Jobb inom rekrytering

Rekryteringsbranschen går på högvarv just nu – inte minst inom IT- och techbranscherna där det råder stor brist på utbildad och erfaren personal och därigenom även rekryterare som kan branscherna. Därför är rekrytering ett framtidsyrke.

Personal på ants rekryteringsbyrå

IT-branschen behöver ständigt rätt personer till rätt plats – och kanske är det du som kan hjälpa till med att knyta kontakter och skapa fruktbara möten som leder till anställningar. Välkommen att kontakta oss på Ants Tech Recruiters om du är intresserad av jobb inom rekrytering och söker en arbetsgivare med framtiden för sig.

Ett jobb inom rekrytering är ansvarsfullt, utmanande och inspirerande. Du kommer att träffa många spännande människor med massor av olika kompetenser. Om du vill jobba med rekrytering hos oss så kommer du träffa ett inspirerande gäng av ambitiösa och framtidsinriktade rekryterare.

Jobba med rekrytering på Ants

Rekrytering jobb – ett lösningsinriktat arbete

Vad krävs om man ska lyckas inom rekryteringsbranschen? Viktigt är förstås att vara anpassningsbar, förändringsbenägen och alltid sträva efter att hitta lösningar. Inte minst inom IT-branschen som är i ständig modernisering är det viktigt att hela tiden vara à jour med utvecklingen.

Andra egenskaper som är viktiga när man söker jobb inom rekrytering är att man är fokuserad på service och är lyhörd. Det är ju trots allt människor man arbetar med. Det är även viktigt att kunna skapa varaktiga relationer. Dessutom är det centralt att man behärskar de strukturella delarna av arbetet. Vi rekryterar med noga utarbetade system för att hitta rätt i rekryteringen.

Jobba med rekrytering – många spännande utmaningar

Det finns många utmaningar som gör det spännande med ett jobb inom rekrytering inom IT-branschen. Man måste förstå kundens behov men också kunna hitta rätt kompetens. Det är dessutom grundläggande att kunna planera och prioritera ordentligt. Mycket kan ändras på kort varsel i den ständigt föränderliga IT-branschen.

Det är också viktigt att upprätta en tydlig kravprofil och att alltid föra en ärlig dialog med kunder och kandidater. De personliga mötena är alltid kärnan när det handlar om jobb inom rekrytering. Vi ordnar fler personliga möten än våra konkurrenter och i snitt så träffar våra uppdragsgivare 8,6 bra kandidater per rekrytering. De 5% som utkristalliserat sig från en första urvalsprocess. Ett större urval av bra kandidater ökar chansen att den man slutligen väljer tickar i alla kravboxar. Den kanske till och med överträffar de förväntningar man haft.

Konsten att rekrytera

Våra medarbetare kommer från olika håll i livet, och har alla unika egenskaper som gör dem bra på sitt jobb. Men det de alla har gemensamt är empati och förmåga att ta till sig och förstå den företagskultur som råder hos uppdragsgivaren.

Driv och envishet är också något man knappast kan ha för mycket av som rekryterare, särskilt kanske inom IT. Processen innebär ofta ett omfattande sökarbete. Att söka upp en intressant kandidat och sälja in uppdragsgivaren och tjänsten på ett sätt som lockar är rekryterandets konst. En konst som det krävs både intelligens och hårt arbete för att bemästra.

IT då? Självklart är det viktigt med goda kunskaper om den bransch man rekryterar inom, och våra rekryterare har i många fall en bakgrund inom just IT. Kunskaperna fördjupas också av att våra rekryterare jobbar ute hos uppdragsgivarna som konsulter under rekryteringsperioden. Där får de en god känsla för vilken sorts kompetens som behövs och förmåga att söka upp den.

Rekrytera i Stockholm

Att hitta rätt kompetens

Det råder en skriande brist på duktig IT-personal i Sverige. Inom så gott som alla områden som webbutvecklare, apputvecklare, systemtekniker, databasadministratörer, supporttekniker, testledare, designers och mycket mer. Idag är det inte bara uttalade techföretag som har behov av IT-kompetens. De allra flesta företag befinner sig in en digitaliseringsprocess och har behov av att tillsätta olika tjänster inom IT.

