UX Designer

En UX-Designer arbetar brett och det är viktigt att man i en kravprofil definierar vad UX
handlar om på just den arbetsplatsen. Det finns flera olika delar inom UX Design; visuell
design, interaktionsdesign, användbarhet, användarvänlighet, ergonomi, tillgänglighet och
informationsarkitektur. Det centrala i arbetet som UX-Designer är generellt sett
användarupplevelsen (User Experience), d.v.s. hur vi som användare av en produkt (digital
eller fysisk) eller ett system, upplever den. Den ska vara smidig, enkel och uppmuntra till
användning och här är ett välfungerande gränssnitt ofta avgörande. Kontakta oss på Ants
om du är i behov att rekrytera en UX Designer.

Missa inte