Rekrytera Utvecklare Java

Ants Tech Recruiters verksamhet är IT-rekrytering. Bolaget är baserat i Stockholm och tillsätter över tvåhundra utvecklare och drifttekniker per år. Till oss vänder man sig speciellt för att hitta kompetenser det idag råder brist på. En vanlig rekrytering är Javautvecklare.

Oavsett om du vill att vi tar ansvar för hela din process eller om du endast vill ha hjälp med vissa delar så har vi upplägg som passar dig. Du kan även hyra personal av oss som du kan anställa i ett senare skede om så önskas.

Headhunting av Java utvecklare är en stor del av Ants Tech Recruiters verksamhet. Vi är erfarna i att genomföra kartläggningar av var en efterfrågad kompetens kan återfinnas och har en metodik och ett brett kontaktnät för att attrahera den individ som kommer att göra skillnad för dig

Vi är specialister på IT-rekrytering. En av rollerna vi rekryterar till är Javautvecklare
Rekrytering av Javautvecklare

Techrekpodden