Rekrytering VD

Vad har rekrytering av VD med rekrytering av programmerare att göra? Det var inget vi på Ants reflekterade över när vår krokiga resa tog sin början. Vårt mål då var att bli Sveriges främsta rekryteringsspecialist inom tech. Ibland uppnås innovativa landvinningar utan uppsåt. Även om ambitionerna inom just rekrytering av VD saknades från start är läget idag det omvända. Ants har med åren seglat upp som en väl ansedd aktör inom styrelse och VD rekrytering.

Numera är vi inte bara engagerade. Ants modell av techrekrytering är på god väg att omdefiniera även hur man lyclas med att rekrytera VD. Målet nu är att revolutionera hela branschen.

Rekrytering VD med Ants Executive

Ants Executive har rekryterat hundratals ledare och är numer en erfaren och ansedd specialist även inom VD-rekrytering. En specialistgren med utmaningar som nu hanteras på en ny nivå med hjälp av innovation som vuxit fram inom techrekrytering.

Även om Executive Search inte var med i Ants plan från början så råder idag ingen tvekan. Vi är entusiastiska, inspirerade och lite stolta över att vara en del av Executive Search and Recruitment. Och vi lägger ribban för framtiden högt -Med rötterna i tech vill vi revolutionera hela branschen.

Förmågan att hitta kandidater även långt utanför det personliga nätverket är det som tydligast definierar Ants Executive. Med tech som vår hemmaplan är vi numer en flitigt anlitad aktör inom all typ av Executive Recruitment, där inte minst rekrytering av VD och styrelse ingår.

En gång i tiden var målgruppen toppledare kraftigt begränsad. En liten klick, nästan enbart män, där alla kände alla. Det man idag kallar Executive Search gick då ut på att vara en del av denna gruppering och inneha de rätta kontakterna.

Men vår tid ser annorlunda ut. Förutom att jämställdheten gått framåt har även komplexiteten i industrin ökat exponentiellt. Seniora ledaregenskaper behöver kombineras med spetskompetens. Ofta inom områden som nyligen kanske inte ens existerade eller områden under ständig förändring, inte sällan kopplat till teknik och digitalisering.

Att även VD-rollen blivit allt mer tekniska skapar helt naturligt en koppling till tech. Men techrekrytering tillför något som är mer genomgripande. Att få tillgång till kandidater som ligger utanför det personliga nätverket.

Rekrytering VD – Hur går det till?

Vad kan techrekrytering tillföra vid rekrytering av en ny VD? De tuffaste och mest utmanande rekryteringarna har generellt sedan länge utförts inom tech. I ljuset av detta har techrekrytering vidareutvecklats och ersatt gamla obsoleta rekryteringsmetoder som fungerat allt sämre. Nya tillvägagångsätt inom Talent Acquistion och search samt nyutvecklade tekniska verktyg har svarat upp mot utmaningarna. Resultatet är en avsevärt bättre förmåga att nå ut till rätt kandidater samt att utvärdera dessa i en rekryteringsprocess.
Inom techrekrytering är Ants sedan länge erkända för att nå kandidater andra missar och träffsäkert skapa underlag för vem som är rätt för en roll. Samma förmåga har numer även etablerat oss ett rykte inom Executive Recruitment. Vi får helt enkelt in de främsta ledarna i våra kunders chefsrekrytering.

rekrytera VD med Ants

Ansvaret att rekrytera framtidens ledare

Innan vi går vidare och beskriver vår syn på framtidens Executive Recruitment vill vi understryka allvaret i situationen:

Rekrytering av VD bör tas mycket seriöst.

Till att börja med kan man konstatera det självklara: Det är mycket som står på spel rent affärsmässigt. En misslyckad VD rekrytering blir oerhört kostsam och kan skjuta en hel affärsplan i sank.

Utöver det rent affärsmässiga finns ytterligare en dimension som ger anledning att ta sig själv på stort allvar när man rekryterar VD på hög nivå: Framtidens ledare formar framtidens arbetsmarknad. Det blir därmed en samhällsfråga. Men även ett enskilt bolags hela värderingsgrund står och faller på de ledare man skapar eller rekryterar utifrån.

Det finns alltså all anledning till fullödig rekryteringsprocess i samband med rekrytering av VD eller styrelse, och att kroka arm med rätt specialist.

Varför är Ants Executive rätt specialist?

Ants Executive har en omfattande erfarenhet att rekrytera VD och styrelse på högsta nivå. Inte minst inom techbolag. Det är inte oviktigt i sammanhanget. Vår erfarenhet hjälper oss och våra kunder att komma till insikt vilken VD de bör rekrytera och hur de bäst bygger sin organisation för framtiden.

Men det som gör oss mer unika i branschen är de metoder vi introducerat och tagit in från just techrekrytering:

 • Personlig och relevant kandidatupplevelse med genuin kundrepresentation
 • Sofistikerad search och annonsering
 • Datadriven statistik, uppföljning och utvärdering
 • Och självfallet teknik och systemlösningar
Ants Executive - Rekrytera VD

Rekrytering VD med kundanpassad rekryteringsprocess

Vi skall snart fördjupa oss i Executive Search. Det finns många aspekter att gå igenom. Men innan vi försvinner i detaljer är det läge att zooma ut och se till rekryteringsprocessen som helhet i samband med Executive Recruitment. Till att börja med bör man anpassa en rekryteringsprocess unikt för varje kund och roll.

Det råder inte avsaknad av Best Practice och bra standardlösningar. Men, det är just de unika egenskaperna hos kund och roll som bör lyftas till kandidater. Även hur kandidater skall utvärderas behöver anpassas.

Att lyfta fram det unika är inte bara nyckeln till att rekrytera den med bäst förutsättningar att lyckas. Det är även centralt för att rekryterad VD ska trivas och bli långsiktig i sitt uppdrag.

Kundnära Executive Search

För att på rätt sätt anpassa process till kund behövs ett nära samarbete. Agilt är ett modeord som ibland kanske överanvänds. Men en förutsättning för att alla som är involverade i rekryteringsarbetet skall hitta ett gemensamt perspektiv är att man jobbar nära varandra. Agila processer underlättar samarbetet vid rekrytering av VD.

All komplex rekrytering behöver också kalibreras under projektets gång. Executive rekrytering och VD-rekrytering är i högsta grad komplex. Det är svårt att få till om man inte upprättar ett nära samarbete med alla berörda.

Slutligen bör Ants Executive representera kund och roll. Nästan bli en del av kunden. Kundnära rekrytering är därmed en viktig förutsättning för att lyckas.

Vilka delar utgör vår process vid rekrytering av VD?

I stora drag är det följande som normalt innefattas i Ants Executive och som utgör vår modell av Executive Recruitment:

 • Uppstartsprocess med kravprofil, process och projektplan
 • Chefnätverk och kontakter
 • Branschanalys, statistik samt strategi för lön och ersättningsmodell
 • Sourcing, search och Talent Acquistion
 • Datadriven digital annonsering
 • Arbetsprov och Case
 • Personlighetstest
 • Referenstagning och bakgrundskontroll

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

  Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

  Läs mer

  Hej, och välkommen att signa upp dig till Ants nyhetsbrev! 👋

  Vi gillar att kunskapsdela och vill gärna göra det med dig! Om du signar upp på vårt nyhetsbrev kommer du en gång i månaden få ta del av våra bästa tips och insights om techrekrytering och techbranschen.

  Fyll i din mejladress så ses vi i inkorgen inom kort! ✉️

   Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.