Rekrytera Chief Product Owner

För att lyckas med att rekrytera Chief Product Owner krävs det ofta att man arbetar mer uppsökande och kontaktar relevanta kandidater än det mer traditionella sättet med annons som ger ansökningar. Vi på Ants Executive är vana vid att både hitta och lyckas rekrytera Chief Product Owner.

Executivegruppen diskuterar hur man bäst arbetar med att underlätta arbetet vid rekrytering av Chief Product Owner

Att rekrytera chefer idag kan vara en utmanande uppgift. När digitaliseringen tog ordentlig fart så blev behovet av de som skulle utföra digitaliseringen såsom utvecklare och programmerare, testare, it- och systemarkitekter, drifttekniker och dylikt extremt stort. Självklart växte då även behovet av ledare och chefer på området. Ett område och framförallt en titel som successivt börjat bli allt mer vanligt förekommande i ledningsgrupper är Chief Product Owner. En roll som i takt med digitaliseringens framfart blivit allt mer utmanande att tillsätta då behovet från marknaden och kompetensbristen ökat markant.

Hugo och Saga diskuterar gällande arbetet kring hur man på bäst sätt rekryterar Chief Product Owner

Vad gör en Chief Product Owner (CPO)?

En Chief Product Owner, har ofta det övergripande ansvaret över produkten och hanterar allt från att vidareutveckla bolagets befintliga produktportfölj, lansering och vilken planen är framåt för bolagets produkt. I rollen som CPO ligger även en stor del av arbetet i att kunna förmedla vision, kunskap och roadmap gällande funktioner och features till sitt team.

I rollen som CPO behöver man arbete i nära samarbete med flera stakeholders inom bolaget då produkten är beroende av flertalet perspektiv, dels ett affärsperspektiv dels ett system/tekniskt perspektiv.

Ludvig lyssnar in på Saga när hon berättar om hur man rekryterar Chief Product Owner

Ants modell vid rekrytering av Chief Product Owner

I arbetet med att rekrytera Chief Product Owner gäller det att även att få en gedigen uppfattning för hur marknaden ser ut. Genom gedigen due diligence och marknadsanalys, ser vi på Ants Executive till att vara förberedda att möta dem utmaningar som kan uppstå vid rekrytering av Chief Product Owner.

Ants rekryteringsmodell vid rekrytering av Chief Product Owner går ut på ett uppsökande kontaktarbete mot relevanta profiler. Eftersom vi arbetar datadrivet i vår rekrytering så kan vi sätta rätt förväntningar mot våra kunder. Det ger oss även möjlighet att felsöka och arbeta agilt under processens gång. När vi märker att något går fel, som att kandidater hoppar av vid ett visst steg, så kan vi vara snabba på att förändra oss för att nå ett lyckat resultat. Vid tyngre roller inom Chefsrekryteringar är det extra viktigt att snabbt kunna förändra sig för att säkerställa en lyckad rekrytering. Det kan även vara aktuellt att lägga till ett case eller ett passande test för att säkerställa att rätt person rekryteras.

Läs mer om hur vi arbetar med Executive Search. 

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!