UX Designer

En UX-Designer arbetar brett och det är viktigt att man i en kravprofil definierar vad UX handlar om på just ditt företag.
Det finns flera olika delar inom UX Design; visuell design, interaktionsdesign, användbarhet, användarvänlighet, ergonomi, tillgänglighet och informationsarkitektur.
Det centrala i arbetet som UX Designer är generellt sett användarupplevelsen, d.v.s. hur vi som användare av en produkt eller ett system upplever den.

mobiltelefon och papper med ritad wireframe och penna

Rekrytera UX Designer

Att rekrytera UX Designer är som de allra flesta rollerna inom IT en utmaning där det inte längre räcker att lägga ut en annons och vänta på ansökningar. När vi på Ants har i uppdrag att rekrytera en UX Designer så börjar vi alltid med att ta fram en kravprofil tillsammans med kunden. Mycket kan hända under uppdragets gång varav vi arbetar agilt i vår rekrytering och varje vecka följer upp vart vi ligger till och om något nytt dykt upp till kravprofilen. Många företag är idag i behov av att rekrytera UX Designer men då det är en stor kompetensbrist i Sverige och de är få krävs ofta ett uppsökande och insäljande arbete för att lyckas i sin rekrytering av UX Designer.

Vad gör en UX Designer?

En UX-Designer arbetar brett och det är viktigt att man i en kravprofil definierar vad UX handlar om på just ditt företag. Det finns flera olika delar inom UX Design; visuell design, interaktionsdesign, användbarhet, användarvänlighet, ergonomi, tillgänglighet och informationsarkitektur. Det centrala i arbetet som UX Designer är generellt sett användarupplevelsen, d.v.s. hur vi som användare av en produkt eller ett system upplever den. Den ska vara smidig, enkel och uppmuntra till användning och här är ett välfungerande gränssnitt ofta avgörande. Det ska också leda till nytta för företaget. Syftet med produkten eller systemet och vad det är till för behöver klargöras och man behöver också ta reda på vad användarna vill ha, vad de upplever som problematiskt eller bra. Detta gör man genom User research, t.ex. fokusgrupper, workshops eller enkäter. Utifrån din User research jobbar man fram en prototyp som testas på användarna. Ibland finns det redan ett koncept som ska vidareutvecklas eller helt enkelt designas, ibland är det UX-designerns uppgift att ta fram även det. Också här jobbar man med user research för att få fram vad användarna tycker är viktigt. I vissa projekt jobbar man från tidig idé till färdig design med ansvar för hela processen och agerar kravställare mot IT. I andra projekt kanske man bara jobbar med wireframes och prototyper eller gör förbättringar. På vissa företag skiljer man mellan Service Design och UX-Design, där UX-Designern inte jobbar med konceptutveckling alls utan endast med användarupplevelsen och mer grafiskt. På mindre bolag är det vanligt att UX-Designern arbetar med både och medan det på andra bolag är mer uppdelat då man har fler personer som jobbar med produkten. Ofta jobbar man tillsammans med Service Designers, interaktionsdesigners, grafiska designers, AD och Produktägare.

Behöver jag en UX Designer?

Det kan finnas behov att rekrytera en UX Designer om du har behov av att att förbättra användarupplevelsen av din webbsida eller app, eller om det finns behov av att designa om en fysisk produkts display eller instrument- och kontrollpanel med mer. Rekrytering av UX Designer kan också behövas om du vill göra kunderna nöjda med användarupplevelsen eller vill skapa en design som lockar till sig nya kunder. Kontakta oss på Ants om du är i behov av att rekrytera en UX Designer.

Är du istället i behov av att rekrytera en Visual Designer?

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.


    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

    Läs mer