Executive Search

Executive Search är utmanande och det krävs en annan rekryteringsprocess och kunnande än vid ”vanliga” rekryteringar. Att hitta kandidater som både passar in i rollen och har rätt egenskaper är svårt och kräver special kompetens. Av den anledningen har Ants sedan många år tillbaka tagit fram tydlig och framgångsrik produkt för Executive Search.

Vid Executive search är det extra viktigt att det blir en lyckad rekrytering då de högre positionerna kan påverka vilken riktning företaget tar. För att lyckas krävs både ett stort nätverk inom branschen men även ett mer klassiskt uppsökande searcharbete där kandidater med rätt erfarenhet och kompetenser kontaktas. Vid denna första kontakt är det även här extra viktigt att formulera sig väl och trycka på rätt saker i sitt meddelande.

Några av våra kunder inom Executive Search

Framgångsrik Executive Search

Varför ska jag använda mig av ett rekryteringsföretag?

De företag som är framgångsrika har lyckats på grund av de har rätt personer på högre befattningar. En stor utmaning inom rekrytering är att inte använda sin magkänsla för att ta ett beslut. Det kan resultera i en dålig och dyr rekrytering. Det är svårt att göra en korrekt bedömning av kandidaten på magkänsla. Genom att använda sig av ett rekryteringsföretag får man expertisen inom Executive Search. En del av det är för att hitta rätt kandidater, men också hjälpen att ta rätt beslut och anställa rätt person.

Användning av case i Executive Search

Vid rekrytering till en högre befattning är ett case bra för att göra en rätt bedömning av kandidaterna i rekryteringsprocessen. Ett enklare exempel av ett case är att låta kandidaten presentera hur de tänker ta sig an och framgångsrikt göra sitt uppdrag. Har personen inte förmågan att övertyga rekryterande chef och ledning, kan man göra ett antagande att personen inte kommer kunna övertyga sina medarbetare. Därför är det bra för att se hur kandidaten kommer att prestera i sin framtida roll men likväl ge en försmak på vad tjänsten kommer att innebära.

Användning av personlighetstest

Att använda en personlighetstest är minst lika viktigt som ett case i en rekryteringsprocess. Genom frågor och påståenden får kandidaten beskriva sin personlighet som bedömds av vissa kriterier som kunden väljer och tycker är viktigt för rollen. Men det är viktigt att ett personlighetstest analyseras av en person med kunskap och utbildning inom området. Annars finns det en chans att testet kan skada mer än vad det gör nytta i processen. Därför är Ants en partner man kan lita på för att inte skada företagets rykte som arbetsgivare.

Hur lång tid tar en rekrytering med Ants?

En av Ants stora framgångar är att vi använder oss av nyckeltal för att utvärdera och säkerställa vår produkt gentemot kund. Det gör att vi hela tiden säkerställa att vi använder vår tid till rätt uppgifter och benchamarkar mot snittsiffror. En av det viktigaste parametern i en rekryteringsprocess är tid. Ants är av den anledningen alltid transparenta med hur lång en snittrekrytering tar och den siffran är 10 veckor. När kunden har det i åtanke har man gott om utrymme att rekrytera andra relevanta till roller som behövs när chefen är på plats. Om man väljer Ants som rekryteringspartner kan man också förvänta sig en lyckad tillsättning i över 90% av fallen, en riktigt bra siffra på en tuff marknad.

Executive Recruitment med Ants

Vilka roller faller under Executive Search?

Vi är nischade på rekrytering inom IT men vi jobbar brett med roller inom Executive Search med erfarenhet från många olika branscher. Exempel på roller som vi har rekryterat det senaste året:

  • Chief Digital Officer
  • Chief Technology Officer
  • Product Manager
  • Utvecklingschef
  • Teknikchef
  • Team Lead
  • Digitaliseringsansvarig
  • Head of Cyber Security
Executive Search med Ants

Lyssna när Ants Vice VD Carl-Johan Hamilton intervjuar Peter Vincent, Head of Connected Systems på Scania.

Vanligt förekommande frågor inom Executive Search

Vad är viktigt att tänka på vid Executive Search?

Den strategiska utmaningen då man söker operativ personal är att hitta och attrahera kandidater. I samband med chefsrekrytering är utvärderingsprocessen det viktigaste även om det självfallet alltid bör säkerställas att man får rätt ansökningar i samband med rekrytering.

Hur lyckas du med Executive Search?

Den största utmaningen att korrekt bedöma om en kandidat har de rätta egenskaperna för att bli en bra och framgångsrik chef. Det är viktigt att man har helt andra processer i Executive Search än vad som gäller i ”vanlig” rekrytering.

Behöver jag ta in experthjälp vid Executive Search?

En felrekrytering är dyrt i både tid och pengar. Av den anledningen är experthjälp viktigt för att lyckas, speciellt vid rekrytering av ledande personer.

Vilka är framgångsfaktorerna när man ska rekrytera en chef?

Lyckad chefsrekrytering kan delas upp i tre framgångsfaktorer: många bra kandidater, positiv kandidatupplevelse och en effektiv utvärderingsprocess.

Behöver du hjälp med Executive Search?

Missa inte