Data Science

Rekrytera säkerhetschef med Ants

Rekrytera Data Scientist

Data science har de senaste åren blommat upp rejält och allt fler företag är idag i behov av att rekrytera en Data Scientist. Precis som de flesta roller inom IT är det inte det lättaste att lyckas med och det krävs ett insäljande och uppsökande arbete för att lyckas rekrytera en Data Science-utvecklare.

Vad gör en Data scientist?

Data Science är viktigt för att kunna fatta rätt affärsbeslut grundat av datan från statistik, affärsanalys och programmering. Det ger möjligheten att optimera verksamheten och bestämma korrekta mängder data och variabler. En Data scientist arbetar även med att analysera data för att upptäcka mönster och trender.

Behöver jag en Data Scientist?

Fler och fler verksamheter börjar idag bli i allt större behov av att rekrytera inom Data science då data blir en större tillgång. Det är en komplex roll och ett yrke som bara kommer växa i och med digitaliseringen vi är mitt i.

Är du intresserad av att rekrytera en Data scientist så kontakta oss på Ants. Du kan även läsa mer om vårt arbetssätt inom IT-rekrytering här.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.


    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

    Läs mer