Rekrytering Ingenjörer

Rekrytering Ingenjörer är utmanande. Bakgrunden är att det länge varit brist på duktiga ingenjörer då deras kunskaper är eftertraktade. För få utbildar sig inom de tekniska utbildningarna för att svara upp mot de behov av kompetens som digitaliseringen medför i samhället. Det är därför av största vikt för många bolag idag att ha strategier att locka till sig och anställa rätt ingenjörer. Ants är specialiserad på att rekrytera ingenjörer sedan många år. Numer är vi ledande såväl vid mindre och enstaka behov men även när de kommer till de största bolagen med enorma behov.

Bemanning Göteborg

Rekrytera Ingenjörer – Utmanande konkurrens om de bästa ingenjörerna

För 10 år sedan började bristen på ingenjörer bli allt större i Stockholm, Sverige och övriga världen. En övergripande digitalisering började skapa brist på de som skall utföra digitaliseringen dvs. utvecklare och ingenjörer. Skolväsendet har inte haft möjlighet att utbilda ingenjörer i tillräckligt hög takt och intresset för det tekniska har varit otillräckligt i relation till behovet av kvalificerad expertis.

Det behövs fler kvinnliga ingenjörer

Speciellt kvinnor råder det extra stor brist på bland ingenjörer. Intresset för teknik har traditionellt varit större bland pojkar och män och samhället har varit dåligt på att lyfta fördelarna så att fler kvinnor intresserar sig tekniskt.

Sammantaget skapar det en stor bristsituation som lär kvarstå så länge digitaliseringen fortsätter i stor skala.

Hur rekryterar man ingenjörer?

Definiera målgruppen ingenjörer som skall rekryteras

All typ av teknisk rekrytering har flera tydliga utmaningar. Den första är att säkerställa att man vänder sig till rätt målgrupp. Kravprofilen måste inte bara visa alla som är involverade i rekrytering av ingenjörer vem man vill anställa. Den bör även säkerställa att den beskriver den ingenjör man har möjlighet att rekrytera.

Rekrytering Ingenjörer tillsammans med rekryterande chef

Det är avgörande att alla som är involverade i ett rekryteringsprojekt som syftar till att rekrytera ingenjörer jobbar i nära dialog i hela projektet. Det är sällan så att beslut om kravprofiler, annonser och kommunikationsstrategier initialt är desamma senare i rekryteringsprojektet.
Speciellt bör rekryterande chef ha möjlighet att varje vecka påverka det operativa arbetet i projektet så att justeringar kan ske utan att det leder till en misslyckad rekrytering i slutändan.

Talent Acquisition Consultant (TA-konsult) vid Rekrytering Ingenjörer

Den viktigaste operativa resursen för rekrytering av ingenjörer är TA-konsulten. Det är den personen som kommer leta fram kandidater inom målgruppen, kontakta dessa och få rätt ingenjörer att engagera sig i rekryteringsprocessen.
TA -konsulten kommer i sitt arbete ständigt få ytterligare kännedom om målgruppen, hur den resonerar och därmed insikter kring hur arbetet bör fortgå för att nå önskat resultat, dvs. en lyckad rekrytering av rätt ingenjör.

Rekrytering av ingenjör – Hur tänker målgruppen?

När en ingenjör blir kontaktade av en rekryterare är det viktigaste att de upplever att kontakten är personlig, relevant och trovärdig. Teknik är centralt för de flesta ingenjörer och det ställer krav på TA-konsulter och andra inblandade i rekrytering av ingenjörer att de kan ta även tekniska dialoger.

Rekrytering av Ingenjörer med Ants

Rekrytera ingenjörer till storbolag

En speciell kundgrupp när det gäller Ants och rekrytering av ingenjörer som dykt upp på senare år är de allra största bolagen i Sverige. Såväl tekniska bolag som bolag med annan kärnverksamhet har en tendens att få mycket stora behov av just ingenjörer. Detta behov blir såklart extra stort hos de största bolagen.

Stora och STORA bolag som rekryterar ingenjörer

Att hjälpa de största bolagen med just ingenjörsrekrytering kräver att en leverantör inte bara har gedigen erfarenhet av just att rekrytera ingenjörer. Det är även av största vikt att man har gjort det med riktigt stora kunder. Anledningen är att det skiljer sig mycket att rekrytera med stora bolag och STORA bolag. Undantaget är om man endast är tänkt att rekrytera åt enstaka chefer. Men om kunden förväntar sig att man är en del av en mer övergripande rekryteringsambition gör det att tillvägagångssätt och strategi är speciell.

