Rekrytering Systemutvecklare

Systemutvecklare driver digitaliseringen framåt och att rekrytera systemutvecklare är en allt mer efterfrågad specialitet. Ants var tidigare ett mer generellt IT-rekryteringsbolag. På den tiden skilde sig inte IT-rekrytering så mycket från annan rekrytering. Man satte ut en annons och tog hand om de ansökningar som kom in. Idag ser verkligheten inom IT-rekrytering och techrekrytering helt annorlunda ut och detta gäller inte minst när man skall rekrytera systemutvecklare. Utmaningen ligger framför allt i att få in rätt kandidater i processen.

Rekrytera systemutvecklare med Ants Tech Recruiters

Talent Acquistion i en inhousemodell

Den viktigaste funktionen inom all IT-rekrytering och techrekrytering är inhouse Talent Acuistion, dvs. researcher på plats ute hos kund. Researcher är den person som gör det omfattande arbetet att hitta, attrahera och boka intervju med bra kandidater. Då gäller det att veta vad som lockar bland systemutvecklare och se till att man marknadsför de möjligheter och de tekniska aspekter hos kunden som lockar kandidater.

Det handlar generellt om att kontakta många kandidater men också att varje kontakt är riktad och personlig. På så vis bygger man upp en pipe som leder till intervjubokningar. Normalt behöver man träffa mellan 7-10 kandidater på intervju för att lyckas med att rekrytera systemutvecklare. Researchern har även en mycket viktig roll i att se till att hela projektet flyter på. En bit in i arbetet blir det mycket som händer parallellt och man behöver en spindel i nätet för att inte viktiga bollar skall tappas.

Rekrytera systemutvecklare med Ants

Jobba med kontakter och rekrytera systemutvecklare

Om man tänker på det samlade nätverket av kontakter bland systemutvecklare hos befintliga anställda är det rimligt att anta att det är omfattande och välriktat. Det finns många modeller och verktyg för att dra maximal nytta av det nätverket. Speciellt är detta effektivt när man genomför rekrytering av enstaka systemutvecklare. I en större organisation är självklart även det samlade nätverket större. Dock är det då än mer viktigt att systematisera hur man driver fram kontakter och leads att kontakta för att rekrytera systemutvecklare.

Annonsering kan ge effekt när man skall rekrytera systemutvecklare

Tidigare var som sagt annonsering helt lösningen på att få rätt ansökningar i stora volymer. Idag är annonsering för att rekrytera systemutvecklare inte en självklar framgång. Dock har sociala medier och nischade nätverksforum, projektplattformar m.m. skapat nya möjligheter. En specialist från Ants tar fram en annonseringsstrategi som bygger på målgruppsanpassad riktad annonsering. Allt är mätbart och kan ske i liten skala vilket gör det till en mycket kostnadseffektiv modell. Det senaste året har framgången via annonsering ökat mycket på grund av smarta strategier. Det är från låga nivåer men absolut värt att ha med i din rekrytering av systemutvecklare.

 

Digitaliseringen har lett till en brist på systemutvecklare. Läs mer om vår IT-rekrytering eller kontakta oss via formuläret nedan om du är i behov av hjälp med rekrytering av systemutvecklare.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.


    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

    Läs mer