IT-rekrytering Malmö

Ants Tech Recruiters har öppnat Ants IT-rekrytering Malmö. Vår verksamhet är huvudsakligen rekrytering av IT-specialister och utvecklare. Idag får vi allt oftare har vi uppdrag i Malmöregionen och då är vår lokala närvaro viktig.

Ants jobbar med copywriting och techrekrytering

IT-rekrytering Malmö och rekrytering av specialister

 

Till oss vänder man sig speciellt för att hitta kompetenser det idag råder brist på. Rekrytera är alltid viktigt och utmanande men när det gäller bristroller blir det viktigt att man har ett anpassat arbetssätt för att lyckas.
Oavsett om du vill att vi tar ansvar för hela din process eller om du endast vill ha hjälp med vissa delar så har vi upplägg som passar dig. Du kan även hyra personal av oss som du kan anställa i ett senare skede om så önskas.

IT-rekrytering i Malmö

Anpassa din rekrytering för att lyckas i Malmö

Rekryteringsföretag finns det många. I takt med att det blivit allt större personalbrist inom IT-branschen har rekrytering blivit både en mer komplicerad och en mer avgörande del av företagens kompetensförsörjning. Speciellt gäller detta för utvecklings- och driftavdelningar. IT-rekrytering Malmö är utmanande och tiden då det räckte med att lägga ut en annons och intervjua sökanden är sedan länge förbi. Idag krävs en ordentlig insats för att hitta personer som kan uppfylla kravprofilen. Rekrytering i Malmö kräver också god lokalkännedom.

Ants Tech Recruiters är specialiserade på rekrytering av framförallt utvecklare och drifttekniker och våra processer, nätverk och verktyg utvecklas ständigt för att lösa våra kunders behov trots de utmanande förutsättningarna. När vi för några år sedan var mer generella tillsatte vi drygt hälften av de efterfrågade resurserna inom de mest utmanande kompetensområdena. Idag tillsätter vi över 96% av våra uppdrag vilket är en direkt följd av vår specialisering.

Malmö är som Sveriges tredje största stad en viktig marknad för Ants och vi har för avsikt att satsa än mer lokalt framöver. Våren 2021 startade vi upp på riktigt och idag hittar ni oss på Malmöhusvägen 1.

IT-rekrytering Malmö
Ants kontor på Malmöhusvägen 1.

Rekryteringsprocessen

Vi utvecklar kontinuerligt våra processer, metoder och verktyg inom IT-rekrytering Malmö. Nedan har vi lyft fram några exempel på olika steg i rekryteringsprocessen som kan inkluderas i våra uppdrag:

Kravanalys

Innan vi kan påbörja processen att attrahera kandidater så inventerar vi ditt behov och upprättar en kravprofil. Viktiga diskussionsområden är hur kraven ser ut för tjänsten, vilka kompetenser och erfarenheter som är meriterande samt vilka lönenivåer som kan vara aktuella. Vi hjälper dig även att stämma av dina behov mot förutsättningarna att attrahera rätt kompetens samt har insikter i hur löneläget ser ut för intressanta kandidater.

Ibland leder kravanalysen till insikter om att ni behöver fatta beslut kring teknikval eller organisation inför rekryteringen och då kan vi stötta med relevant konsultexpertis innan rekryteringen påbörjas.

 

Processen för IT-rekrytering Malmö

Tillsammans beslutar vi om en intervju- och screeningprocess för varje rekrytering. Vilka utvärderingsmoment bör ingå och vilka är beslutsfattare i rekryteringsprocessen? Många av våra kunder har en tydlig bild av hur de vill utvärdera kandidaterna men vissa vill ha hjälp med att utforma processen. Vi stöttar med allt ifrån utformandet av tekniska case till intervjumallar, personlighetstester och logiska/analytiska tester. Vårt mål är att du efter en rekryteringsprocess med oss ska ha satt en struktur för hur ni ska rekrytera framöver.

Annonsering

Idag attraheras ca 20 % av de kandidater som vi tillsätter via annonser. Annonser är med andra ord sällan nog att attrahera de kandidater man vill få tillgång till för en lyckad rekryteringsprocess. Även om annonser sällan är nog är det ändå en viktig del som det är värt att lägga fokus på. Vi hjälper dig välja rätt annonsplatser och utformning för att skapa ett informationsmaterial som är användbart under processen och framöver.

Talent Acquisition Consultant

Våra TACs kontaktar kandidater på alla möjliga tänkbara sätt i alltifrån nischade kanaler till självklara nätverk som Linkdin eller GitHub. Ants Tech Recruiters har i dagsläget 15 Researchers som är specialiserade på search av utvecklare och drifttekniker. Tillsammans utvecklar de kontinuerligt och sina verktyg för att hålla sig ajour angående vilka nätverk som för stunden är mest relevanta för olika typer av kompetenser och roller.

Talent Acquisition Manager

Alla våra TAMs är seniora Inom IT-rekrytering och har en gedigen erfarenhet av att intervjua och rekrytera utvecklare och tekniker. Ofta får våra rekryteringskonsulter stort ansvar hos våra kunder då de tillför ett initierat perspektiv om vad som krävs för att lyckas med rekryteringar trots att bristen på kompetens är så uppenbar. Små detaljer kan göra stor skillnad och det är därför viktigt att alla delar i rekryteringsprocessen utvärderas under arbetets gång. I syfte att kontinuerligt utveckla processen har vi med våra kunder avstämningsmöten en gång i veckan där rekryteringskonsult och researcher deltar.

Referenstagning

Vi är vana att ta referenser och vet var kryphålen kan finnas. Referenstagning är mycket svårare än vad man kan tro och en avgörande del för en grundlig rekrytering.

