Executive Recruitment Malmö

Vi på Ants har många års erfarenhet av Executive Recruitment inom IT och tech, där våra chefsrekryterare har utvecklat ett gediget nätverk och god kontakt med IT-chefer. Genom att sourca kandidater som besitter rätt kompetens och erfarenhet kan vi hjälpa er att rekrytera högt uppsatta chefsroller i Malmö.

Två anställda från Ants föreläser om Executive Search i Stockholm. De har en Tv bakom sig där de har en presentation.

Vad är Executive Recruitment?

Executive Recruitment handlar om chefsrekrytering och bygger på att säkerställa rätt kandidater in i rekryteringsprocessen. Ett tydligt resultat på det man investerar in i rekryteringen ligger oftast långt fram i tiden. Detta resulterar i att en felrekrytering kan leda till negativa följder för organisationen, företagskulturen och planering. Därför är det väldigt viktigt att ett bolags Executive Recruitment genomförs på ett genomarbetat och framgångsrikt sätt.

Ants Tech Recruiters har gedigen erfarenhet av Executive Recruitment och kan hjälpa organisationer att rekrytera chefer inom tech och IT. Både chefspositioner inom teknik- och utvecklingsavdelningen men även på högre nivåer. Genom vår sourcing kan vi hitta kandidater som sitter på rätt kompetens och erfarenhet.

Executive Recruitment i Malmö

Executive Recruitment i Malmö är vårt snabbast accelererande affärsområde

Efter många års arbete med chefsrekrytering har Ants utvecklat en Executive Recruitment modell. Vi har nu kommit så långt att vi påbörjar en lansering av Executive Recruitment i Malmö som ett eget affärsområde.

Vad är skillnaden mellan Executive Recruitment och IT-rekrytering?

I takt med att kompetensbristen ökat har det blivit allt tydligare vad organisationer behöver hjälp med inom rekrytering. IT-rekrytering i Malmö är utmanande och tiden då det räckte med att lägga ut en annons och intervjua sökanden är sedan länge förbi. Det krävs nu en gedigen insats för att hitta personer som kan uppfylla kravprofilen. Rekrytering i Malmö kräver även en lokalkännedom.

Ants har under flera års tid haft en marknadsledande leveransnivå över 96%  kopplat till rekrytering av programmerare och utvecklare. Vår Executive Recruitment i Malmö kan dra stor nytta av vår etablerade modell inom IT och tech. Dels eftersom affärsmodellen rör sig inom IT och tech. Men även på ett mer generellt plan är likheterna många mellan chefsrekrytering och IT-rekrytering.

Några likheter mellan Executive rekrytering och IT-rekrytering:

  • Förmågan att attrahera rätt kandidat för tjänsten är avgörande.
  • Kandidatupplevelsen bör vara personlig och i relation med rekryterande part. Upplevelsen att gå via rekryteringsbolag skapar distans om inte samarbetet sker inhouse.
  • Det mest centrala utvärderingsverktyget kretsar kring ett eller flera case.

Executive Recruitment bygger på att säkerställa rätt kandidater in i rekryteringsprocessen.

Ants Executive Recruitment modell i Malmö

Inom vår Executive Recruitment modell finns det fyra stycken moment vi jobbar med för att genomföra framgångsrika chefsrekryteringar. Dessa moment är chefsnätverk, Executive search, annonsering och case.

1. Vikten av ett brett chefsnätverk

För oss på Ants är det viktigt att våra chefsrekryterare bibehåller och skapar ett omfattande nätverk bland IT-management i Malmö. Emellertid är det avgörande att man även har starka strategier för att få ”kalla” kontakter att bli intresserade av chefstjänsten. Nya ledare tillkommer kontinuerligt och efterfrågan efter duktiga utvecklare i chefstjänster ökar. Det är därför viktigt att parallellt som man upprätthåller det nätverk man har, implementerar och utför bra strategier för att säkerställa kandidatflödet och genomföra en framgångsrik Executive Recruitment i Malmö.

2. Executive Search

Executive Search är den viktigaste kanalen inom Executive Recruitment i Malmö som vi på Ants använder för att hitta bra kandidater. Denna kanal kräver mycket tid och det är av största vikt att våra chefsrekryterare har rätt förutsättningar att bedriva detta personligt mellan kandidater och arbetsgivare.

Som chefsrekryterare kan man inte enbart förlita sig på sitt personliga nätverk, eftersom att kandidatunderlaget i Malmö är stort. För att säkerställa rätt kandidater in i rekryteringsprocessen är det viktigt att ha en bred strategi och kontakt med många kandidater. Något som är viktigt för både vår generella IT-rekrytering såväl som för när vi rekryterar högre positioner.

Det är även relevant att arbeta med aktuell data och profiler, eftersom framgångsrika ledare inom IT och tech ofta kommer från tekniksidan. Detta gör att strategin för Executive Search bör innehålla tillvägagångssätt som attraherar kandidater med relevanta erfarenheter som ligger någorlunda nära i tiden.

3. Annonsering

I samband med utvecklingen av sociala medier har även möjligheter till träffsäker annonsering vuxit fram, något som vi på Ants ser som en fördel att använda inom Executive Recruitment i Malmö. Big Data i sociala medier ger förutsättningar att rikta nischade budskap mot olika typer av målgrupper.

Numera är annonsering en av de viktigaste kanalerna under förutsättning att budskap, bilder och filmer A/B-testas mot målgruppen. Detta gör att annonseringen sker kostnadseffektivt med hög konverteringsgrad.

4. Case i samband med chefsrekrytering på hög nivå

Att utveckla ett bra case är en av de viktigaste utvärderingsverktygen för Executive Recruitment i Malmö. Genom ett genomarbetat och unikt case, får kandidaten en god uppfattning av vad som förväntas av anställningen samt hur intressant chefspositionen är. Att lägga mycket tid och arbete på att skapa ett bra case ger tillbaka i form av mer intresserade kandidater samt ett mer korrekt utvärderingsunderlag.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!