Rekrytera säkerhetschef

Vad en säkerhetschef gör kan variera lite beroende på företag. Ofta är den ansvarig för riktlinjer och policys för säkerhet, kravställa säkerheten och arbeta proaktivt mot framtida hot.

Ants rekrytering

Dags att rekrytera säkerhetschef?

Att rekrytera en säkerhetschef kan vara den viktigaste rekryteringen ni som företag gör. I och med den ökande digitaliseringen i samhället där allting rör sig väldigt fort är det lätt att glömma bort säkerheten och dess betydelse. För att göra en lyckad rekrytering krävs det dels att hitta rätt kandidater men även en gedigen och grundlig rekryteringsprocess.

Vad en säkerhetschef gör kan variera lite beroende på företag. Ofta är den ansvarig för riktlinjer och policys för säkerhet, kravställa säkerheten och arbeta proaktivt mot framtida hot. IT-avdelningen brukar ha en egen säkerhetschef som ansvarar över tekniken och vilka system som ni använder. Den har också ansvaret för rutiner för att öka säkerheten och kravställning av säkerhet på systemen. Det är en roll som har blivit allt vanligare på senare år i och att med att intrången blivit allt mer avancerade.

En person sitter vid sin laptop och ska rekrytera säkerhetschef

Hur lyckas man rekrytera en säkerhetschef?

Vid rekrytering av säkerhetschef är det av största vikt att rekryteringen blir rätt. Arbetet är ofta komplext och det kan kosta företaget mycket om personen väljer att avsluta sin anställning tidigt. Det är även en viktig position på företaget där rätt person kan undvika större hinder för fortsatt tillväxt. Ants rekryteringsmetod för att rekrytera säkerhetschefer är liknande den som vi lyckosamt rekryterar över 300 utvecklare med varje år. Efter ett första uppstartsmöte är det viktigt att snabbt komma igång med att kontakta kandidater med rätt kompetens för den specifika rollen. Detta arbetet ligger som grund för resterande process. Vid extra viktiga rekryteringar som den av säkerhetschef kan det vara aktuellt med någon form av test för att säkerställa kandidatens kompetens.

Vi mäter alla steg i processen och kan snabbt ändra på den del där vi ser att siffrorna inte stämmer överens med vår statistik. Kontakta oss om du är i behov av att rekrytera en säkerhetschef.

Läs mer om hur vi arbetar med Executive search.

Vanligt förekommande frågor

Vad gör en säkerhetschef?

Säkerhetschefen ansvarar över bland annat över olika riktlinjer vid hot om säkerheten på företaget. Om personen även har ansvar över IT så innefattar även tekniken och systemens säkerhet.

Hur genomför jag en lyckad rekrytering av en säkerhetschef?

Det kan både vara effektivt med ett tidskrävande sökarbete mot relevanta kandidater och att gå genom sitt nätverk för att hitta kandidater med rätt kompetens. Som i alla tuffare rekryteringar är det viktigt att ha rätt budskap i sin kommunikation mot kandidaterna.

Är det svårt att rekrytera en säkerhetschef?

Att rekrytera en säkerhetschef kräver mycket arbete. Det är en av de viktigaste rekryteringarna som görs och därför är det extra viktigt med en gedigen och genomtänkt rekryteringsprocess.

Behöver jag ta in extern hjälp för att lyckas?

Chefsrekryteringar kräver generellt mycket arbete för att säkerställa att det blir en långsiktig och lyckad rekrytering. Även vid rekrytering av säkerhetschef kan det vara bra att ta hjälp av en specialiserad rekryteringsbyrå.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!