IT Manager

En IT Manager har stort ansvar och inflytande över IT-avdelningen, vilket gör det viktigt att
rekrytering av en IT Manager sker på ett bra sätt för att få in rätt person i rollen. I Ants modell att
arbeta så tar vi först fram en kravprofil för rollen, för att sedan löpande under processen stämma av
med veckomöten så att vi går i mål med rätt kandidat. Att rekrytera en IT Manager är utmanande då
det är en bred roll där det även krävs en överblickande och ansvarstagande person. Kontakta oss om
du är i behov av att rekrytera en IT Manager.

Missa inte