Utvecklingschef

Rekrytera utvecklingschef med Ants Tech Recruiters

Rekrytera utvecklingschef

Att rekrytera en utvecklingschef är utmanande då det är många parametrar som ska stämma överens. Kombinationen av erfarenhet, ledarskap och teknik kan vara svår att hitta. För att lyckas är det viktigt att hitta vad som sticker ut med företaget, och använda det i sitt kontaktarbete mot relevanta profiler. Ants metod vid rekrytering av utvecklingschef är väl beprövad och vår statistik visar att den fungerar.

Vid rekrytering av en ny utvecklingschef är det extra viktigt att vara noggrann och verkligen få in rätt person. Personen som rekryteras kommer ha stora möjligheter att styra utvecklingen av hela bolaget. En utvecklingschef har ofta ansvar över vilken teknik som ska användas och ett övergripande ansvar över hela utvecklingsavdelningen. Därtill kommer även personalansvar och beslut om framtida rekryteringar. I och med svårigheterna i att rekrytera inom IT idag kommer utvecklingschefen kunna påverka mycket i hur bolaget ska arbeta med att båda rekrytera och behålla den kompetens som finns på bolaget idag.

Rekrytera Utvecklingschef med Ants

Hur lyckas man rekrytera en Utvecklingschef?

För att lyckas med att rekrytera utvecklingschef så krävs det en gedigen rekryteringsprocess och ett starkt samarbete i teamet. Ants modell går ut på att efter ett kravprofilsmöte av rollen börja ett tidskrävande uppsökande arbete av kandidater. Vi arbetar datadrivet och vet att det krävs att vi kontaktar ett visst antal kontakter för att börja få in kandidater i processen. Kommunikationen mot kandidaterna måste vara insäljande till en början, där vi trycker på vad som kan locka med just ert företag. Digitaliseringen har påverkat arbetsmarknaden inom IT och även när det kommer till rekrytering av utvecklingschefer är det idag en utmaning.

Vid chefsrekryteringar arbetar vi ofta med tips och nätverk. Det kan vara en effektiv väg till duktiga kandidater som annars hade vara svåra att hitta.
Det är även effektivt att komplettera sin rekryteringsprocess med en annons om det görs på rätt sätt. Genom att rikta annonsen och budskapet mot målgruppen på sociala medier går det att få in relevanta ansökningar.

Vanligt förekommande frågor

Är det svårt att rekrytera en utvecklingschef?

Som all rekrytering inom IT är det utmanande att lyckas med rekrytering av utvecklingschefer. Det är en av de rollerna på företaget som kan påverka mest, och därför är det extra viktigt att det blir en lyckad rekrytering.

Hur lyckas jag rekrytera en utvecklingschef?

För att lyckas med en rekrytering av en utvecklingschef krävs först och främst att hitta vart kandidaterna befinner sig. Första kontakten måste intresseväckande och insäljande av varför ni som företag är rätt plats att gå till.

Vad gör en utvecklingschef?

Utvecklingschefen har många viktiga ansvarsområden. Personal, rekryteringar, teknik och system är bara några av dessa. Av den anledningen är det viktigt att få in rätt person vid en rekrytering.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.


    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

    Läs mer