Second Opinion

Att driva en rekryteringsprocess kan vara omfattande och tidskrävande. Second Opinion är alternativet för dig som befinner dig i slutskedet av en rekryteringsprocess och vill säkerställa att du väljer rätt person att anställa bland flera slutkandidater.
Vår Second Opinion genomförs av seniora rekryteringskonsulter som utvärderar kandidaterna med hjälp av vetenskapliga test och verktyg för personbedömning. Låt oss hjälpa dig att utmana din magkänsla!

Employer Branding

Du har ett varumärke som arbetsgivare, ditt ”Employer Brand”. Det är en av de viktigaste faktorerna när du vill locka talanger till din organisation. Arbetsgivare har mycket att vinna på att jobba med Employer Branding. Ants Tech Recruiters har omfattande erfarenhet att kartlägga fördelar och nackdelar med en arbetsplats. Ofta leder vårt arbete till att lyfta fram fördelar som tidigare kommunicerats otydligt samt att eventuella nackdelar hanteras klokt. På så vis ökar intresset märkbart bland intressanta sökanden. Vår specialisering gör att vi har en initierad bild av vad utvecklare och drifttekniker värdesätter när de söker ett nytt jobb, ofta handlar det om faktorer som våra kunder tidigare inte uppmärksammat.

När en kartläggning är genomförd ser man över alla kontaktytor som man har mot potentiella arbetstagare, exempelvis:
• Hur utformas annonsering av en tjänst?
• Hur bemöts man när man söker ett jobb på er hemsida eller via mejl?
• Hur formuleras kontakterna med eventuella kandidater i en searchprocess?
• Hur utformas en intervju?
• Hur presenteras arbetsplatsen för en kandidat?

IT-rekrytering Malmö med Ants

IT-rekrytering Malmö (Specialistområden)

Ants Tech Recruiters är specialiserade inom utveckling och drift. Utvecklings- och driftavdelningar är idag ofta uppbyggda av specialister snarare än generalister. För att tillsätta specialister krävs erfarenhet och kompetens från branschen. Ants är nischade och ledande inom att korrekt matcha behov mot rådande tillgång på kandidater.

Specialister snarare än generalister

Utvecklings- och driftavdelningar är idag ofta uppbyggda av specialister snarare än generalister. För att tillsätta specialister krävs erfarenhet och kompetens från branschen. Ants är nischade och ledande inom att korrekt matcha behov mot rådande tillgång på kandidater. Vi är väl insatta i vilka metoder, roller och funktioner som tillämpas i branschen och hur man normalt organiserar sig. Våra egna processer är speciellt framtagna för de förutsättningar som gäller när man vill attrahera, bedöma och tillsätta utvecklare och drifttekniker.

Vilken kompetens söker ni?

• System development
• IT Specialists
• Operations & Network/Infrastructure
• IT Management
• Testare

Ifall kompetensen du är ute efter inte är nämns ovan är du väldigt välkommen att ta kontakt med oss. Vi kan tillsammans definiera ditt behov, bedöma tidsåtgången för en rekrytering och diskutera hur en lämplig searchprocess skulle vara utformas.

Executive Search Malmö

Chefsrekrytering är ett område som ofta förutsätter god erfarenhet och lokalkännedom. Ants har sedan länge varit främst inom rekrytering av IT-chefer och management inom IT. CTO, CIO, COO, techlead, utvecklingschef, teknikchef och liknande roller är alla en del av vårt basutbud. På senare år har vi fått förtroendet allt oftare att även rekrytera tyngre chefer högre upp i hierarkin och ibland även chefsroller och executive roller som inte är IT och technära. Därav har vi tagit fram Ants Executive Search i Malmö som är ett tillvägagångssätt som passar tunga Executive rekryteringar.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar med IT-rekrytering och IT-rekrytering Malmö. Fyll i formuläret längst ned på sidan så kontaktar vi dig!

IT-rekrytering Malmö

Vanligt förekommande frågor om IT-rekrytering Malmö

Är det svårt att rekrytera inom IT i Malmö?

Förr var det enklare att rekrytera inom IT i Malmö jämfört med Stockholm och Göteborg. De senaste åren har vi märkt att kompetensbristen även satt sina spår på Malmö och att det blivit allt svårare att lyckas.

Hur lyckas man med IT-rekrytering i Malmö?

För att lyckas krävs det att först och främst hitta kandidaterna med rätt kompetens för tjänsten. Exakt vad som är speciellt med företaget och varför man ska jobba där måste sedan kommuniceras ut direkt vid den första kontakten.

Går det att mäta IT-rekrytering i Malmö?

Ja. Genom att mäta till exempel svars- och intressefrekvens går det att se hur IT-rekrytering skiljer sig i Malmö mot resten av Sverige. Det går även att i ett rekryteringsprojekt se avvikelser och arbeta agilt för att nå slutmålet med en lyckad rekrytering.

Måste jag ta in experthjälp för att lyckas?

I och med att IT-rekrytering har blivit allt mer utmanande i Malmö kan det vara bra att ta in en specialiserad rekryteringbyrå mot IT. De duktigaste IT-talangerna har ofta redan bra arbeten och får meddelanden från rekryterare varje dag.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 


  Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

  Läs mer

  Hej, och välkommen att signa upp dig till Ants nyhetsbrev! 👋

  Vi gillar att kunskapsdela och vill gärna göra det med dig! Om du signar upp på vårt nyhetsbrev kommer du en gång i månaden få ta del av våra bästa tips och insights om techrekrytering och techbranschen.

  Fyll i din mejladress så ses vi i inkorgen inom kort! ✉️


   Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.