Rekrytera DevOps

Rekrytera DevOps Specialist

På Ants jobbar vi med Talent Acquisiton på plats hos våra kunder och i kundens namn. Utifrån kundens specifika krav på kompetens och erfarenhet söker vi upp kandidater via olika sourcingkanaler, främst LinkedIn men även GitHub och Google Search och jobbar med tips både internt och externt. Finns behov av annonsering hjälper vi även till med det och ibland behöver kunden bara hjälp att screena CV i det egna rekryteringssystemet.

Eftersom Ants är nischade inom just tech-rekrytering och jobbar med alla typer av bolag på marknaden har vi alltid uppdaterad kunskap om tillgång och efterfrågan, lönenivåer och de senaste teknikerna. Tack vare detta har vi en unik kännedom om branschen, specifika roller och domäner. DevOps är ett av alla områden inom tech som vi rekryterar till och något som blivit ett allt större behov att fylla för många kunder. 

Vad gör en DevOps Specialist?

DevOps bygger på agil metodik och ett nära samarbete mellan utvecklingsteamet och IT Operations. Begreppet eller titlar med DevOps har inte funnits i mer än runt 8 år, varför det finns många som jobbar med samma uppgifter men under andra titlar (T.ex. Site Reliability Manager, Automation Engineer, Release Engineer etc.) Det är alltså en arbetsmetod där man slagit ihop Development och IT Operations och som är till för att effektivisera utvecklingscykeln på samma gång som features och uppdateringar levereras och buggar fixas kontinuerligt i linje med affärsmålen.

Det som karaktäriserar DevOps-arbete är att man sitter som spindeln i nätet med ansvar för infrastrukturen och utvecklingsprocesserna. Hur mycket Dev och hur mycket Ops en roll innefattar beror helt och hållet på företagets behov. Ett mindre företag har kanske flera mindre utvecklingsteam som DevOps Specialisten jobbar aktivt mot utifrån vilka som har störst behov, eller så är det ett större företag som har ett helt team av ”DevOps:are” med olika ansvarsområden, t.ex. bara för front- eller backend.

Infrastrukturen och servrarna sätts numera ofta upp i någon molnlösning som t.ex. AWS eller Google Cloud och brukar vara grundläggande i DevOps-arbetet eftersom det är där man samlar allt arbete. Man jobbar också med strukturer för/implementerar/ansvarar för CI (Continuous Integration) och CD (Continuous Devliery/Deployment), d.v.s jobbar med automatiserade integrationer, arbetsflöden och releaser. Exempel på verktyg som används för detta i kombination med varandra är; automations-servrar som Jenkins eller Teamcity, containerplattformar som Docker eller OpenShift och orchestration-verktyg som Ansible eller Kubernetes.

Då det som utvecklas behöver testas och gärna med automatiserade tester, är det inte ovanligt att den som jobbar med DevOps har kunskaper inom olika testramverk som t.ex. Selenium. Här kan det handla om att man har ansvar också för testmiljöerna och sätter upp övervakningssystem för detta där Nagios och Prometheus är exempel på sådana. Det mer ”Dev”-betonade kan innefatta att göra ändringar i kod, bygga microservices, skriva skript för tester etc. En duktig DevOps Specialist jobbar hands-on och lösningsfokuserat, har bred kunskap både i utvecklings- och driftarbete, kan prioritera och har en förmåga att se helheten.

Läs mer om DevOps

Behöver jag en DevOps specialist?

Att ha en effektiv och snabbföränderlig organisation blir allt viktigare, vilket gör att fler och fler företag behöver rekrytera en Devops-specialist. Ni kan vara i behov av att rekrytera en DevOps specialist om ni står inför utmaningar som:

· Det saknas kunskap om hur ni på bästa sätt ska jobba med automatiserade processer.

· Ni har en stor backlog och behöver avlastning vad gäller underhåll av plattformen.

· Hjälpa ditt företag att arbeta mer effektivt.

Läs mer om vårt sätt vid IT-rekrytering eller fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi er.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!