CIO

För att lyckas med att rekrytera CIO så krävs det ofta att man arbetar mer uppsökande och kontaktar relevanta kandidater än det mer traditionella sättet med annons som ger ansökningar. Vi på Ants är vana vid att både hitta och lyckas rekrytera Chief Information Officers.

Ants Executive Search Stockholm

Rekrytera CIO

Behovet av att rekrytera CIO har växt markant de senaste åren. Att ha en duktig CIO i sin organisation är idag affärskritiskt. Det är en position som växt fram som en av de viktigaste i de flesta organisationer i och med digitaliseringen. När rollen först introducerades så var CIOn mer utav en teknisk ekonom som hade ansvar över IT-avdelningen. Idag ser rollen annorlunda ut och har blivit allt mer komplex, vilket gör det till en utmaning att lyckas med rekrytering av CIO

Vi på Ants var länge helt inriktade på rekrytering av tjänster inom IT, men märke sedan att vår modell även fungerar för chefsrekryteringar och inte minst för att rekrytera CIO.

I vår rekryteringsprocess så utgår vi från tre egenskaper som gör att vi lyckas:

  • Vi mäter alla viktiga delar i rekryteringsprocessen och tar med oss lärdom från alla hundratals rekryteringar vi har i ryggen.
  • Vi arbetar tillsammans med er. Helst på plats hos er till och med. Det gör att vi lär känna er och kan sälja in er på riktigt till kandidaten.
  • Vi arbetar agilt genom hela processen vilket för att vi snabbt kan styra om när vi märker att vi inte är på väg mot målet.
Rekrytera CIO

Vad gör en CIO?

Digitaliseringen har lett att en duktig CIO kan leda till stora framgångar och ofta ett måste för att lyckas med omställningen. Det är även anledningen till att allt fler företag är i behov av att rekrytera CIO. Rollen kan se olika ut beroende på företag och bransch. Ofta finns ett helhetsansvar och personen agerar som en länk mellan IT och övrig verksamhet för att skapa affärsvärde för organisationen. Till skillnad från IT-chefen sker arbetet oftast inte lika operativt, utan mer till helheten och visionen. Det kan handla om att ta in och välja rätt system samt IT-arkitektur, rekryteringar och hantering av personalfrågor på IT-avdelningen, hantera externa leverantörer och budgetfrågor. Läs mer om vad en CIO kan ha för arbetsuppgifter.

Hör av er via formuläret nedan om ni är i behov av att rekrytera CIO, eller läs mer om hur vi arbetar med chefsrekryteringar.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.


    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

    Läs mer