Backendutvecklare

Rekrytering av backendutvecklare är som de flesta andra roller inom IT en utmaning då bristen på
utvecklare i Sverige är stor. En backendutvecklare arbetar med det på baksidan av programvaran

eller hemsidan som inte synd för användaren. Några vanliga programspråk som används är C#, .Net
och Java. Kontakta oss på Ants om ditt företag är i behov av att rekrytera en Backendutvecklare.

Missa inte