Strategic Recruitment

Personer på Ants HR Tech jobbar med Strategic Recruitment

Vad är Strategic Recruitment?

Strategic Recruitment, eller strategisk rekrytering, handlar inte enbart om att sätta upp en strategisk rekryteringsprocess. Det är mycket mer än så. Strategisk rekrytering är en metod för att planera och genomföra långsiktiga rekryteringsstrategier på ett sätt som överensstämmer med organisationens övergripande strategi. Det handlar om att idStrategic Recruitment handlar om att ta fram en rekryteringsstrategi som överrensstämmer med organisationens långsiktiga behov. Ants HR Tech hjälper er att skapa och genomföra en effektiv strategisk planentifiera nyckelroller och positioner som behöver tillsättas för att uppnå organisatoriska mål, samt att utveckla rekryteringsplaner för att lyckas attrahera rätt talang att fylla dessa positioner. Strategic recruitment är alltså viktigt för att säkerställa en stark och framgångsrik organisation, som uppnår sina mål genom att ha rätt personer på rätt plats.

Vilka delar inkluderar Strategic Recruitment?

En av nyckelaspekterna i strategic recruitment är fokuset på organisationens långsiktiga behov. Det innebär att inte endast titta på de omedelbara vakanserna som behöver tillsättas, utan att även förutspå framtida behov. Efter det behöver organisationen utveckla en strategi och plan för att ta itu med det proaktivt.

En annan viktig aspekt av strategic recruitment är att attrahera högkvalitativa talanger. Det innebär att utveckla ett starkt arbetsgivarvarumärke och använda rätt kanaler för att nå potentiella kandidater. Rekryteraren behöver även vara skicklig i att bedöma kandidater, för att säkerställa att de har den kompetens, erfarenhet och kulturella passform som krävs för att trivas i organisationen.

Att lyckas med strategic recruitmet kräver ett brett samarbete inom organisationen. Ett nära samarbete med rekryteringschefer är avgörande för att förstå deras behov och preferenser. Att samarbeta med andra avdelningar är också väsentligt, för att säkerställa att rekryteringsstrategierna överensstämmer med den övergripande affärsstrategin.

I slutändan handlar strategisk rekrytering om att säkerställa att organisationen har den talang som behövs för att lyckas på lång sikt. Genom ett strategiskt förhållningssätt till rekrytering, kan organisationer attrahera topptalanger och minska personalomsättningen. Dessutom låter det dem positionera sig för framgång på en alltmer konkurrensutsatt marknad.

Person sitter och jobbar med Strategic Recruitment

Hur kan Ants HR Tech hjälpa er med Strategic Recruitment?

Vi hjälper er att sätta upp och använda en långsiktig plan för strategic recruitment som fokuserar på att hitta de bästa kandidaterna på marknaden, snarare än att endast fylla tomma positioner. Vi skapar rätt förutsättningar för att ni ska lyckas nå era rekryteringsmål på ett långsiktigt och effektivt sätt. Det gör vi genom att utveckla en strategisk plan som identifierar synergier mellan era rekryteringar. Vilket sparar tid och säkerställer att rätt person finns på plats när behoven uppstår.

Utifrån den strategiska planen säkerställer vi sedan att er rekryteringsprocess är kompetensbaserad. Om behovet finns att sätta upp rekryteringsprocesser från grunden hjälper vi er även med det. Självklart med ert behov som utgångspunkt. Vi kan även hjälpa er att utforma traineeprogram, skräddarsytt för just er organisation. Syftet med traineeprogrammen är att era trainees ska få en positiv bild av er som arbetsgivare och i längden bli en del av er organisation.

Våra HR Tech konsulter hjälper er genom fyra steg:

1. Forecasting: vi hjälper er att göra en prognos för framtida kompetensbehov. Genom att förutse framtida behov och planera för dem i god tid, kan ni vara proaktiva i ert rekryteringsarbete. Och dessutom förutspå eventuell upskill och reskill. På så sätt säkerställa att organisationen har rätt kompetenser och resurser på plats för att nå era mål.

2. Successionsplanering: vi hjälper er att identifiera nyckelpersoner och kritiska specialistkompetenser i bolaget, samt att skapa en plan för hur ni kan säkerställa kompetensen över tid. Successionsplanering syftar till att säkerställa kontinuitet och stabilitet. Det innefattar ofta utbildning, utveckling och mentorprogram, för att förbereda kandidater inför framtida positioner.

3. Kvalitativa verktyg: vi erbjuder skräddarsydda, kvalitativa verktyg för att optimera er rekryteringsprocess. Det inkluderar en rekryteringshandbok anpassad efter er organisation, intervjumallar, tekniska case och arbetspsykologiska tester. Verktygen hjälper er att skapa en bra rekryteringsprocess som både chefer och kandidater uppskattar.

4. Skräddarsydda, kvalitetssäkrade och effektiva rekryteringsprocesser: vi hjälper er att skräddarsy och kvalitetssäkra effektiva rekryteringsprocesser som matchar era behov och krav. Oavsett om ni behöver hjälp med att sätta upp en helt ny process eller bara förnya en befintlig, så hjälper vi er att undvika fördomar och säkerställa att processen är konsekvent och objektiv. För att hitta rätt och anställa de bästa kandidaterna, samt för att säkerställa en hög kvalitet i era rekryteringar, kan vi även rådge er om extra rekryteringssteg.

 

Läs mer om Ants HR Tech och hur vi kan hjälpa er med Strategic Recruitment.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!