Executive Recruitment

Executive Recruitment Stockholm är rekrytering av centrala chefspositioner. Executive Recruitment inom IT är sedan många år tillbaka en specialitet där Ants Tech Recruiters har omfattande erfarenhet. Speciellt gäller det i Stockholm men även Göteborg och Malmö. Våra chefsrekryterare har ett gediget nätverk och bra kontakt med IT-chefer och våra kanaler når effektivt ut mot målgruppen.

Vad är Executive Recruitment?

Få rekryteringar är så avgörande som när man rekryterar chefer. Tidshorisonten på roi är långt fram och en felrekrytering får följdverkningar i organisation, kultur och planering som i stort sett är reversibla. Förmågan att rekrytera rätt management är en avgörande framgångsfaktor oavsett om vi prata generellt eller specifikt inom IT och tech.

Ants har mångårig erfarenhet av Executive Recrutiment. I början var det just chefsrekrytering nära tekniken och utvecklingsavdelningen som var vanligt förekommande. Men ju mer erfarenhet våra chefsrekryterare får desto oftare rekryterar vi även positioner på högre nivå.

På senare år har Ants Tech Recruiters även isolerat en ren Executive Recruitiment modell. Nu har vi kommit så långt att vi påbörjar lancering av Executive Recruitment som eget affärsområde.

Vilka likheter finns inom Executive Recruitment i jämförelse med IT-rekrytering?

IT-rekrytering och rekrytering inom tech har länge varit så utmanande att avancerade och ambitiösa tillvägagångssätt har varit en förutsättning för framgångsrika rekryteringsprojekt. Ants har sedan många år en marknadsledande leveransnivå över 96% vad gäller att rekrytera programmerare och utvecklare. Mycket av det som utgör vår modell inom IT och tech kommer till stor nytta i samband med just Executive Recruitment. Självklart gäller det i synnerhet när vi rör oss inom IT och tech och även i Stockholm där vi rekryterar de största volymerna. Men även på ett mer generellt plan är likheterna många mellan chefsrekrytering och IT- rekrytering.

-Förmågan att få rätt kandidater intresserade av tjänsten är avgörande.

-Kandidatupplevelsen bör vara personlig och i relation med rekryterande part. Upplevelsen att gå via rekryteringbolag skapar distans om inte samarbetet sker inhouse.

-Viktigaste utvärderingsverktyget kretsar kring ett eller flera case.

Chefsnätverk viktigt inom Executive Recruitment Stockholm

En chefsrekryterare bör ha ett omfattande nätverk bland Stockholms chefer. Trots detta är det avgörande att man även har starka strategier för att få ”kalla” kontakter att bli intresserade av chefstjänsten.

Ants chefsrekryterare har ett omfattande nätverk inom IT-management i Stockholm. Likväl kommer ständigt nya ledare till och ofta efterfrågas även duktiga utvecklare i chefstjänster. Det blir därav otillräckligt att endast jobba med befintliga kontakter. Precis som är fallet generellt vad gäller rekrytering inom IT och tech bygger även Executive Recruitment på att man har strategier som säkerställer kandidatflödet.

Executive Search

Kortfattat kommer bra kandidater från tre kanaler där den viktigaste inom Executive Recrutment är Executive Search. De andra två är riktad annonsering i sociala medier samt kontaktnät. Executive Search är ett tidskrävande arbete och det är viktigt att man har förutsättningar att bedriva detta personligt mellan kandidater och arbetsgivare samt med framgångsrika formuleringar.

Annonsering inom Executive Recruitment

Annonsering som kanal har utvecklats otroligt mycket de senaste åren. I takt med utvecklingen inom sociala medier har även möjligheter till träffsäker annonsering vuxit fram. Numer är annonsering en av de viktigaste kanalerna under förutsättning att budskap, bilder och filmer a/b-testas mot målgruppen så att annonseringen sker kostnadseffektivt med hög konverteringsgrad.

Läs mer om Ants Executive Search

https://ants.se/executive-search-stockholm/

Här kan du läsa mer övergripande om Rekrytering.

https://en.wikipedia.org/wiki/Recruitment

Läs mer om Ants modell för IT-rekrytering här:

https://ants.se/it-rekrytering/

Missa inte