Executive Recruitment

Executive Recruitment är rekrytering av centrala chefspositioner. Executive rekrytering inom tech och IT är sedan många år tillbaka en specialitet där Ants Tech Recruiters har omfattande erfarenhet. Våra chefsrekryterare har ett gediget nätverk och bra kontakt med IT-chefer och våra kanaler når effektivt ut mot målgruppen.

Sophie, Benjamin och Ludvig sitter i en soffa och pratar om Executive Recruitment

Vad är Executive Recruitment?

Executive Recruitment, eller ledande rekrytering, är en specialiserad form av rekrytering som fokuserar på att hitta och anställa högkvalificerade kandidater för ledande befattningar och chefsroller inom organisationer.

Denna process involverar att använda olika metoder och strategier för att hitta kandidater som inte bara besitter den tekniska kompetensen och erfarenheten som krävs för rollen, utan också de ledaregenskaper som behövs för att effektivt styra och leda företaget mot dess mål. Ledarrekrytering strävar efter att matcha de bästa talangerna med de mest lämpliga positionerna och är avgörande för att säkerställa långsiktig framgång och tillväxt inom organisationer.

Få rekryteringar är så avgörande som när man rekryterar chefer. Tidshorisonten på ROI är långt fram och en felrekrytering får följdverkningar i organisation, kultur och planering som i stort sett är reversibla. Förmågan att rekrytera rätt management är en avgörande framgångsfaktor oavsett om vi prata generellt eller specifikt inom IT och tech.

Innehållsförteckning

Executive Recruitment är vårt snabbast växande affärsområde

På senare år har Ants Tech Recruiters även isolerat tagit fram en ren Executive Recruitment-modell. Vi märkte att vi ofta fick in uppdrag gällande ledande roller, och att vi lyckades väldigt bra i dessa uppdrag. Det fanns, och finns fortfarande, ett stort värde i att vi har rötterna inom tech. Det var då vi valde att starta Ants Executive, för att kunna fokusera ännu mer på rekrytering av ledande roller i techbranschen.

Likheter mellan Executive Recruitment och IT-rekrytering

IT-rekrytering och rekrytering inom tech har länge varit så utmanande att avancerade och ambitiösa tillvägagångssätt har varit en förutsättning för framgångsrika rekryteringsprojekt. Ants har sedan många år en marknadsledande leveransnivå på 92,5% vad gäller att rekrytera programmerare och utvecklare.

Mycket av det som utgör vår modell inom IT och tech kommer till stor nytta i samband med just Executive Recruitment. Självklart gäller det i synnerhet när vi rör oss inom IT och tech där vi rekryterar de största volymerna.

Men även på ett mer generellt plan är likheterna många mellan Executive rekrytering och IT- rekrytering, bland annat:

  • Förmågan att få rätt kandidater intresserade av tjänsten är avgörande.
  • Kandidatupplevelsen bör vara personlig och i relation med rekryterande part. Upplevelsen att gå via rekryteringbolag skapar distans om inte samarbetet sker inhouse.
  • Viktigaste utvärderingsverktyget kretsar kring ett eller flera case.
Två personer från Ants Executive sitter och arbetar vid sina laptops med Executive Recruitment.

Chefsnätverk viktigt inom Executive Recruitment

En chefsrekryterare bör ha ett omfattande nätverk av bland annat chefer. Trots detta är det avgörande att man även har starka strategier för att få ”kalla” kontakter att bli intresserade av chefstjänsten.

Ants chefsrekryterare har ett omfattande nätverk inom IT-management. Likväl kommer ständigt nya ledare till och ofta efterfrågas även duktiga utvecklare i chefstjänster. Det blir därav otillräckligt att endast jobba med befintliga kontakter vid Executive Rekrytering. Precis som är fallet generellt vad gäller rekrytering inom IT och tech bygger även Executive Recruitment på att man har strategier som säkerställer kandidatflödet.

Executive Recruitment bygger på att man säkerställer rätt kandidater in i rekryteringsprocessen.

Executive Search

Kortfattat kommer bra kandidater från tre kanaler där den viktigaste inom Executive Recruitment är Executive Search. De andra två är riktad annonsering i sociala medier samt kontaktnät anpassat till rekrytering. Executive Search är ett tidskrävande arbete och det är viktigt att man har förutsättningar att bedriva detta personligt mellan kandidater och arbetsgivare samt med framgångsrika formuleringar.

Executive rekrytering bygger på att man säkerställer rätt kandidater in i rekryteringsprocessen. Ofta är det viktigt att man har en bred strategi och kontaktar många kandidater även när man arbetar med Executive rekrytering. Att endast förlita sig på personliga nätverk är otillräckligt speciellt när man rekryterar chefer då kandidatunderlaget är stort.

Det är även av högsta vikt att arbete med aktuella data och profiler då det inom IT och tech kommer ofta framgångsrika ledare från tekniksidan och det gör att sökstrategier bör inkludera strategier som fångar in kandidater som är relevanta utifrån erfarenheter som ligger någorlunda nära i tiden.

Annonsering inom Executive Recruitment

Kärnan i vår Executive Recruitment är proaktiv rekrytering. Det innebär att vi aktivt kontaktar och bearbetar relevanta nätverk för den specifika rollen. Målgruppsanpassade annonseringspaket kan dock vara ett värdefullt tillägg för att dra till sig fler potentiella kandidater. Annonsering är fortfarande en viktig del av Executive Recruitment. En välplanerad annons och marknadsföringsstrategi stärker inte bara erat arbetsgivarvarumärke, utan fungerar också som en extra kanal för att hitta rätt kandidat.

För att lyckas med annonsering av ledarroller krävs en genomtänkt bild och en gemensam vision. Det handlar om att skapa ett budskap som speglar företaget och rollen. Målet med annonseringen är att nå rätt personer med ett äkta och relevant budskap, precis som med Executive Search.

Stina och Aran diskuterar Executive Recruitment på en workshop.

Case

En viktig del i rekryteringsprocessen för att säkerställa framgång för alla inblandade är att genomföra caseintervjuer. Där kan kandidaternas praktiska och analytiska förmågor visas i scenarier som speglar verkligheten.

Vanligtvis innebär detta att kandidaten, någon gång mitt i processen, får tillgång till en casebeskrivning. Den bör ge kandidaten rätt förutsättningar att förbereda sig och skapa underlag för en effektiv caseintervju. Där får kandidaten reflektera över nuvarande utmaningar och möjligheter. Detta steg bidrar till en mer grundlig utvärdering och underlättar beslutsfattandet för både rekryterare och kandidat när det gäller anställning och passform för rollen.

På Ants Executive har vi en omfattande erfarenhet av att skapa skräddarsydda caseunderlag som passar våra kunders unika verksamheter. Detta garanterar att du som kund får möjlighet att utvärdera de mest relevanta kandidaterna i en miljö som är anpassad efter de specifika utmaningar och möjligheter som rollen innebär. Vi erbjuder även stöd i form av intervjucoachning under detta avgörande skede i processen.

Läs mer om Ants modell för IT-rekrytering.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!