Rekrytera Chief Analytics Officer 

Sophie berättar glatt om arbetet med att Rekrytera Chief Analytics Officer

Att tänka på när du ska rekrytera Chief Analytics Officer

Det finns några konkreta punkter att se över när du ska rekrytera en Chief Analytics Officer (CAO).

  • Teknisk expertis: I rollen som Chief Analytics Officer bör den rätta kandidaten besitta en stark bakgrund inom analys och statistisk modellering. De ska kunna förstå och tolka komplexa datamängder och ha erfarenhet av en mängd olika analytiska verktyg och tekniker.
  • Ledarskapsförmåga: Som Chief Analytics Officer kommer man att ansvara för att leda ett team av analytiker.
  • Innovationstänk: En CAO bör ha ett innovativt tänkesätt och alltid leta efter nya teknologier och metoder för att förbättra företagets analytiska förmåga.
  • Kommunikationsförmåga: I rollen ska man kunna kommunicera komplexa analytiska koncept till både tekniska och icke-tekniska stakeholders både internt och externt.
  • Affärsmannaskap: CAO bör ha en djup förståelse för verksamheten och kunna anpassa analysinitiativ till organisationens övergripande mål.
  • Etik: CAO bör ha en stark känsla för etik, kunna förstå och navigera i de etiska övervägandena kring datainsamling, lagring och användning.

Ovan nämnda faktorer kan ge en fingervisning för vilka attribut en Chief Analytics Officer bör besitta, rollens utformning och krav kan dock särskilja sig väldigt mycket beroende på bolagets behov och framtida aspirationer. Att rerkytera en Chief Analytics Officer kan vara en svår nöta att knäcka, detta är dock något vi på Ants Executive Search är specialister inom.

 

Vad gör en Chief Analytics Officer (CAO)?

En Chief Analytics Officer (CAO) har ett huvudsakligt ansvar över att leda en organisations i arbetet med att planera och genomföra dataanalyser. I rollen ligger det primära huvudfokuset på att utveckla och implementera nya idéer och strategier kopplat till arbetet med att samla in och analysera data för att driva affärstillväxt. Som Chief Analytics Officer jobbar man allt som oftast i nära samarbete med bolagets CIO för att etablera den infrastruktur som krävs för analys, allt för att säkerställa att den data som tas fram används på ett nyttigt och effektivt sätt inom organisationen.  

CAO kan också vara ansvarig för skapandet av datalager, ramverk för formeldatastyrning och förvaltning samt rapporterings- och visualiseringsverktyg. Det specifika ansvaret för en CAO kan variera beroende på organisationen, men i allmänhet spelar de en avgörande roll för att driva användningen av data och analyser för att stödja affärsmål

Ludvig presenterar arbetet med Rekrytering av Chief Analytics Officer

Ants modell vid rekrytering Chief Analytics Officer

Vid rekrytering av Chief Analytics Officer är det extra viktigt med en grundlig och genomgående rekryteringsprocess. Personen som kommer in kan få en stor inverkan på framtiden för företaget. Det är viktigt att hela rekryteringsteamet arbetar tight tillsammans och att processen följer en röd linje. Att komplettera rekryteringsprocessen av tester vid rekrytering av Chief Analytics Officer kan vara effektivt. Det ger ytterligare information för att få reda på kandidatens kunskaper.

När vi på Ants startar upp ett nytt uppdrag så är det av stor vikt att snabbt komma igång med att kontakta kandidater. Efter ett kravprofilsmöte sätter vi igång med att på ett personligt sätt kontakta relevanta profiler. I och med att vi mäter hela processen kan vi tidigt se om någon del av processen går åt fel håll. Då kan vi korrigera felet för att nå målet med en lyckad rekrytering.

Läs gärna mer om vår process vid chefsrekryteringar samt hur vi arbetar med Executive Search.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!