Rekrytera Country Manager

Att rekrytera Country Manager kan vara en klurig uppgift då kandidatpoolen tenderar att vara lite mer begränsad och där vikten av att hitta rätt kandidat ur ett erfarenhets och kunskapsperspektiv är av stor vikt, men framförallt är det extra viktigt att man lyckas hitta en person som kan bära vidare fanan för bolaget i ett nytt land eller region.

Benjamin och Sofie lyssnar in på samtal kring rekrytering Country Manager

Vad gör en Country Manager?

En Country Managers primära ansvar är att ansvara för affärsutveckling i ett visst land eller region. I rollen hanteras ett brett utbud av uppgifter vilket kan komma att variera beroende på vilket bolag eller koncern som Country Managern är anställd på eller inom. Arbetsuppgifterna kan dock bland annat innefatta lanserandet, utvecklandet och hantering av produktion och distribution av ett företags produkter eller tjänster i ett visst land.

Vi på Ants har våra rötter i tech, men där Ants Executive med åren har seglat upp som en väl ansedd aktör vid rekrytering av av ledare och i synnerhet Country Managers / landschefer. Med vår modell hjälper vi er i i arbetet med rekrytering av en Country Manager.

Saga berättar för Ludvig och Claudia om vikten av att rekrytera Country Manager

Ants modell för rekrytering Country Manager

Förmågan att hitta kandidater även långt utanför det personliga nätverket är det som tydligast definierar Ants Executive. Med tech som vår hemmaplan är vi numer en flitigt anlitad aktör inom all typ av Executive Recruitment, där inte minst rekrytering av Country Managers och landschefer.

Att rekrytera Country Manager kräver ofta att kandidater med rätt erfarenhet och kunskap söks upp och kontaktas. Att få in rätt person kan ta bolagets utveckling till nya höjder medans en felrekrytering kan leda till motsatt effekt. Att endast rekrytera via annons leder inte alltid till relevanta ansökningar vid arbete med att rekrytera Country Manager. Genom Ants rekryteringsmetod får vi in rätt kandidater i processen som leder till lyckade tillsättningar.

Kundnära Executive Search

För att på rätt sätt anpassa process till kund behövs ett nära samarbete. Agilt är ett modeord som ibland kanske överanvänds. Men en förutsättning för att alla som är involverade i rekryteringsarbetet skall hitta ett gemensamt perspektiv är att man jobbar nära varandra. Agila processer underlättar samarbetet vid rekrytering av Country Manager.

All komplex rekrytering behöver också kalibreras under projektets gång. Executive Search och Country Manager-rekrytering är i högsta grad komplex. Det är svårt att få till om man inte upprättar ett nära samarbete med alla berörda.

Vilka delar utgör vår process vid rekrytering av Country Manager?

I stora drag är det följande som normalt innefattas i Ants Executive och som utgör vår modell av Executive Recruitment vid rekrytering Country Manager:

  • Uppstartsprocess med kravprofil, process och projektplan
  • Chefnätverk och kontakter
  • Branschanalys, statistik samt strategi för lön och ersättningsmodell
  • Sourcing, search och Talent Acquistion
  • Datadriven digital annonsering
  • Arbetsprov och Case
  • Personlighetstest
  • Referenstagning och bakgrundskontroll

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!