancerade och ambitiösa tillvägagångssätt har varit en förutsättning för framgångsrika rekryteringsprojekt. Ants har sedan många år en marknadsledande leveransnivå över 96% vad gäller att rekrytera programmerare och utvecklare.

Mycket av det som utgör vår modell inom IT och tech kommer till stor nytta i samband med just Executive Recruitment Stockholm. Självklart gäller det i synnerhet när vi rör oss inom IT och tech och även i Stockholm där vi rekryterar de största volymerna. Men även på ett mer generellt plan är likheterna många mellan chefsrekrytering och IT- rekrytering.

-Förmågan att få rätt kandidater intresserade av tjänsten är avgörande.

-Kandidatupplevelsen bör vara personlig och i relation med rekryterande part. Upplevelsen att gå via rekryteringbolag skapar distans om inte samarbetet sker inhouse.

-Viktigaste utvärderingsverktyget kretsar kring ett eller flera case.

Chefsnätverk viktigt inom Executive Recruitment Stockholm

En chefsrekryterare bör ha ett omfattande nätverk bland Stockholms chefer. Trots detta är det avgörande att man även har starka strategier för att få ”kalla” kontakter att bli intresserade av chefstjänsten.

Ants chefsrekryterare har ett omfattande nätverk inom IT-management i Stockholm. Likväl kommer ständigt nya ledare till och ofta efterfrågas även duktiga utvecklare i chefstjänster. Det blir därav otillräckligt att endast jobba med befintliga kontakter. Precis som är fallet generellt vad gäller rekrytering inom IT och tech bygger även Executive Recruitment på att man har strategier som säkerställer kandidatflödet.

Executive Recruitment Stockholm

Executive Search

Kortfattat kommer bra kandidater från tre kanaler där den viktigaste inom Executive Recrutment är Executive Search. De andra två är riktad annonsering i sociala medier samt kontaktnät anpassat till rekrytering i Stockholm. Executive Search är ett tidskrävande arbete och det är viktigt att man har förutsättningar att bedriva detta personligt mellan kandidater och arbetsgivare samt med framgångsrika formuleringar.

Executive Recruitment Stockholm bygger på att man säkerställer rätt kandidater in i rekryteringsprocessen. Ofta är det viktigt att man har en bred strategi och kontaktar många kandidater även när man rekryterar till höga positioner. Att endast förlita sig på personliga nätverk är otillräckligt speciellt när man rekryterar chefer i Stockholm då kandidatunderlaget är stort.

Det är även av högsta vikt att arbete med aktuella data och profiler då det inom IT och tech kommer ofta framgångsrika ledare från tekniksidan och det gör att sökstrategier bör inkludera strategier som fångar in kandidater som är relevanta utifrån erfarenheter som ligger någorlunda nära i tiden.

Annonsering inom Executive Recruitment i Stockholm

Annonsering som kanal har utvecklats otroligt mycket de senaste åren. I takt med utvecklingen inom sociala medier har även möjligheter till träffsäker annonsering vuxit fram. Big Data i sociala medier ger förutsättningar att rikta budskap träffsäkert mot olika typer av målgrupper.

Numer är annonsering en av de viktigaste kanalerna under förutsättning att budskap, bilder och filmer a/b-testas mot målgruppen så att annonseringen sker kostnadseffektivt med hög konverteringsgrad.

Case i samband med chefsrekryteringar på hög nivå

En av de viktigaste utvärderingsverktygen för Executive Recruitment Stockholm är ett bra Case. Rätt utformat ger det kandidaten en god känsla av vad som förväntas av anställningen samt hur intressant chefspositionen är. Då är det viktigt att caset är framtaget unikt för just denna rekrytering. Att lägga mycket jobb på att få till ett bra case betalar sig i form av mer intresserade kandidater samt ett mer korrekt utvärderingsunderlag.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!