HR Analytics

Personer i ett möte. Två personer sitter och två personer står upp. Dom pratar om HR Analytics

Vad är HR Analytics

HR Analytics är ett begrepp som toppar HR-trenderna och ett ämne som minst sagt skapar mervärde och stor effekt för företag. Men vad innebär det och vad vinner företag på det?

Kortfattat handlar det om att skaffa sig kunskap om verksamhetens styrkor och utvecklingsområden när det kommer till personalen. Arbetssättet är datadrivet och sker genom att ta fram, sammanställa och analysera data och nyckeltal under regelbundna cykler. Datan och nyckeltalen används i sin tur för att förklara händelser och beteenden, se mönster och samband, för att slutligen kunna vidta relevanta åtgärder i rätt tid. Med hjälp av analyserna kan vi fatta affärskritiska beslut och uppnå effekt bättre och snabbare.

Vilka områden kan mätas med HR Analytics?

För att kunna fatta välgrundade beslut om organisationen och de anställdas välmående spelar HR Analytics en viktig roll. HR Analytics kan hjälpa er att mäta personalens välmående och sjukfrånvaro såväl som motivation, personalomsättning, rekrytering och lön. ESI (Employee Satisfaction Index) mäter hur nöjda era medarbetare är och eNPS (Employee Net Promoter Score) mäter hur villiga era medarbetare är att rekommendera företaget till en vän eller branschkollega. För att vara uppdaterade och kunna arbeta med insatser som kan förbättra resultaten och medarbetarnas välmående i tid, bör ni mäta ESI och eNPS regelbundet.

HR Tech konsulter jobbar med HR Analytics

Hur kan Ants HR Tech hjälpa er?

För att kunna fatta rätt affärsmässiga beslut för er organisation behöver besluten grunda sig i data. Vi på Ants har länge legat i framkant för datadriven rekrytering, men förstår att även HR-frågor bör hanteras datadrivet. Våra HR Tech-konsulter hjälper er att identifiera rätt områden för er organisation att mäta. Samt sätta upp processer för att utvärdera och arbeta med resultaten. Vi hjälper er att hitta och implementera rätt verktyg. Sedan utbildar vi er i hur ni ska använda verktygen för att få så bra effekt som möjligt i er HR Analytics.

Er HR Tech-konsult jobbar gärna på plats hos er och i ert varumärke. På så sätt lär vi känna organisationen, kulturen och era medarbetare och kan anpassa verktygen därefter. Efter implementationen hjälper vi er att utvärdera resultaten och identifiera vilka insatser ni behöver jobba vidare med, beroende på vilka resultat era undersökningar ger. Vi vet att medarbetarna behöver bli lyssnade på för att trivas på sin arbetsplats. Därför bör ni lyssna på era medarbetare och fatta beslut baserade på data. För medarbetarna såväl som för de affärskritiska besluten.

 

Läs mer om Ants HR Tech och hur vi kan hjälpa er med HR Analytics.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!