Till detta ska läggas att många av de duktigaste och mest erfarna IT-specialisterna sällan aktivt söker efter jobb. Vill man ha seniora och kompetenta personer så måste man aktivt söka upp dem och få dem intresserade av företaget och tjänsten. Sällan handlar det om pengar, utan snarare om att kunna erbjuda en bra företagskultur och ett utmanande och spännande uppdrag. Det är vårt – och kanske snart ditt – jobb att övertyga kandidaterna om detta och få dem att lockas till uppdragsgivaren

Anställa eller anlita konsulter?

Många företag står i valet och kvalet kring huruvida man ska välja att skapa fasta tjänster för IT-personal eller ta in konsulter när det behövs. Implementeringar inom IT på ett företag handlar ofta om processer där man till exempel vill få igång ett lönehanteringssystem, bygga en hemsida eller en app och så vidare. Att anlita en konsult gör att man inte förbinder sig till någonting, utan beställer och blir levererad en tjänst som man har nytta av i det aktuella läget. Får man ett nytt behov av IT-kompetens i framtiden så tar man in en ny konsult och så vidare.

Medan det absolut finns exempel på tillfällen då det kan vara bättre att ta in en konsult, så vill vi hävda att det med dagens ständigt ökande utveckling mot digitalisering inom hela företagsvärlden, nästan alltid är bättre att knyta IT-kompetens till företaget genom anställningar.

Att ha en IT-specialist ombord, som kan företaget och dess kultur, vet vilket arbetssätt och vilka värderingar som gäller och som i samarbete med kollegor kan skapa och driva igenom visioner är guld värt. Värdet av en konsult försvinner i det ögonblick hen har utfört sitt uppdrag, och det som implementerats kan inte utvecklas i takt med att företaget förändras.

Jobb inom rekrytering hos ants

Vårt sätt att arbeta

Som rekryterare hos oss har du alltså en chans att hjälpa företag att växa inför framtiden genom att hitta rätt personer. Det är ett ansvarsfullt arbete, och därför har vi noga utarbetade rutiner för hur vi går tillväga i en rekryteringsprocess. För det första utgår vi mycket från nyckeltal: För att hitta de 8-9 kandidater som får komma på en första intervju hos uppdragsgivare måste vi först träffa betydligt fler, i genomsnitt 220 kandidater per tillsättning. Dessa 220 har i sin tur valts ut från en större mängd sökande.

Search

Att hålla sig till de rutiner för search som vi satt upp skapar en stabilitet och trygghet både för den som rekryterar och för uppdragsgivaren. Givetvis handlar det inte enbart om att följa ett protokoll för att lyckas. Mycket av arbetet går ut på att aktivt leta upp intressanta människor med rätt kvalifikationer och få dem att bli intresserade av tjänsten. I genomsnitt skapas mer än hälften av de anställningar som blir av genom vårt rekryteringsarbete genom search.

Inhouse talent acquisition

Att arbeta i nära samarbete med uppdragsgivaren är avgörande för att få en förståelse för vad de har att erbjuda och hur kulturen ser ut på företaget. Utifrån detta kan rekryteraren sedan fokusera på vad som gör arbetsplatsen unik och använda det för att locka kandidater att bli intresserade av tjänsten.
En smidig och snabb kommunikation underlättar och snabbar på processen med att hitta lämpliga kandidater. Därför sitter våra rekryterare oftast i uppdragsgivarens lokaler och bedriver searcharbetet därifrån. Detta arbetssätt brukar benämnas inhouse talent acquisition.

Annonsering

Även annonsering har sin plats i modern rekrytering. Men den gamla tryckta platsannonsen har av naturliga skäl fått ge vika för målgruppsanpassad annonsering online. I vårt sociala medier-paket för annonsering ingår annonser på Facebook, Instagram, LinkedIn, Teamtailor och Arbetsförmedlingen.
Rekrytering genom annonsering står numera för ungefär 30% av tillsättningarna. De lockar många kandidater som egentligen inte aktivt söker nytt arbete, men som får upp ögonen för företaget och tjänsten genom annonserna i sitt flöde.

Jobba inom rekrytering – Psykologi, kunskap och envishet

Jobbet som rekryterare kan vara utmanande, men också otroligt givande de gånger man lyckas para ihop rätt kandidat med rätt uppdragsgivare. I vårt fall rör det sig om 95% av fallen. Hur har vi lyckats komma upp i de talen i en bransch där det råder sådan brist på kvalificerad arbetskraft?

