Executive Recruitment

Executive Recruitment Stockholm är rekrytering av centrala chefspositioner. Executive rekrytering inom tech och IT är sedan många år tillbaka en specialitet där Ants Tech Recruiters har omfattande erfarenhet. Våra chefsrekryterare har ett gediget nätverk och bra kontakt med IT-chefer och våra kanaler når effektivt ut mot målgruppen.

Vad är Executive Recruitment?

Få rekryteringar är så avgörande som när man rekryterar chefer. Tidshorisonten på roi är långt fram och en felrekrytering får följdverkningar i organisation, kultur och planering som i stort sett är reversibla. Förmågan att rekrytera rätt management är en avgörande framgångsfaktor oavsett om vi prata generellt eller specifikt inom IT och tech.

Ants har mångårig erfarenhet av Executive Recrutiment. I början var det just chefsrekrytering nära tech och IT dvs. nära tekniken och utvecklingsavdelningen som var vanligt förekommande. Men ju mer erfarenhet våra chefsrekryterare får desto oftare rekryterar vi även positioner på högre nivå.

Executive Recruitment med Ants

Executive Recruitment är vårt snabbast växande affärsområde

På senare år har Ants Tech Recruiters även isolerat tagit fram en ren Executive Recruitiment modell. Nu har vi kommit så långt att vi påbörjar lancering av Executive Recruitment som eget affärsområde.

Vilka likheter finns i Executive rekrytering i jämförelse med IT-rekrytering?

IT-rekrytering och rekrytering inom tech har länge varit så utmanande att avancerade och ambitiösa tillvägagångssätt har varit en förutsättning för framgångsrika rekryteringsprojekt. Ants har sedan många år en marknadsledande leveransnivå över 96% vad gäller att rekrytera programmerare och utvecklare.

Mycket av det som utgör vår modell inom IT och tech kommer till stor nytta i samband med just Executive Recruitment. Självklart gäller det i synnerhet när vi rör oss inom IT och tech och även i Stockholm där vi rekryterar de största volymerna. Men även på ett mer generellt plan är likheterna många mellan Executive rekrytering och IT- rekrytering.

-Förmågan att få rätt kandidater intresserade av tjänsten är avgörande.-Kandidatupplevelsen bör vara personlig och i relation med rekryterande part. Upplevelsen att gå via rekryteringbolag skapar distans om inte samarbetet sker inhouse.
-Viktigaste utvärderingsverktyget kretsar kring ett eller flera case.

Chefsnätverk viktigt inom Executive Recruitment

En chefsrekryterare bör ha ett omfattande nätverk bland Stockholms chefer. Trots detta är det avgörande att man även har starka strategier för att få ”kalla” kontakter att bli intresserade av chefstjänsten.

Ants chefsrekryterare har ett omfattande nätverk inom IT-management i Stockholm. Likväl kommer ständigt nya ledare till och ofta efterfrågas även duktiga utvecklare i chefstjänster. Det blir därav otillräckligt att endast jobba med befintliga kontakter vid Executive Rekrytering. Precis som är fallet generellt vad gäller rekrytering inom IT och tech bygger även Executive Recruitment på att man har strategier som säkerställer kandidatflödet.

Executive Search

Kortfattat kommer bra kandidater från tre kanaler där den viktigaste inom Executive Recruitment är Executive Search. De andra två är riktad annonsering i sociala medier samt kontaktnät anpassat till rekrytering i Stockholm. Executive Search är ett tidskrävande arbete och det är viktigt att man har förutsättningar att bedriva detta personligt mellan kandidater och arbetsgivare samt med framgångsrika formuleringar.

Executive Recruitment bygger på att man säkerställer rätt kandidater in i rekryteringsprocessen. Ofta är det viktigt att man har en bred strategi och kontaktar många kandidater även när man arbetar med Executive rekrytering. Att endast förlita sig på personliga nätverk är otillräckligt speciellt när man rekryterar chefer i Stockholm då kandidatunderlaget är stort.

Det är även av högsta vikt att arbete med aktuella data och profiler då det inom IT och tech kommer ofta framgångsrika ledare från tekniksidan och det gör att sökstrategier bör inkludera strategier som fångar in kandidater som är relevanta utifrån erfarenheter som ligger någorlunda nära i tiden.

Executive Recruitment bygger på att man säkerställer rätt kandidater in i rekryteringsprocessen.

Annonsering inom Executive Recruitment

Annonsering som kanal har utvecklats otroligt mycket de senaste åren. I takt med utvecklingen inom sociala medier har även möjligheter till träffsäker annonsering vid Executive rekrytering vuxit fram. Big Data i sociala medier ger förutsättningar att rikta budskap träffsäkert mot olika typer av målgrupper.
Numer är annonsering en av de viktigaste kanalerna under förutsättning att budskap, bilder och filmer a/b-testas mot målgruppen så att annonseringen sker kostnadseffektivt med hög konverteringsgrad.

Annonsering bra för chefsrekryteringar

Case i samband med Executive rekrytering

En av de viktigaste utvärderingsverktygen för rekryteringar i Executive rekrytering är ett bra Case. Rätt utformat ger det kandidaten en god känsla av vad som förväntas av anställningen samt hur intressant chefspositionen är. Då är det viktigt att caset är framtaget unikt för just denna rekrytering. Att lägga mycket jobb på att få till ett bra case betalar sig i form av mer intresserade kandidater samt ett mer korrekt utvärderingsunderlag vid Executive recruitment.

Läs mer om Ants modell för IT-rekrytering.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.


    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

    Läs mer