Backendutvecklare

Rekrytera Backendutvecklare

För att en hemsida eller mjukvara ska fungera behöves ofta backendutvecklare som kan utveckla den kod som ligger till grund för att göra sidan funktionell. 

Rekrytering av backendutvecklare kan vara svårt då det är en roll många företag är i behov av för att kunna utveckla sina system. Vi på Ants har en god erfarenhet av att rekrytera backendutvecklare där vi genom vårt sätt att arbeta med IT-rekrytering . Vi håller oss konstant uppdaterade om vilka tekniker och språk som gäller och vi gör ett noggrant searcharbete på flera olika forum där vi vet att backendutvecklarna befinner sig.

Vad gör en backendutvecklare?

Backendutvecklare kodar det du inte ser på en hemsida. Klickar du på en knapp eller länk på en hemsida är det backendutvecklare som programmerat vart du hamnar när du klickar på just den knappen eller länken. Backendutvecklare är en ganska bred roll och därför är det vanligt att i större projekt anställa fler backendutvecklare i ett team. Genom att rekrytera backendutvecklare kan ditt företag få hjälp med att utveckla system, databaser eller med serverhantering men även se till att regelbundet uppdatera och justera systemen så att allt fungerar.

För backendutveckling används språk såsom Java, Scala, C# och .NET. Dessa språk medför även olika ramverk och gränssnitt att arbeta i.

Ants gjorde under våren 2020 ett samarbete med SALT där deras elever förklarade tech-begrepp. Här förklarar Douglas vad backend är. 

Behöver jag en backendutvecklare?

En anledning till att rekrytera backendutvecklare är vid behovet av att utveckla system eller i koppling till databas- eller serverhantering. Då backendutveckling sker genom många olika teknologier, kan det vara värt att fundera på om ni är ute efter att anställa en backendutvecklare med kompetens inom en viss teknologi, eller om ni vill anställa någon med bredd inom många olika teknologier. Kontakta oss på Ants om du är i behov av att rekrytera backendutvecklare. 

Är du istället i behov av att rekrytera Frontendutvecklare?

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.


    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

    Läs mer