Rekrytera IT-arkitekt

IT-projektledare

Rekrytera IT-projektledare

Att rekrytera IT-projektledare kan vara nog så utmanande. Ofta efterfrågas tekniska färdigheter inom områden där det idag råder kompetensbrist såsom IT och tech och utöver det har även projektledning i sig blivit en specialistkompetens som utvecklats i takt med digitaliseringen. Rekrytering av IT-projektledare kräver en modell som både säkerställer rätt kandidater in i processen men även använder ändamålsenliga utvärderingsverktyg gör att säkerställa att man anställer rätt slutkandidat.

Projektledning är ett spännande område. Hur man leder framgångsrika IT-projekt har utvecklats mycket genom åren och duktiga IT-projektledare är efterfrågade. Som all tech och IT-rekrytering är det utmanande att få kontakt med rätt kandidater och en inhouse Talent Acquisition med researcher på plats den mest effektiva metoden för att säkerställa resultat. En researcher kan sätta sig in i de unika förutsättningarna för varje rekrytering. I det omfattande arbetet som handlar om att kontakta relevanta kandidater har en researcher möjlighet att kommunicera personligt med varje kandidat. Ju mer initierad och riktad dialog desto fler bra kandidater som får upp ögonen för rollen.

IT-projektledare bör ha rätt tekniska kompetenser men självklart även rätt förmåga att projektleda framgångsrika IT-projekt. Det är viktigt att även dessa förmågor utvärderas i rekryteringsprocessen. Förutom analytiska test, kodprov och referenstagning bör ett anpassat case användas som ger de sökande en bra bild om strategier, metoder och modeller som är relevanta för tjänsten. Det är även den mest effektiva modellen för att få en bild av vilka kandidater som är rätt för rollen.

Även annonsering blir allt viktigare i all tech och IT-rekrytering. Klassisk annonsering har kraftigt minskat i effektivitet men istället och möjligheter skapats i sociala medier och i specialiserade forum. En väl utformad annonseringsstrategi med riktad annonsering i dessa kanaler ger resultat. Här behöver de flesta kunder vägledning. Det är ett avancerat hantverk att utforma riktade kampanjer och det kräver djup kunskap om plattformarna. Målgruppsanalyser och uppföljning av annonsresultat ger underlaget för att hitta rätt.

Läs mer om vår IT-rekrytering eller kontakta oss så att vi kan se över hur vi kan rekrytera IT-projektledare tillsammans.

Missa inte