IT Specialist

En IT specialist driver och utvecklar processerna på företagets IT-avdelning. Personen stöttar i flera
olika områden och ska kunna gå in och hjälpa till på flera olika områden. Det är idag en väldigt
eftertraktad kompetens vilket gör rerytering av IT specialister till en utmaning. I vår process börjar vi
med att skriva en tydlig kravprofil som vi sedan hela tiden reviderar om förutsättningarna ändras
under processen. Det krävs ofta ett uppsökande searcharbete för att hitta rätt kandidater till rollen,
något som en av våra researchers bistår med i rekryteringsprocessen.

Missa inte