SQL – Utveckling

SQL (Structured Query Language) är det idag största fråge-språket och används vid hantering av
relationsdatabaser. Att rekrytera utvecklare som kan SQL är precis som i många andra roller inom IT
svårt, och det krävs oftast ett tidskrävande searcharbete för att nå och lyckas anställda rätt kandidat.

Missa inte