Python – Utveckling

Python är det snabbast växande programmeringspråket just nu enligt en undersökning gjord av
Stack Overflow och används av bland annat Google och Spotify. Behovet av att rekrytera Python-
utvecklare ökar i takt med att det växer, och det blir allt mer utmanande då antalet utvecklare inte
ökar i samma takt som programmeringsspråkets behov. Vi på Ants har rekryterat många Python-

utvecklare genom åren och vet vad som krävs för att lyckas. Kontakta oss om du är i behov av att
rekrytera en Python-utvecklare.

Missa inte