Scrum Master

Scrum är ett ramverk inom systemutveckling där fokus ligger på agil metodik och att kunna förändra
arbetet under processens gång. Scrum Mastern fungerar som en spindel i nätet mot de olika teamen
och ser till så att alla arbetar mot samma håll och att arbetet flyter på. Vid rekrytering av en Scrum
Master är det viktigt att hitta en person som har en god kommunikativ förmåga och samtidigt är
tekniskt kunnig.

Missa inte