Här kan du lyssna på en pod med Peter Vincent på Scania om hur de jobbar med rekrytering av ingenjörer. TechRekpodden: Peter Vincent Scania rekryterar ingenjörer

Nya och gamla varumärken vid ingenjörsrekrytering

Tidigare låg storbolagen högst upp på ingenjörernas önskelista vad gäller framtida arbetsgivare. Det gjorde att det fanns en naturlig inkanal av bra kandidater till de ingenjörstjänster som skulle tillsättas. De senaste åren har dock de gamla industribolagen dalat på listan och ingenjörerna söker sig i högre grad till mindre och mer nystartade verksamheter.

Ants är specialiserad på rekrytering av ingenjörer sedan många år. Numer är vi ledande såväl vid mindre och enstaka behov men även när de kommer till de största bolagen med enorma behov.

De stora bolagen vaknar till

Storbolagen har börjat uppmärksamma denna utmaning. Idag finns satsningar att aktivt bygga ett varumärke i gruppen ingenjörer i högre grad än tidigare. Man ser även mer och mer fördelar i ett uppsökande rekryteringsarbete där specifika förutsättningar på avdelningar och rekryterande chefer kan lyftas fram så att rätt ingenjörer får upp ögonen för de tjänster som man erbjuder.
Det är även mer och mer vanligt att man inom Employer Branding och dyl. mindre utgår från övergripande storbolagsbudskap. Oftare lyfter man fram intressanta personer och delar som ligger närmare specifika utlysta tjänster.

Hur stor är bristen på ingenjörer?

Sedan tio år har bristen på ingenjörer ökat. Digitaliseringen kräver allt mer resurser och få är de företag och organisationer idag som inte behöver ha en strategi och en kapacitet för att digitaliseras.
Många analyser pekar på bristen och även att den lär kvarstå framöver.

Ants engagerar sig i IT&Telekomföretagen för att minska bristen på ingenjörer

Det finns all anledning till engagemang kring hur vi på olika vis kan minska bristen på ingenjörer. Ants har sedan många år även arbetat politiskt med olika frågor i ämnet. Vi har även sedan länge engagerat oss i IT&Telekomföretagen för att tillsammans med branschen förbättra situationen. Bland annat är vi där en del av styrelsen till IT-kompetensrådet.

Speciellt verkar vi för att fler kvinnor skall välja ingenjörsyrket och att Sverige skall lyckas locka bra ingenjörer från utlandet.

Läs mer om rekrytering av ingenjörer

Här kan du läsa mer om hur vi rekryterar Ingenjörer: IT-rekrytering

Vanligt förekommenade frågor

Hur rekryterar man ingenjörer?

Det finns olika sätt för att lyckas med rekrytering av ingenjörer. Ofta är det effektivt att söka upp de kandidater med rätt kompetens istället för att söka via enbart annons. Därefter är det viktigt att ta reda på vad ni som företag har som lockar med att jobba hos er, och kommunicera ut det till kandidaterna.

Är det svårt att rekrytera ingenjörer?

Digitaliseringen har fört med sig att behovet att ingenjörer är större än hur många som faktiskt finns. Kompetensbristen gör det till en utmaning att som arbetsgivare stå ut och rekrytera ingenjörer.

Behöver man ta in extern hjälp för att lyckas?

I och med att det har blivit allt svårare att lyckas med rekrytering av ingenjörer kan det vara aktuellt att ta in en specialiserad rekryteringsbyrå. Så slipper företaget allt tidskrävande arbete på uppsökandet av kandidater och ökar chanserna till en lyckad rekrytering.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

  Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

  Läs mer

  Hej, och välkommen att signa upp dig till Ants nyhetsbrev! 👋

  Vi gillar att kunskapsdela och vill gärna göra det med dig! Om du signar upp på vårt nyhetsbrev kommer du en gång i månaden få ta del av våra bästa tips och insights om techrekrytering och techbranschen.

  Fyll i din mejladress så ses vi i inkorgen inom kort! ✉️

   Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.