Employer Branding

Ants Tech Recruiters är marknadsledande inom IT-rekrytering. Kärnverksamheten är att via riktad och personligt researcharbete boka bra intervjuer. Rätt kandidater in i processen leder till lyckade rekryteringar. Genom att även jobba strategiskt och långsiktigt med Employer Branding skapar man relationer i utvald målgrupp, rekryterar lättare och behåller bra anställda.

Employer Branding

Vad är egentligen employer branding? Du har säkert hört talas om begreppet, även kallat arbetsgivarvarumärke på svenska. Här riktar sig varumärket mot anställda eller mot framtidskandidater.

Employer Branding kan ses som en strategi för just dessa två målgrupper. Med hjälp av Employer Branding kan potentiella framtida medarbetare få en insyn i hur det är att arbeta på ett företag, vilket framförallt för generation Y har visat sig att vara viktigt.

Genom att använda sig av sociala medier, så som till exempel LinkedIn, Facebook, Youtube eller Instagram, har företag möjlighet att göra sig synliga för framtida kandidater.

Inbound Recruitment Stockholm
Employer Branding skapar relation med utvald målgrupp. Det skapar förutsättningar för att rekrytera och behålla rätt medarbetare.

Arbetsgivarvarumärke blir allt viktigare

Employer Branding har blivit ett alltmer populärt begrepp och numera försöker flera företag att visa upp sig genom att skapa content – innehåll som till exempel kan spegla företagskulturen, arbetsuppgifterna, kollegorna eller arbetsplatsen. Men trots att Employer Branding har ökat i popularitet är det fortsatt ett område som företag kan uppleva som ovant att aktivt arbeta med.

Varje företag har redan ett Arbetsgivarvarumärke och det kan både vara positivt eller negativt. Vissa företag är medvetna om hur deras arbetsgivarvarumärke uppfattas och de som inte får det förr eller senare reda på det. Detta kan dock lätt leda till att det skapas en felaktig eller ofördelaktig bild av hur det är att arbeta på företaget.

För vissa företag kanske det känns svårt att veta hur Employer Branding egentligen fungerar. Marknadsföring av en vara eller tjänst för konsumenten ligger dock inte så långt ifrån hur man marknadsför till framtidskandidater. Båda går ut på att skapa en produkt – en vara, tjänst, eller arbetsplats – som konsumenten eller kandidaten vill ha eller vara en del av.

 

Förslag på video för stärkt Employer Brand:

Företag bör dock fokusera på vad just de har att erbjuda; alla vill inte ha samma sak och det gäller även vid val av arbetsgivare. Därför är det viktigt att ett företag satsar på att visa upp ett arbetsgivarvarumärke som reflekterar deras faktiska kultur och strategi. Om upplevelsen av företaget inte motsvarar förväntningarna kan missnöjet i värsta fall leda till ett dåligt rykte. Lovar ett företag att deras flyg alltid kommer i tid, så skapas redan där en förväntning. Att inte leva upp till den gör att konsumenter med stor sannolikhet kommer att välja ett annat flygbolag nästa gång de ska resa. Samma princip kan appliceras på företag som arbetsgivare.

Om ett företag visar upp en bild av sig själv på sociala medier som inte stämmer med verkligheten kan detta skapa en besvikelse när en nyanställd märker att det är annorlunda än vad de tänkt sig.

Employer branding med Ants

Employer Branding bör spegla den verkliga uppfattningen av dig som arbetsgivare.

En annan svårighet kan vara att företag inte är medvetna om vad de ska visa upp. I de allra flesta företag så finns det redan content – det handlar snarare om att veta vad det är man vill lyfta fram och på vilket sätt. Har du något viktigt ämne som du vill prata om? Gör korta vloggar eller en podcast. Finns det någon aktivitet som är återkommande och uppskattad bland dina anställda? Ta en bild och lägg upp på Instagram.

Genom att visa vad det är som särskiljer just din arbetsplats från andra arbetsplatser skapar du ett varumärke som gör företaget unikt. Det kommer inte bara att bidra till att konsumenten väljer företagets produkter som ett First-Choice-Brand utan också att framtidskandidater kommer att se företaget som ett First-Choice-Company.

Vill du veta mer?
Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att lösa ditt personalbehov. Fyll i formuläret längst ned på sidan så kontaktar vi dig, eller läs mer om vår IT-rekrytering. 

 

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.


    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

    Läs mer