Rekryteringskonsult och Talent Acquisition Manager

Rekrytering inom olika IT områden. IT-chef rekrytering, CTO rekrytering, CIO rekrytering, Scrum master rekrytering, IT management rekrytering.
Talent Acquistion Manager är en bred roll som skapar specialiserade enhet för att hitta kompetens inom IT: Talent Acquisition.

Talent Acquisition Manager

Arbetstiteln Talent Acquisition Manager och till och med användningen av termen Talent Acquisition, är helt ny. Definitionen av Talent Acquisition och det medföljande yrket hänvisar helt enkelt till jobbet och processen för att sourca, locka, rekrytera, intervjua och omborda anställda till en organisation. Det är en funktion av företagsrekrytering och är vanligtvis inrymd inom personalavdelningen.

Företagsrekrytering kan vara ett av de få exempel där en namnbyte innebär något. Rekrytering har genomgått en omvälvningsprocess och omvandling under de senaste tio åren, vilket kan förklara behovet av en ändringsnomenklatur. Talent Acquisition omfattar nu ett mycket brett område, eftersom rekryteringskanalerna har multiplicerat och omfattningen av rekryterarens jobb har breddat sig. Talent Acquisition Managers leder arbetet med att säkerställa att Techorganisationer kan växa enligt plan trots att bristen på IT-specialister är så omfattande.

Den Talent Acquisition-specialist eller chef som utarbetar strategi för rekrytering och rekryteringsprocessen, liksom det faktiska genomförandet av rekrteringsprocessen kallas ofta Talent Acquisition Manager. Ofta kombineras det arbetet och det ansvarsområdet med andra HR-ansvar och roller. Talent Aquistion Managers kan därav vara inblandade inte bara i att hitta och screena kandidater, men även utveckla Employer Brading, talangsbedömning, policys, avtalsutformning och även ren personalvård inom HR. Ofta kommer Talent Acquisition-avdelningen antingen att vara i kontakt med juridiska avdelningen eller behålla sina egna juridiska specialister för att säkerställa förenlighet med arbetsrätten.

På Ants är vi specialister på IT-rekrytering, en av rollerna vi har är Talent Acquisition Manager
Talent Acquisition Manager är en väldigt övergripande roll

Typiska uppgifter för en Talent Acquisition Manager

-Arbeta med interna team och anställda chefer för att hjälpa till med rekryteringsinsatser.
-Bistå med både externa och interna resurssäkerställande insatser (intern bedömning av anställda för olika roller).
-Utveckla rekryteringsstrategi. Det kan innefatta optimering av jobbpostering, utveckling av marknadsföringskanaler, upphandling av annonsering, digital och icke-digital marknadsföring, omfattande rekryteringskampanjplanering, talangplanering mm …
-Identifiera och ge lämplig talang information om nuvarande öppna roller inom organisationen
-Identifiera framtida talangbehov och proaktivt rekrytera och sourca; utveckla talangspool och sociala engagemang.
-Hantera rekryteringsprocessen och livscykeln, inklusive inledande bedömningar, intervjuer och erbjudanden.
-Rådgöra med kandidaten om företagsförmåner, löner och företagsklimat.
-Ge rekryteringsråd och vägledning för att förse anställda chefer och HR-personal med anställningsdata. Kan utveckla specialiserad eller konkurrenskraftig intelligens och forskning avseende talangutveckling eller retention.
-Använda sociala medier, jobbboards, inköp av tekniska medel för att få kandidater till öppna jobb.
-Hantera och styra utvecklingen av företagets Talent Acquistion
-Delta i  karriärmässor m.m.
-Använd avancerade sökningsspårningssystem och annat rekryteringsprogram och CRM-system för att spåra sökande genom urvalsfasen genom till ombordstigning.
-Utveckla relationer med tredjepartsrekryteringsbyråer och bemanningsföretag och hantera inköps- och mätprocessen.

Läs mer om hur vi arbetar i dessa och andra frågor på vår blogg och fyll i formuläret längst ner så kontaktar vi dig om hur vi kan hjälpa dig med rekrytering av IT-specialister.

 

Missa inte