Till stor del handlar det om våra fantastiska medarbetare, som dels tagit till sig vår strategi att arbeta metodiskt och med stöd av nyckeltal, och dels faktiskt lägger ner hela sin själ och hjärta i arbetet. Våra rekryterare blir en del av uppdragsgivarens organisation och lyckas med konststycket att visa potentiella kandidater det som är unikt med företaget och tjänsten. För det krävs en särskild blandning av psykologi, kunskap och envishet som har gjort oss till det ledande rekryteringsföretaget i Sverige inom tech.

Rekryterare på Ants Tech Recruiters

Vilka områden rekryterar vi inom?

IT är ett vitt begrepp, men vi har bredden och kompetensen för att rekrytera inom i stort sett alla techrelaterade områden. Många av dessa områden går in i och överlappar varandra, men det handlar i huvudsak om:

Apputveckling
För företag som behöver en specialist på apputveckling för Android eller Ios.

Programmering
Vi rekryterar erfarna programmerare med kunskaper om exempelvis .NET-plattformen och programspråken C++, PHP, Python m.fl.

Support/teknik
När uppdragsgivaren behöver en systemtekniker, drifttekniker eller supporttekniker så har vi de rätta kontakterna och kunskapen om hur man hittar kompetensen.

Systemutveckling
Många företag kan vilja implementera ett eget hanteringssystem för exempelvis löner och uppdrag. Vi hjälper till med att hitta rätt tekniker, ingenjörer och testledare.

Stödfunktioner
I den här kategorin ryms bland annat IT-projektledare, analytiker och utvecklare av system för CRM (kundvård).

Webbutveckling
Frontend- och backendutvecklare och UX-designers är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden och vi hjälper företag att hitta den rätta kompetensen för deras behov.

Bristen på IT-kompetens – ett växande problem

Det råder en skriande brist på kompetent IT-personal bland svenska företag. Till detta kommer att företag som befinner sig i en digitaliseringsprocess ofta själva saknar kunskaper om vilken sorts kompetens de ska leta efter och hur de ska hitta den. Idag är det inte bara techbolag som behöver tekniker utan behovet finns i alla branscher.

Med brist på arbetskraft kommer förstås konkurrens, och alla företag vill så klart knyta de bästa till sig. Det är här som vi, med vårt nätverk och stora kunnande om IT-branschen, kan hjälpa till. Vi lyckas med rekryteringar i 95% av fallen, en unik siffra som gör oss till det ledande rekryteringsföretaget inom IT i Sverige. Det företag som anlitar oss för hjälp med sin rekrytering ska känna att de inte kunnat göra ett bättre val.

Hur är det att jobba hos oss?

Som rekryterare hos Ants får du mycket eget ansvar. Samtidigt är du en del av en arbetsgrupp på mer än 60 medarbetare. Värderingarna handlar om att stötta och hjälpa varandra och att aktivt arbeta för att skapa gemenskap och lyckas tillsammans.

Du kommer att jobba med många av de företag som ligger i den absoluta framkanten i Sveriges IT-utveckling och hjälpa dem att bli bättre och mer framgångsrika. I takt med att din roll utvecklas kommer du också att få möjlighet att följa med på resor både inom Sverige och till andra länder för att skapa samarbeten över gränserna. Vårt mål är att våra medarbetare känner att de ges möjlighet att växa både i sina yrkesroller och som människor.

Var den som gör skillnad

Som rekryterare hos blir du delaktig i att tillgodose det behov av kompetent arbetskraft som behövs inom tech, nu och i framtiden. De uppdragsgivare som anlitar oss ska känna att de gjort en bra investering och säkrat sin framtid genom att knyta till sig rätt människor. På så sätt är du verkligen med och gör skillnad för hur techbranschen utvecklas i Sverige, nu när vi står på tröskeln till att bli en av de ledande länderna inom området.

Jobba med rekrytering på Ants

Ledande när det handlar om jobbrekrytering i IT-branschen

Vill du bli vår medarbetare och arbeta med jobbrekrytering hos oss? Välkommen att höra av dig till Ants Tech Recruiters. Vi är ledande när det handlar om rekrytering inom IT-branschen och när det handlar om att bygga framgångsrika techavdelningar. Hos oss kommer att du få ett inspirerande jobb där varje rekrytering kommer att bli en lättnad för kunden. Bristen på kompetens inom IT-sektorn tycks inte minska inom överskådlig framtid.

Vår mission är att minska kompetensbristen inom IT branschen. Vill du vara med på den resan?

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!